Advanced

Motivera medarbetare

Salic, Edin; Alagic, Senada; Bengtsson, Madelene and Bodenäs, Charlotte (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Betydelsen av medarbetare i kunskapsintensiva företag har på senare tid blivit allt viktigare eftersom företagets värde ligger i medarbetares kunskap. Detta har lett till ett intresse att motivera medarbetare i kunskapsintensiva företag. Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka vad som motiverar anställda i arbetet i kunskapsintensiva företag. Metod: I arbetet har vi använt oss av den deduktiva processen. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer på två fallföretag, E.on och Grant Thornton. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram bygger på de fyra motivationsteorierna: behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och arbetskaraktäristiska teorier. Vi har även använt teorier som behandlar inre och yttre... (More)
Bakgrund: Betydelsen av medarbetare i kunskapsintensiva företag har på senare tid blivit allt viktigare eftersom företagets värde ligger i medarbetares kunskap. Detta har lett till ett intresse att motivera medarbetare i kunskapsintensiva företag. Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka vad som motiverar anställda i arbetet i kunskapsintensiva företag. Metod: I arbetet har vi använt oss av den deduktiva processen. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer på två fallföretag, E.on och Grant Thornton. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram bygger på de fyra motivationsteorierna: behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och arbetskaraktäristiska teorier. Vi har även använt teorier som behandlar inre och yttre motivation. Empiri: Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer med respondenter på E.on och Grant Thornton. Resultat: Motivation tycks vara individbaserat men vi har dock kunnat dra några generella slutsatser. De slutsatser vi kan dra är att personal i kunskapsintensiva företag känner bristande motivation vid monotona arbetsuppgifter och känner sig speciellt motiverade i situationer där de styrs av inre motivationsfaktorer. Självbestämmande och tydlig definierad arbetsroll behövs i samverkan med varandra för att individer ska känna sig motiverade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Salic, Edin; Alagic, Senada; Bengtsson, Madelene and Bodenäs, Charlotte
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsmotivation, kunskapsintensiva företag, motivationsfaktorer, mål, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1973744
date added to LUP
2011-05-31 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:56:22
@misc{1973744,
 abstract   = {Bakgrund: Betydelsen av medarbetare i kunskapsintensiva företag har på senare tid blivit allt viktigare eftersom företagets värde ligger i medarbetares kunskap. Detta har lett till ett intresse att motivera medarbetare i kunskapsintensiva företag. Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka vad som motiverar anställda i arbetet i kunskapsintensiva företag. Metod: I arbetet har vi använt oss av den deduktiva processen. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer på två fallföretag, E.on och Grant Thornton. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram bygger på de fyra motivationsteorierna: behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och arbetskaraktäristiska teorier. Vi har även använt teorier som behandlar inre och yttre motivation. Empiri: Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer med respondenter på E.on och Grant Thornton. Resultat: Motivation tycks vara individbaserat men vi har dock kunnat dra några generella slutsatser. De slutsatser vi kan dra är att personal i kunskapsintensiva företag känner bristande motivation vid monotona arbetsuppgifter och känner sig speciellt motiverade i situationer där de styrs av inre motivationsfaktorer. Självbestämmande och tydlig definierad arbetsroll behövs i samverkan med varandra för att individer ska känna sig motiverade.},
 author    = {Salic, Edin and Alagic, Senada and Bengtsson, Madelene and Bodenäs, Charlotte},
 keyword   = {arbetsmotivation,kunskapsintensiva företag,motivationsfaktorer,mål,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motivera medarbetare},
 year     = {2011},
}