Advanced

Efterfrågestyrd revision - vad innebär egentligen begreppet?

Kvemo Dahl, Hege; Lantau, Malin and Håkansson, Louise (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att, i samband med revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag, diskutera en möjlig innebörd av begreppet efterfrågestyrd revision och vilka faktorer som påverkar efterfrågan, samt undersöka om revisionsmarknaden anpassar sig till en ändrad efterfrågan. I vår studie har vi haft ett interpretativistiskt synsätt, och främst använt oss av en induktiv metod. Vi har valt att göra kvalitativa undersökningar, vilka genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med olika revisionsbyråer. För att kunna analysera de empiriska resultaten har vi använt oss av teoretiska perspektiv som agentteorin, intressentmodellen och aktuell litteratur kring uppsatsens ämne. Vår empiri omfattas av nio semistrukturerade intervjuer.... (More)
Uppsatsens syfte är att, i samband med revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag, diskutera en möjlig innebörd av begreppet efterfrågestyrd revision och vilka faktorer som påverkar efterfrågan, samt undersöka om revisionsmarknaden anpassar sig till en ändrad efterfrågan. I vår studie har vi haft ett interpretativistiskt synsätt, och främst använt oss av en induktiv metod. Vi har valt att göra kvalitativa undersökningar, vilka genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med olika revisionsbyråer. För att kunna analysera de empiriska resultaten har vi använt oss av teoretiska perspektiv som agentteorin, intressentmodellen och aktuell litteratur kring uppsatsens ämne. Vår empiri omfattas av nio semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer är genomförda med respondenter som klassas inom ramen av kvalificerade revisorer. Vi har genom våra undersökningar kommit fram till att begreppet efterfrågestyrd revision innebär att företagets externa parter, oftast intressenterna, ställer krav på revision, även om det inte är ett lagkrav. De faktorer som främst kommer att påverka efterfrågan av revision är intressenterna och företagsstrukturen. Revisionsmarknadens anpassning till en ändrad efterfrågan medför ett ökat fokus på kundernas behov gentemot tidigare, och tanken kring kundanpassning kan i framtiden leda till nya tjänster, till exempel begränsad revision. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kvemo Dahl, Hege; Lantau, Malin and Håkansson, Louise
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Efterfrågestyrd revision, frivillig revision, avskaffad revisionsplikt, begränsad revision, marknadsanpassning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1768021
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:36:56
@misc{1768021,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att, i samband med revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag, diskutera en möjlig innebörd av begreppet efterfrågestyrd revision och vilka faktorer som påverkar efterfrågan, samt undersöka om revisionsmarknaden anpassar sig till en ändrad efterfrågan. I vår studie har vi haft ett interpretativistiskt synsätt, och främst använt oss av en induktiv metod. Vi har valt att göra kvalitativa undersökningar, vilka genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med olika revisionsbyråer. För att kunna analysera de empiriska resultaten har vi använt oss av teoretiska perspektiv som agentteorin, intressentmodellen och aktuell litteratur kring uppsatsens ämne. Vår empiri omfattas av nio semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer är genomförda med respondenter som klassas inom ramen av kvalificerade revisorer. Vi har genom våra undersökningar kommit fram till att begreppet efterfrågestyrd revision innebär att företagets externa parter, oftast intressenterna, ställer krav på revision, även om det inte är ett lagkrav. De faktorer som främst kommer att påverka efterfrågan av revision är intressenterna och företagsstrukturen. Revisionsmarknadens anpassning till en ändrad efterfrågan medför ett ökat fokus på kundernas behov gentemot tidigare, och tanken kring kundanpassning kan i framtiden leda till nya tjänster, till exempel begränsad revision.},
 author    = {Kvemo Dahl, Hege and Lantau, Malin and Håkansson, Louise},
 keyword   = {Efterfrågestyrd revision,frivillig revision,avskaffad revisionsplikt,begränsad revision,marknadsanpassning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Efterfrågestyrd revision - vad innebär egentligen begreppet?},
 year     = {2011},
}