Advanced

"Frågan är inte om de finns några fel- utan hur många" Konsekvenser av tillämpningen av IAS 36 i svenska börsnoterade företag

Holmgren, Stina and Persson, Johan (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att utreda om IAS 36 ger en rättvisande bild av goodwillvärdet utifrån att standarden ger utrymme för godtyckliga bedömningar och uppskattningar som kan leda till manipulation av informationen i de finansiella rapporterna. Studien är genomförd utifrån en abduktiv ansatts som bygger på en kvalitativ undersökning. Uppsatsen innehåller både primär- och sekundärdata i forma utav intervjuer, artiklar och litteratur. Studien baseras främst på regelverket kring standarderna IAS 36 och IAS 38. Den teorietiska referensramen innehåller även aktuella artiklar. Empirin bygger främst på fem intervjuer med representanter från svenska börsbolag. Informationen som presenteras i kapitlet är även hämtad från bolagens årsredovisningar från 2009.... (More)
Syftet är att utreda om IAS 36 ger en rättvisande bild av goodwillvärdet utifrån att standarden ger utrymme för godtyckliga bedömningar och uppskattningar som kan leda till manipulation av informationen i de finansiella rapporterna. Studien är genomförd utifrån en abduktiv ansatts som bygger på en kvalitativ undersökning. Uppsatsen innehåller både primär- och sekundärdata i forma utav intervjuer, artiklar och litteratur. Studien baseras främst på regelverket kring standarderna IAS 36 och IAS 38. Den teorietiska referensramen innehåller även aktuella artiklar. Empirin bygger främst på fem intervjuer med representanter från svenska börsbolag. Informationen som presenteras i kapitlet är även hämtad från bolagens årsredovisningar från 2009. Standarden IAS 36 är enligt det teoretiska perspektivet korrekt och ger en rättvisande bild, men är allt för komplex och ej applicerbar på verkligheten. Subjektiviteten i standarden skapar osäkerhet hos företagen samtidigt som den öppnar upp för godtyckliga bedömningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Stina and Persson, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Goodwill, IAS36, Nedskrivningsprövning, Subjektivitet, Incitament, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1781882
date added to LUP
2011-01-13
date last changed
2012-04-02 18:31:48
@misc{1781882,
 abstract   = {Syftet är att utreda om IAS 36 ger en rättvisande bild av goodwillvärdet utifrån att standarden ger utrymme för godtyckliga bedömningar och uppskattningar som kan leda till manipulation av informationen i de finansiella rapporterna. Studien är genomförd utifrån en abduktiv ansatts som bygger på en kvalitativ undersökning. Uppsatsen innehåller både primär- och sekundärdata i forma utav intervjuer, artiklar och litteratur. Studien baseras främst på regelverket kring standarderna IAS 36 och IAS 38. Den teorietiska referensramen innehåller även aktuella artiklar. Empirin bygger främst på fem intervjuer med representanter från svenska börsbolag. Informationen som presenteras i kapitlet är även hämtad från bolagens årsredovisningar från 2009. Standarden IAS 36 är enligt det teoretiska perspektivet korrekt och ger en rättvisande bild, men är allt för komplex och ej applicerbar på verkligheten. Subjektiviteten i standarden skapar osäkerhet hos företagen samtidigt som den öppnar upp för godtyckliga bedömningar.},
 author    = {Holmgren, Stina and Persson, Johan},
 keyword   = {Goodwill,IAS36,Nedskrivningsprövning,Subjektivitet,Incitament,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Frågan är inte om de finns några fel- utan hur många" Konsekvenser av tillämpningen av IAS 36 i svenska börsnoterade företag},
 year     = {2011},
}