Advanced

Hållbarhetsredovisningens relevans - en studie ur kundens perspektiv

Granström, Charlotta; Åkerlund, Erik and Zetterholm, Paulina (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att ur ett kundperspektiv
undersöka användandet av hållbarhetsredovisningar vid
val av leverantör. Uppsatsen syftar även till att undersöka
vad som krävs av hållbarhetsredovisningar för att de skall
kunna ligga till grund för en leverantörsbedömning.
Uppsatsen har en abduktiv ansats. Information är
inhämtad genom kvalitativa intervjuer och
telefonintervjuer. Kompletterande information är
inhämtad via epostkorrespondens.
En egenkomponerad referensram ligger som grund för
analys. Referensramen består av intressentteori,
legitimitetsteori, supply chain-teori, svensk lagstiftning
samt redovisningsprinciper och GRI:s riktlinjer.
Det empiriska materialet behandlar hur ett antal stora
svenska företag arbetar med... (More)
Syftet med denna uppsats är att ur ett kundperspektiv
undersöka användandet av hållbarhetsredovisningar vid
val av leverantör. Uppsatsen syftar även till att undersöka
vad som krävs av hållbarhetsredovisningar för att de skall
kunna ligga till grund för en leverantörsbedömning.
Uppsatsen har en abduktiv ansats. Information är
inhämtad genom kvalitativa intervjuer och
telefonintervjuer. Kompletterande information är
inhämtad via epostkorrespondens.
En egenkomponerad referensram ligger som grund för
analys. Referensramen består av intressentteori,
legitimitetsteori, supply chain-teori, svensk lagstiftning
samt redovisningsprinciper och GRI:s riktlinjer.
Det empiriska materialet behandlar hur ett antal stora
svenska företag arbetar med hållbarhetsredovisning genom
leverantörskedjan. Efter intervjuer med ansvariga på
företagen har vi fått en bild av hur hållbarhetsredovisningsarbetet ser ut idag och vad som
förväntas av framtiden. Även en expert inom området har bidragit med information kring ämnet.
Vi har kommit fram till att hållbarhetsredovisningar används sällan som beslutsunderlag vid val av leverantör. Det krävs ökad standardisering och reglering kring hållbarhetsredovisning
för att de skall kunna användas i detta syfte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1786220,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att ur ett kundperspektiv
undersöka användandet av hållbarhetsredovisningar vid
val av leverantör. Uppsatsen syftar även till att undersöka
vad som krävs av hållbarhetsredovisningar för att de skall
kunna ligga till grund för en leverantörsbedömning.
Uppsatsen har en abduktiv ansats. Information är
inhämtad genom kvalitativa intervjuer och
telefonintervjuer. Kompletterande information är
inhämtad via epostkorrespondens.
En egenkomponerad referensram ligger som grund för
analys. Referensramen består av intressentteori,
legitimitetsteori, supply chain-teori, svensk lagstiftning
samt redovisningsprinciper och GRI:s riktlinjer.
Det empiriska materialet behandlar hur ett antal stora
svenska företag arbetar med hållbarhetsredovisning genom
leverantörskedjan. Efter intervjuer med ansvariga på
företagen har vi fått en bild av hur hållbarhetsredovisningsarbetet ser ut idag och vad som
förväntas av framtiden. Även en expert inom området har bidragit med information kring ämnet.
Vi har kommit fram till att hållbarhetsredovisningar används sällan som beslutsunderlag vid val av leverantör. Det krävs ökad standardisering och reglering kring hållbarhetsredovisning
för att de skall kunna användas i detta syfte.},
 author    = {Granström, Charlotta and Åkerlund, Erik and Zetterholm, Paulina},
 keyword   = {Hållbarhetsredovisning,Global Reporting Initiative - GRI,triple bottom line,supply chain management,kundperspektiv,intressentteori,legitimitetsteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbarhetsredovisningens relevans - en studie ur kundens perspektiv},
 year     = {2011},
}