Advanced

Berättelser om det förändrade läraruppdraget 1970-2010

Jansåker, Anna-Lena LU (2011) PED462 20111
Education
Abstract (Swedish)
Sedan grundskolan kommunaliserades 1989-1990 har kra-vet på dokumentation ökat för varje år. Jag ville veta hur verksamma lärare upplever de nya kraven i läraruppdraget och huruvida det sker på bekostnad av andra arbetsuppgif-ter. Den arbetsuppgift som jag i första hand tänker på är skolans viktigaste uppdrag, nämligen att förmedla och pro-blematisera kunskap i dialog med eleverna samt att väcka lust och intresse för det livslånga lärandet. Jag ville också undersöka hur upplevd överbelastning påverkar glädje och kreativ förmåga hos den enskilde samt vilka samhälleliga faktorer som påverkar hur vi betraktar skola, utbildning och bildning. En livshistorisk infallsvinkel kan användas för att beskriva hur erfarenheter förändras över tid. Med... (More)
Sedan grundskolan kommunaliserades 1989-1990 har kra-vet på dokumentation ökat för varje år. Jag ville veta hur verksamma lärare upplever de nya kraven i läraruppdraget och huruvida det sker på bekostnad av andra arbetsuppgif-ter. Den arbetsuppgift som jag i första hand tänker på är skolans viktigaste uppdrag, nämligen att förmedla och pro-blematisera kunskap i dialog med eleverna samt att väcka lust och intresse för det livslånga lärandet. Jag ville också undersöka hur upplevd överbelastning påverkar glädje och kreativ förmåga hos den enskilde samt vilka samhälleliga faktorer som påverkar hur vi betraktar skola, utbildning och bildning. En livshistorisk infallsvinkel kan användas för att beskriva hur erfarenheter förändras över tid. Med hjälp av intervjuer och narrativ metod skildras hur lärarna upplever sin arbetssituation. Lärarna beskriver en känsla av att inte räcka till och stora svårigheter att leva upp till alla krav som uppdraget ställer på dem. De känner att den ständiga över-belastningen har en negativ inverkan på deras kreativa för-måga och att de upplever en frustration över att inte ha makt att förändra innehållet i uppdraget. Detta har inte sin grund i sviktande undervisningsförmåga, ringa ämneskunskaper eller avsaknad av lust. Undersökningen viktigaste resultat är att samtalet måste ges en högre status. Genom samtal kan lärare och föräldrar påverka, vägleda och stötta sina elever respektive ungdomar. Resultatet av studien visar också att det är för stor diskrepans mellan lärarnas kunskap och de styrandes uppfattning om och förståelse för vad lärarupp-draget innebär. Det måste bli tydligare att den dokumenta-tion som lärarna ägnar sig åt, sker på bekostnad av andra delar i uppdraget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansåker, Anna-Lena LU
supervisor
organization
course
PED462 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
livsvärld, livshistoria, livsberättelse, samtal, utbildning, bildning, globalisering, individualisering, läroprocess, handelsvara, reproduktion, anpassning, makt, disciplinering, problematisering, frigörelse
language
Swedish
id
1975903
date added to LUP
2011-06-09 11:39:58
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1975903,
 abstract   = {Sedan grundskolan kommunaliserades 1989-1990 har kra-vet på dokumentation ökat för varje år. Jag ville veta hur verksamma lärare upplever de nya kraven i läraruppdraget och huruvida det sker på bekostnad av andra arbetsuppgif-ter. Den arbetsuppgift som jag i första hand tänker på är skolans viktigaste uppdrag, nämligen att förmedla och pro-blematisera kunskap i dialog med eleverna samt att väcka lust och intresse för det livslånga lärandet. Jag ville också undersöka hur upplevd överbelastning påverkar glädje och kreativ förmåga hos den enskilde samt vilka samhälleliga faktorer som påverkar hur vi betraktar skola, utbildning och bildning. En livshistorisk infallsvinkel kan användas för att beskriva hur erfarenheter förändras över tid. Med hjälp av intervjuer och narrativ metod skildras hur lärarna upplever sin arbetssituation. Lärarna beskriver en känsla av att inte räcka till och stora svårigheter att leva upp till alla krav som uppdraget ställer på dem. De känner att den ständiga över-belastningen har en negativ inverkan på deras kreativa för-måga och att de upplever en frustration över att inte ha makt att förändra innehållet i uppdraget. Detta har inte sin grund i sviktande undervisningsförmåga, ringa ämneskunskaper eller avsaknad av lust. Undersökningen viktigaste resultat är att samtalet måste ges en högre status. Genom samtal kan lärare och föräldrar påverka, vägleda och stötta sina elever respektive ungdomar. Resultatet av studien visar också att det är för stor diskrepans mellan lärarnas kunskap och de styrandes uppfattning om och förståelse för vad lärarupp-draget innebär. Det måste bli tydligare att den dokumenta-tion som lärarna ägnar sig åt, sker på bekostnad av andra delar i uppdraget.},
 author    = {Jansåker, Anna-Lena},
 keyword   = {livsvärld,livshistoria,livsberättelse,samtal,utbildning,bildning,globalisering,individualisering,läroprocess,handelsvara,reproduktion,anpassning,makt,disciplinering,problematisering,frigörelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Berättelser om det förändrade läraruppdraget 1970-2010},
 year     = {2011},
}