Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunikationskanaler, beslutsvägar och dess påverkan på programledares upplevda inflytande – En fallstudie vid Lunds Tekniska Högskola

Westerlund, Micaela LU and Jordal, Simon LU (2011) PEDK11 20111
Education
Abstract (Swedish)
Denna uppsats följer upp en indikation om att programledare – de som är närmast ansvariga för utbildningsprogrammen på Lunds Tekniska Högskola (LTH) – upplever sig ha ett dåligt inflytande över sin arbetssituation och sitt utvecklingsarbete eftersom de har ett ansvar men inte någon befogenhet att ta beslut över sitt ansvarsområde. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunikationskanalerna och beslutsvägarna på LTH ser ut, samt hur de påverkar programledarnas upplevda inflytande. För att få en fullödig bild av LTH:s organisation genomförde vi en dokumentanalys samt tre intervjuer med personer verksamma på nivåer över programledaren. Vi intervjuade även tre programledare på LTH för att ta reda på hur deras perspektiv på LTH:s... (More)
Denna uppsats följer upp en indikation om att programledare – de som är närmast ansvariga för utbildningsprogrammen på Lunds Tekniska Högskola (LTH) – upplever sig ha ett dåligt inflytande över sin arbetssituation och sitt utvecklingsarbete eftersom de har ett ansvar men inte någon befogenhet att ta beslut över sitt ansvarsområde. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunikationskanalerna och beslutsvägarna på LTH ser ut, samt hur de påverkar programledarnas upplevda inflytande. För att få en fullödig bild av LTH:s organisation genomförde vi en dokumentanalys samt tre intervjuer med personer verksamma på nivåer över programledaren. Vi intervjuade även tre programledare på LTH för att ta reda på hur deras perspektiv på LTH:s kommunikationskanaler och beslutsvägar såg ut, samt hur detta påverkar deras upplevda inflytande. Intervjupersonerna hade en likvärdig bild av LTH:s organisation, med undantag för någon skillnad som ger upphov för ett minskat upplevt inflytande hos programledarna. Programledarna ansåg att den formella beslutsvägen var trög. En del hade informella kontakter – lateral samordning – dessa gjorde att de upplevde att de har ett gott inflytande. En del hade inte informella kontakter i samma utsträckning vilket inverkade negativt på det upplevda inflytandet. Vi poängterar vikten av lateral samordning som komplement till den formella beslutsvägen i LTH:s organisation. Vi presenterar även en typ av akademiskt ledarskap som ett förslag på hur programledare ska hantera en, ofta oundvikligt, komplex och trög organisation som utan ett gott förhållningssätt kan begränsa programledarens upplevda inflytande. I våra förslag på vidare forskning menar vi bland annat att det skulle vara intressant om det genomfördes intervjuer med fler programledare för att undersöka om våra slutsatser kan appliceras även på dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westerlund, Micaela LU and Jordal, Simon LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
programledare, beslutsvägar, LTH, kommunikationskanaler, upplevt inflytande
language
Swedish
id
1974312
date added to LUP
2011-06-23 10:41:07
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1974312,
 abstract   = {{Denna uppsats följer upp en indikation om att programledare – de som är närmast ansvariga för utbildningsprogrammen på Lunds Tekniska Högskola (LTH) – upplever sig ha ett dåligt inflytande över sin arbetssituation och sitt utvecklingsarbete eftersom de har ett ansvar men inte någon befogenhet att ta beslut över sitt ansvarsområde. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunikationskanalerna och beslutsvägarna på LTH ser ut, samt hur de påverkar programledarnas upplevda inflytande. För att få en fullödig bild av LTH:s organisation genomförde vi en dokumentanalys samt tre intervjuer med personer verksamma på nivåer över programledaren. Vi intervjuade även tre programledare på LTH för att ta reda på hur deras perspektiv på LTH:s kommunikationskanaler och beslutsvägar såg ut, samt hur detta påverkar deras upplevda inflytande. Intervjupersonerna hade en likvärdig bild av LTH:s organisation, med undantag för någon skillnad som ger upphov för ett minskat upplevt inflytande hos programledarna. Programledarna ansåg att den formella beslutsvägen var trög. En del hade informella kontakter – lateral samordning – dessa gjorde att de upplevde att de har ett gott inflytande. En del hade inte informella kontakter i samma utsträckning vilket inverkade negativt på det upplevda inflytandet. Vi poängterar vikten av lateral samordning som komplement till den formella beslutsvägen i LTH:s organisation. Vi presenterar även en typ av akademiskt ledarskap som ett förslag på hur programledare ska hantera en, ofta oundvikligt, komplex och trög organisation som utan ett gott förhållningssätt kan begränsa programledarens upplevda inflytande. I våra förslag på vidare forskning menar vi bland annat att det skulle vara intressant om det genomfördes intervjuer med fler programledare för att undersöka om våra slutsatser kan appliceras även på dem.}},
 author    = {{Westerlund, Micaela and Jordal, Simon}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kommunikationskanaler, beslutsvägar och dess påverkan på programledares upplevda inflytande – En fallstudie vid Lunds Tekniska Högskola}},
 year     = {{2011}},
}