Advanced

"Vampires aren't cupcakes, you can't order them with sprinkles" - en kritisk diskursanalys av Twilight-parodier på YouTube

Kulle, Julia LU and Holmqvist, Karolina LU (2011) MKVA21 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Twilightböckerna och -filmerna har sålt miljoner exemplar världen över, och etablerat sig som ett samtida fenomen. De har också i stor utsträckning polariserat publiken, som kan sägas bestå dels av Twilight-fans, och de som anser att Twilight underminerar bilden av vad som utgör en vampyr. Denna bild förefaller vara nära förknippad med föreställningar om manlighet, och det existerar ett stort antal parodier i olika former på internet som driver med Twilight-vampyrernas manlighet på ett eller annat sätt.
Vår studie har koncentrerats till tre parodier på YouTube, vars gemensamma nämnare är att de på något vis skildrar Twilight och dess vampyrer som homosexuella och/eller omanliga. Syftet har varit att lyfta fram underliggande värden som... (More)
Twilightböckerna och -filmerna har sålt miljoner exemplar världen över, och etablerat sig som ett samtida fenomen. De har också i stor utsträckning polariserat publiken, som kan sägas bestå dels av Twilight-fans, och de som anser att Twilight underminerar bilden av vad som utgör en vampyr. Denna bild förefaller vara nära förknippad med föreställningar om manlighet, och det existerar ett stort antal parodier i olika former på internet som driver med Twilight-vampyrernas manlighet på ett eller annat sätt.
Vår studie har koncentrerats till tre parodier på YouTube, vars gemensamma nämnare är att de på något vis skildrar Twilight och dess vampyrer som homosexuella och/eller omanliga. Syftet har varit att lyfta fram underliggande värden som ter sig okomplicerade och enbart harmlöst humoristiska, men som i en annan dager visar sig vara mer än en fråga om att ha rätten att avgöra vad som utgör hög- respektive lågkultur; det rör sig alltså om en kamp om att få definiera verkligheten.
Vår ansats är kvalitativ och vi har genomfört en textanalys genom att kritiskt granska, och identifiera, diskurserna som förekommer i texten. Vår fokus har legat på hur humorn i parodierna (omedvetet och medvetet) syftar till att legitimera ett ojämnt fördelat maktmönster mellan män, kvinnor samt män som inte lever upp till ett manligt ideal, och också hur detta tar homofobiska former. Centralt har även varit att titta närmare på vad det är som upprör i konstruktionen av en vacker vampyr.
Vi har funnit att parodierna i hög grad befäster en uppdelning i dels manskultur, representerad av den traditionelle vampyren i form av till exempel Nosferatu, och dels kvinnokultur, som framställs som urvattnad, feminiserad och ovärdig för de vampyrer som den skildrar. Genom denna dikotomiska uppdelning gagnas ett hypermaskulint vampyrideal. Detta ideal framställs i parodierna som det naturliga, medan den feminina vampyren presenteras som begränsad. Detta trots att definitionen av den hypermaskuline vampyren innefattar ett förkastande av alla former av femininitet, och att detta i sig utgör en avsevärd begränsning av definitionen av vad det innebär att vara man. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kulle, Julia LU and Holmqvist, Karolina LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
vampyr, Twilight, diskurs, analys, parodi, YouTube, homofobi, hegemoni
language
Swedish
id
1969178
date added to LUP
2012-07-05 14:20:24
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{1969178,
 abstract   = {Twilightböckerna och -filmerna har sålt miljoner exemplar världen över, och etablerat sig som ett samtida fenomen. De har också i stor utsträckning polariserat publiken, som kan sägas bestå dels av Twilight-fans, och de som anser att Twilight underminerar bilden av vad som utgör en vampyr. Denna bild förefaller vara nära förknippad med föreställningar om manlighet, och det existerar ett stort antal parodier i olika former på internet som driver med Twilight-vampyrernas manlighet på ett eller annat sätt.
	Vår studie har koncentrerats till tre parodier på YouTube, vars gemensamma nämnare är att de på något vis skildrar Twilight och dess vampyrer som homosexuella och/eller omanliga. Syftet har varit att lyfta fram underliggande värden som ter sig okomplicerade och enbart harmlöst humoristiska, men som i en annan dager visar sig vara mer än en fråga om att ha rätten att avgöra vad som utgör hög- respektive lågkultur; det rör sig alltså om en kamp om att få definiera verkligheten.
	Vår ansats är kvalitativ och vi har genomfört en textanalys genom att kritiskt granska, och identifiera, diskurserna som förekommer i texten. Vår fokus har legat på hur humorn i parodierna (omedvetet och medvetet) syftar till att legitimera ett ojämnt fördelat maktmönster mellan män, kvinnor samt män som inte lever upp till ett manligt ideal, och också hur detta tar homofobiska former. Centralt har även varit att titta närmare på vad det är som upprör i konstruktionen av en vacker vampyr.
	Vi har funnit att parodierna i hög grad befäster en uppdelning i dels manskultur, representerad av den traditionelle vampyren i form av till exempel Nosferatu, och dels kvinnokultur, som framställs som urvattnad, feminiserad och ovärdig för de vampyrer som den skildrar. Genom denna dikotomiska uppdelning gagnas ett hypermaskulint vampyrideal. Detta ideal framställs i parodierna som det naturliga, medan den feminina vampyren presenteras som begränsad. Detta trots att definitionen av den hypermaskuline vampyren innefattar ett förkastande av alla former av femininitet, och att detta i sig utgör en avsevärd begränsning av definitionen av vad det innebär att vara man.},
 author    = {Kulle, Julia and Holmqvist, Karolina},
 keyword   = {vampyr,Twilight,diskurs,analys,parodi,YouTube,homofobi,hegemoni},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Vampires aren't cupcakes, you can't order them with sprinkles" - en kritisk diskursanalys av Twilight-parodier på YouTube},
 year     = {2011},
}