Advanced

Man vet vad man har men inte vad man får - En kvalitativ studie om hur brukare av hemtjänst uppfattar samhällsinformation

Karlsson, Linn LU (2011) MKVK01 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Med en åldrande befolkning fordras nya undersökningar om hur de äldre uppfattar sin tillvaro. Många av dessa är beroende av hemtjänst för att kunna bo kvar hemma. År 2008 infördes kundval i Lunds kommun vilket kom att innebära en valfrihet gällande vilken aktör man vill ha som utförare av ens beviljade insatser. I uppsatsen riktas fokus mot hur brukarna av hemtjänst uppfattar samhällsinformation, och i synnerhet den information som har nått dem i samband med införandet av kundval. Med hjälp av samtalsintervjuer med brukare av hemtjänst lyfts i uppsatsen deras uppfattning om samhällsinformation fram. Utgångspunkten är huvudsakligen teorier av Peter Dahlgren om medborgarkultur och demokrati som används för att förstå hur mottagarna av... (More)
Med en åldrande befolkning fordras nya undersökningar om hur de äldre uppfattar sin tillvaro. Många av dessa är beroende av hemtjänst för att kunna bo kvar hemma. År 2008 infördes kundval i Lunds kommun vilket kom att innebära en valfrihet gällande vilken aktör man vill ha som utförare av ens beviljade insatser. I uppsatsen riktas fokus mot hur brukarna av hemtjänst uppfattar samhällsinformation, och i synnerhet den information som har nått dem i samband med införandet av kundval. Med hjälp av samtalsintervjuer med brukare av hemtjänst lyfts i uppsatsen deras uppfattning om samhällsinformation fram. Utgångspunkten är huvudsakligen teorier av Peter Dahlgren om medborgarkultur och demokrati som används för att förstå hur mottagarna av informationen känner sig. Resultatet pekar på att det finns en skepsis mot att byta bort någonting som man redan är bekant med. Det kan handla om tilliten till ett redan beprövat system och om avsaknaden av kunskap om hur man tillgodogör sig mer upplysning. I somliga fall krävs det mycket av den enskilde individen, vad gäller bland annat hälsa och initiativ, för att ta till sig informationen. Titel: Man vet vad man har men inte vad man får – En studie om hur brukare av hemtjänst uppfattar samhällsinformation. Institution: Institutionen för kommunikation och medier. Kurs: MKVK01. Medie- och kommunikationsvetenskap, Kandidatkurs: Strategisk kommunikation. Kandidatuppsats motsvarande 15 hp. Författare: Linn Karlsson. Handledare: Fredrik Miegel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Linn LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kundval, samhällsinformation, civic culture, äldreomsorg, medborgarkultur, hemtjänst, demokrati, face-to-face
language
Swedish
id
1967259
date added to LUP
2011-06-13 11:35:23
date last changed
2014-09-04 08:36:01
@misc{1967259,
 abstract   = {Med en åldrande befolkning fordras nya undersökningar om hur de äldre uppfattar sin tillvaro. Många av dessa är beroende av hemtjänst för att kunna bo kvar hemma. År 2008 infördes kundval i Lunds kommun vilket kom att innebära en valfrihet gällande vilken aktör man vill ha som utförare av ens beviljade insatser. I uppsatsen riktas fokus mot hur brukarna av hemtjänst uppfattar samhällsinformation, och i synnerhet den information som har nått dem i samband med införandet av kundval. Med hjälp av samtalsintervjuer med brukare av hemtjänst lyfts i uppsatsen deras uppfattning om samhällsinformation fram. Utgångspunkten är huvudsakligen teorier av Peter Dahlgren om medborgarkultur och demokrati som används för att förstå hur mottagarna av informationen känner sig. Resultatet pekar på att det finns en skepsis mot att byta bort någonting som man redan är bekant med. Det kan handla om tilliten till ett redan beprövat system och om avsaknaden av kunskap om hur man tillgodogör sig mer upplysning. I somliga fall krävs det mycket av den enskilde individen, vad gäller bland annat hälsa och initiativ, för att ta till sig informationen. Titel: Man vet vad man har men inte vad man får – En studie om hur brukare av hemtjänst uppfattar samhällsinformation. Institution: Institutionen för kommunikation och medier. Kurs: MKVK01. Medie- och kommunikationsvetenskap, Kandidatkurs: Strategisk kommunikation. Kandidatuppsats motsvarande 15 hp. Författare: Linn Karlsson. Handledare: Fredrik Miegel.},
 author    = {Karlsson, Linn},
 keyword   = {kundval,samhällsinformation,civic culture,äldreomsorg,medborgarkultur,hemtjänst,demokrati,face-to-face},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Man vet vad man har men inte vad man får - En kvalitativ studie om hur brukare av hemtjänst uppfattar samhällsinformation},
 year     = {2011},
}