Advanced

CSR- En strategisk förändringsprocess

Eldh, Olivia; Willgottson, Malin and Petersson, Malin (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt primära syfte med denna uppsats är att analysera och beskriva hur CSR kan implementeras i den övergripande företagsstrategin. Ett delsyfte är även att analysera i vilken utsträckning det är möjligt för företag, som inte uppfattas verka för ett hållbart samhälle, att arbeta med CSR. För att empirisk kunna studera implementeringen av CSR ämnar vi att göra en fallstudie av ett företag, vilket vi grundar vår analys på. Metod: Hermeunetiskt vetenskapssyn och kvalitativ forskningsmetod. För att kunna analysera vilka möjligheter det finns för företag vars verksamhet motverkar ett hållbart samhälle att implementera CSR i sin övergripande strategi, har OKQ8 fått verka som ett belysande exempel. Teoretiska perspektiv: Strategisk... (More)
Syfte: Vårt primära syfte med denna uppsats är att analysera och beskriva hur CSR kan implementeras i den övergripande företagsstrategin. Ett delsyfte är även att analysera i vilken utsträckning det är möjligt för företag, som inte uppfattas verka för ett hållbart samhälle, att arbeta med CSR. För att empirisk kunna studera implementeringen av CSR ämnar vi att göra en fallstudie av ett företag, vilket vi grundar vår analys på. Metod: Hermeunetiskt vetenskapssyn och kvalitativ forskningsmetod. För att kunna analysera vilka möjligheter det finns för företag vars verksamhet motverkar ett hållbart samhälle att implementera CSR i sin övergripande strategi, har OKQ8 fått verka som ett belysande exempel. Teoretiska perspektiv: Strategisk implementering av CSR är huvudperspektivet. Vårt teoretiska ramverk grundas främst på Moan et al. artikel “Designing and implementing corporate social responsibility" samt Carrolls CSR-pyramid. Empiri: Huvuddelen av empirin är insamlad genom kvalitativa intervjuer gällande OKQ8s implementering av CSR. Empirin utgörs både av intervjuer och observationer. Ytterligare empirisk data är bakgrundsinformation och sekundärdata om OKQ8. Resultat: Vår studie påvisar att implementeringsprocessen av CSR kan vara mer komplex än vad dagens teorier ger sken av, vilket tyder på att det finns utrymme för vidare forskning inom området. Uppsatsens slutsatser belyser även det faktum att den paradox som finns för vissa företag, vars verksamhet anses ha en negativ påverkan på samhället, att arbeta med CSR till viss del är befogad. Studien visar dock att de här företagen kan införliva samhällsansvar i den övergripande företagsstrategin i större utsträckning än förväntat, så länge CSR initiativen anses värdeskapande för konsumenterna och därmed mynnar ut i en win-win situation för företaget och samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eldh, Olivia; Willgottson, Malin and Petersson, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, Strategi, Samhällsansvar, HMS, Implementering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1976468
date added to LUP
2011-05-31
date last changed
2012-04-02 18:57:18
@misc{1976468,
 abstract   = {Syfte: Vårt primära syfte med denna uppsats är att analysera och beskriva hur CSR kan implementeras i den övergripande företagsstrategin. Ett delsyfte är även att analysera i vilken utsträckning det är möjligt för företag, som inte uppfattas verka för ett hållbart samhälle, att arbeta med CSR. För att empirisk kunna studera implementeringen av CSR ämnar vi att göra en fallstudie av ett företag, vilket vi grundar vår analys på. Metod: Hermeunetiskt vetenskapssyn och kvalitativ forskningsmetod. För att kunna analysera vilka möjligheter det finns för företag vars verksamhet motverkar ett hållbart samhälle att implementera CSR i sin övergripande strategi, har OKQ8 fått verka som ett belysande exempel. Teoretiska perspektiv: Strategisk implementering av CSR är huvudperspektivet. Vårt teoretiska ramverk grundas främst på Moan et al. artikel “Designing and implementing corporate social responsibility" samt Carrolls CSR-pyramid. Empiri: Huvuddelen av empirin är insamlad genom kvalitativa intervjuer gällande OKQ8s implementering av CSR. Empirin utgörs både av intervjuer och observationer. Ytterligare empirisk data är bakgrundsinformation och sekundärdata om OKQ8. Resultat: Vår studie påvisar att implementeringsprocessen av CSR kan vara mer komplex än vad dagens teorier ger sken av, vilket tyder på att det finns utrymme för vidare forskning inom området. Uppsatsens slutsatser belyser även det faktum att den paradox som finns för vissa företag, vars verksamhet anses ha en negativ påverkan på samhället, att arbeta med CSR till viss del är befogad. Studien visar dock att de här företagen kan införliva samhällsansvar i den övergripande företagsstrategin i större utsträckning än förväntat, så länge CSR initiativen anses värdeskapande för konsumenterna och därmed mynnar ut i en win-win situation för företaget och samhället.},
 author    = {Eldh, Olivia and Willgottson, Malin and Petersson, Malin},
 keyword   = {CSR,Strategi,Samhällsansvar,HMS,Implementering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR- En strategisk förändringsprocess},
 year     = {2011},
}