Advanced

Cause-Related Marketing - en studie av konsumentattityder

Ljungberg, Kent; Linné, Åsa and Ljungkvist, Linda (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att studera svenska konsumenters attityder till CRM som fenomen och hur dessa påverkar synen på ett företags varumärke. Studien har genomförts med ett abduktivt angreppssätt och kvalitativa intervjuer har använts för att ta reda på konsumenters attityder till det valda ämnet. Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av relevant teori inom ämnet Cause-Related Marketing samt teori kring konsumentrespons på detta fenomen. Det emiriska underlaget baseras på tolv enskilda kvalitativa intervjuer med svenska konsumenter. Den slutsats som kan dras är att faktorer som påverkar hur konsumenters attityder till CRM är många och svåra att förstå och analysera. Det går dock att dra slutsatsen att det finns faktorer som... (More)
Syftet med denna uppsats är att studera svenska konsumenters attityder till CRM som fenomen och hur dessa påverkar synen på ett företags varumärke. Studien har genomförts med ett abduktivt angreppssätt och kvalitativa intervjuer har använts för att ta reda på konsumenters attityder till det valda ämnet. Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av relevant teori inom ämnet Cause-Related Marketing samt teori kring konsumentrespons på detta fenomen. Det emiriska underlaget baseras på tolv enskilda kvalitativa intervjuer med svenska konsumenter. Den slutsats som kan dras är att faktorer som påverkar hur konsumenters attityder till CRM är många och svåra att förstå och analysera. Det går dock att dra slutsatsen att det finns faktorer som företagen bör beakta för att skapa positiva attityder till deras varumärke. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungberg, Kent; Linné, Åsa and Ljungkvist, Linda
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate Social Responsibility, Cause Related Marketing, Konsumentattityder, Varumärke, Välgörenhetsorganisationer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1788064
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:38:52
@misc{1788064,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att studera svenska konsumenters attityder till CRM som fenomen och hur dessa påverkar synen på ett företags varumärke. Studien har genomförts med ett abduktivt angreppssätt och kvalitativa intervjuer har använts för att ta reda på konsumenters attityder till det valda ämnet. Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av relevant teori inom ämnet Cause-Related Marketing samt teori kring konsumentrespons på detta fenomen. Det emiriska underlaget baseras på tolv enskilda kvalitativa intervjuer med svenska konsumenter. Den slutsats som kan dras är att faktorer som påverkar hur konsumenters attityder till CRM är många och svåra att förstå och analysera. Det går dock att dra slutsatsen att det finns faktorer som företagen bör beakta för att skapa positiva attityder till deras varumärke.},
 author    = {Ljungberg, Kent and Linné, Åsa and Ljungkvist, Linda},
 keyword   = {Corporate Social Responsibility,Cause Related Marketing,Konsumentattityder,Varumärke,Välgörenhetsorganisationer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cause-Related Marketing - en studie av konsumentattityder},
 year     = {2011},
}