Advanced

En hjälpande hand eller sjunkande sand? - En kvalitativ studie om tonårsflickors bloggläsande

Nedanovska, Alexandra LU (2011) MKVK02 20102
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Denna kvalitativa studie handlar om hur unga flickor i åldrarna tretton till sexton år använder bloggläsande i sitt identitetsskapande. Då bloggaren tillåts skriva vad hon eller han vill i sin blogg blir det än mer intressant hur pass mycket tonårsflickor tar till sig av det som skrivs. Speciellt med tanke på hur lätt det är att hitta och ta del av bloggarna. För att få fram ett bra empiriskt material har sammanlagt tio flickor blivit intervjuade. Då utbudet av tidigare forskning kring bloggen är tunt består teoriavsnittet av teorier som syftar till nya medier och internet i sig, där bloggen ingår, i förhållande till ungdomar och identitetsskapande. Analysen av empirin i förhållande till uppsatsens teorikapitel har resulterar i fem... (More)
Denna kvalitativa studie handlar om hur unga flickor i åldrarna tretton till sexton år använder bloggläsande i sitt identitetsskapande. Då bloggaren tillåts skriva vad hon eller han vill i sin blogg blir det än mer intressant hur pass mycket tonårsflickor tar till sig av det som skrivs. Speciellt med tanke på hur lätt det är att hitta och ta del av bloggarna. För att få fram ett bra empiriskt material har sammanlagt tio flickor blivit intervjuade. Då utbudet av tidigare forskning kring bloggen är tunt består teoriavsnittet av teorier som syftar till nya medier och internet i sig, där bloggen ingår, i förhållande till ungdomar och identitetsskapande. Analysen av empirin i förhållande till uppsatsens teorikapitel har resulterar i fem huvudteman med tillhörande underrubriker som utgör de mest framträdande resonemangen. Dessa fem huvudteman är intervjupersonernas tolkning av vad en blogg är, hur bloggen tar dem till en ”annan värld”, bloggen som identitetsskapande genom förebilder, hur bloggen kan fungera som terapi och hur bloggläsandet kan fungera som ledsagare i identitetsskapandet.

Uppsatsens resultat visar att bloggläsandet hjälper identitetsskapandet i främst tre syften: Bloggläsande som exempel på hur bloggläsaren inte vill vara som person, bloggläsande som bekräftar hur läsaren själv är som person genom att den visar att det finns andra som denne själv och den tredje är bloggen som förebild; Någonting att sträva efter. Bloggläsarna blir påverkade av det de läser, men väljer i slutändan sin väg själva. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nedanovska, Alexandra LU
supervisor
organization
course
MKVK02 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bloggar, Nya medier, Identitetsskapande, Internet, Bloggläsande, Ungdomar, Roller, Tjejer, Sociala medier, Kommunikation
language
Swedish
id
1837696
date added to LUP
2011-03-04 16:02:49
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1837696,
 abstract   = {Denna kvalitativa studie handlar om hur unga flickor i åldrarna tretton till sexton år använder bloggläsande i sitt identitetsskapande. Då bloggaren tillåts skriva vad hon eller han vill i sin blogg blir det än mer intressant hur pass mycket tonårsflickor tar till sig av det som skrivs. Speciellt med tanke på hur lätt det är att hitta och ta del av bloggarna. För att få fram ett bra empiriskt material har sammanlagt tio flickor blivit intervjuade. Då utbudet av tidigare forskning kring bloggen är tunt består teoriavsnittet av teorier som syftar till nya medier och internet i sig, där bloggen ingår, i förhållande till ungdomar och identitetsskapande. Analysen av empirin i förhållande till uppsatsens teorikapitel har resulterar i fem huvudteman med tillhörande underrubriker som utgör de mest framträdande resonemangen. Dessa fem huvudteman är intervjupersonernas tolkning av vad en blogg är, hur bloggen tar dem till en ”annan värld”, bloggen som identitetsskapande genom förebilder, hur bloggen kan fungera som terapi och hur bloggläsandet kan fungera som ledsagare i identitetsskapandet.

Uppsatsens resultat visar att bloggläsandet hjälper identitetsskapandet i främst tre syften: Bloggläsande som exempel på hur bloggläsaren inte vill vara som person, bloggläsande som bekräftar hur läsaren själv är som person genom att den visar att det finns andra som denne själv och den tredje är bloggen som förebild; Någonting att sträva efter. Bloggläsarna blir påverkade av det de läser, men väljer i slutändan sin väg själva.},
 author    = {Nedanovska, Alexandra},
 keyword   = {Bloggar,Nya medier,Identitetsskapande,Internet,Bloggläsande,Ungdomar,Roller,Tjejer,Sociala medier,Kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En hjälpande hand eller sjunkande sand? - En kvalitativ studie om tonårsflickors bloggläsande},
 year     = {2011},
}