Advanced

Lojalitet under nya förutsättningar - En studie av musikstreamingföretag på internet

Saouan, Josef; Runngren, Karin and Edvall, Isabelle (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka och utveckla befintliga lojalitets- och värdeskapandeteorier så de kan appliceras på dagens musikstreamingtjänster där utbud är oändligt och konsumtion gratis. Vår forskning ämnar främja tillväxten och utvecklingen av lagliga musiktjänster och bidra till ökad förståelse kring kundernas musikkonsumtion. Metod: Både kvalitativa och kvantitativa undersökningar användes vid insamling av data. Den kvalitativa undersökningen sker i två separata fokusgrupper. Den kvantitativa undersökningen sker i form av en online enkätundersökning. Enkätundersökningens tjänar främst som deskriptivt material för att kunna ställa djupare frågor till våra fokusgrupper. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar sin grund i två stora... (More)
Syfte: Att undersöka och utveckla befintliga lojalitets- och värdeskapandeteorier så de kan appliceras på dagens musikstreamingtjänster där utbud är oändligt och konsumtion gratis. Vår forskning ämnar främja tillväxten och utvecklingen av lagliga musiktjänster och bidra till ökad förståelse kring kundernas musikkonsumtion. Metod: Både kvalitativa och kvantitativa undersökningar användes vid insamling av data. Den kvalitativa undersökningen sker i två separata fokusgrupper. Den kvantitativa undersökningen sker i form av en online enkätundersökning. Enkätundersökningens tjänar främst som deskriptivt material för att kunna ställa djupare frågor till våra fokusgrupper. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar sin grund i två stora lojalitetsteorier; ”Tre dimensioner av kundnärhet” och ”The Commmitment-Trust Theory”. Empiri: Kapitlet grundar sig i reflektioner och kommentarer från fokusgrupperna vilka är sammansatta för att lyfta fram hur musiktjänsterna upplevs av konsumenter i dagsläget. Svaren grundar sig främst på konsumtion av Spotify då dem i stort dominerar den svenska musikstreamingmarknaden men upstickare som Grooveshark nämns med jämna mellanrum vilket ger ett bredare perspektiv på hur konsumenter gör avväganden vid val av tjänst. Svaren från fokusgrupperna kompletteras med svar från enkätundersökningen. Slutsats: I slutsatsen presenterar vi ett ramverk för hur värde och lojalitet skapas hos musikstreamingtjänster. Tre grundpelare; tillgänglighet, användarvänlighet och gemenskap är de makrofaktorer som lägger grunden för hur lojalitet skapas. Grundpelarna kompletteras av mikrofaktorer som höjer den värdeskapande processen och genererar ett högre upplevt värde för konsumenterna. Det värdet uppstår då konsumenten ställer de upplevda fördelarna mot de upplevda uppoffringarna som tjänsten bidrar med. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Saouan, Josef; Runngren, Karin and Edvall, Isabelle
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lojalitet, värdeskapande, Konsumtionsgemenskap, community, musikstreamingföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1774578
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:37:50
@misc{1774578,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka och utveckla befintliga lojalitets- och värdeskapandeteorier så de kan appliceras på dagens musikstreamingtjänster där utbud är oändligt och konsumtion gratis. Vår forskning ämnar främja tillväxten och utvecklingen av lagliga musiktjänster och bidra till ökad förståelse kring kundernas musikkonsumtion. Metod: Både kvalitativa och kvantitativa undersökningar användes vid insamling av data. Den kvalitativa undersökningen sker i två separata fokusgrupper. Den kvantitativa undersökningen sker i form av en online enkätundersökning. Enkätundersökningens tjänar främst som deskriptivt material för att kunna ställa djupare frågor till våra fokusgrupper. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar sin grund i två stora lojalitetsteorier; ”Tre dimensioner av kundnärhet” och ”The Commmitment-Trust Theory”. Empiri: Kapitlet grundar sig i reflektioner och kommentarer från fokusgrupperna vilka är sammansatta för att lyfta fram hur musiktjänsterna upplevs av konsumenter i dagsläget. Svaren grundar sig främst på konsumtion av Spotify då dem i stort dominerar den svenska musikstreamingmarknaden men upstickare som Grooveshark nämns med jämna mellanrum vilket ger ett bredare perspektiv på hur konsumenter gör avväganden vid val av tjänst. Svaren från fokusgrupperna kompletteras med svar från enkätundersökningen. Slutsats: I slutsatsen presenterar vi ett ramverk för hur värde och lojalitet skapas hos musikstreamingtjänster. Tre grundpelare; tillgänglighet, användarvänlighet och gemenskap är de makrofaktorer som lägger grunden för hur lojalitet skapas. Grundpelarna kompletteras av mikrofaktorer som höjer den värdeskapande processen och genererar ett högre upplevt värde för konsumenterna. Det värdet uppstår då konsumenten ställer de upplevda fördelarna mot de upplevda uppoffringarna som tjänsten bidrar med.},
 author    = {Saouan, Josef and Runngren, Karin and Edvall, Isabelle},
 keyword   = {Lojalitet,värdeskapande,Konsumtionsgemenskap,community,musikstreamingföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lojalitet under nya förutsättningar - En studie av musikstreamingföretag på internet},
 year     = {2011},
}