Advanced

Amazon på Arbetsplatsen? En fallstudie inom Posten

Lövstad, Stine LU (2011) PEDM12 20111
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrunden och idén till denna studie väcktes då jag genomförde en studie med Malmö Regions 150 chefer och lagledare under min praktik på Posten. Resultatet visade bland annat att endast 27 procent av Malmö Regions chefer och lagledare är kvinnor.

Resultatet förvånade mig. Min första tanke var att en av landets största offentliga organisationer borde ha en hög andel kvinnliga chefer och visa ett gått föredöme. Den allmänna och övergripande frågan i denna studie är vad som ligger till grund för detta. Syftet är således att undersöka hur det förhåller sig kring kvinnligt ledarskap på en av Sveriges större organisationer gällande kvinnliga chefer och ledare samt undersöka hur det är att arbeta som kvinna på Posten.
Forskningsfrågorna är:... (More)
Bakgrunden och idén till denna studie väcktes då jag genomförde en studie med Malmö Regions 150 chefer och lagledare under min praktik på Posten. Resultatet visade bland annat att endast 27 procent av Malmö Regions chefer och lagledare är kvinnor.

Resultatet förvånade mig. Min första tanke var att en av landets största offentliga organisationer borde ha en hög andel kvinnliga chefer och visa ett gått föredöme. Den allmänna och övergripande frågan i denna studie är vad som ligger till grund för detta. Syftet är således att undersöka hur det förhåller sig kring kvinnligt ledarskap på en av Sveriges större organisationer gällande kvinnliga chefer och ledare samt undersöka hur det är att arbeta som kvinna på Posten.
Forskningsfrågorna är:
- Vilka påverkande faktorer ligger bakom kvinnors vilja att bli chefer och
ledare?
- Vad är det som gör att det är så få kvinnliga chefer och lagledare på Posten?
- Hur kan Posten i framtiden öka antalet kvinnliga chefer och lagledare?

Jag har valt att göra en empirisk fallstudie där kvalitativa intervjuer med både chefer och lagledare inom Posten har genomförts.

Resultatet visar att uppfostran, utbildning, förebilder under uppväxt samt familjesammansättningen har betydelse för viljan att bli chef eller lagledare. Resultatet visar även att kulturen på de olika kontoren har betydelse för hur många kvinnliga chefer och lagledare det finns. Det krävs alltså plattare organisationer, en mer kvinnofrämjande kultur och ett förändrat ledarskapsideal för att få fler kvinnliga chefer och lagledare. Förslag på hur Posten ska locka fler kvinnor att söka sig till dessa tjänster är bland att börja prata positivt om chef och ledarskap för att på så sätt förmedla vad tjänsterna innebär. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lövstad, Stine LU
supervisor
organization
course
PEDM12 20111
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
organisation, ledarskap, genus, kön, män, kvinnor, kultur, struktur, härskarteknik
language
Swedish
id
1976784
date added to LUP
2011-09-09 16:27:49
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1976784,
 abstract   = {Bakgrunden och idén till denna studie väcktes då jag genomförde en studie med Malmö Regions 150 chefer och lagledare under min praktik på Posten. Resultatet visade bland annat att endast 27 procent av Malmö Regions chefer och lagledare är kvinnor.

Resultatet förvånade mig. Min första tanke var att en av landets största offentliga organisationer borde ha en hög andel kvinnliga chefer och visa ett gått föredöme. Den allmänna och övergripande frågan i denna studie är vad som ligger till grund för detta. Syftet är således att undersöka hur det förhåller sig kring kvinnligt ledarskap på en av Sveriges större organisationer gällande kvinnliga chefer och ledare samt undersöka hur det är att arbeta som kvinna på Posten. 
Forskningsfrågorna är:
- Vilka påverkande faktorer ligger bakom kvinnors vilja att bli chefer och
ledare?
- Vad är det som gör att det är så få kvinnliga chefer och lagledare på Posten?
- Hur kan Posten i framtiden öka antalet kvinnliga chefer och lagledare?

Jag har valt att göra en empirisk fallstudie där kvalitativa intervjuer med både chefer och lagledare inom Posten har genomförts.

Resultatet visar att uppfostran, utbildning, förebilder under uppväxt samt familjesammansättningen har betydelse för viljan att bli chef eller lagledare. Resultatet visar även att kulturen på de olika kontoren har betydelse för hur många kvinnliga chefer och lagledare det finns. Det krävs alltså plattare organisationer, en mer kvinnofrämjande kultur och ett förändrat ledarskapsideal för att få fler kvinnliga chefer och lagledare. Förslag på hur Posten ska locka fler kvinnor att söka sig till dessa tjänster är bland att börja prata positivt om chef och ledarskap för att på så sätt förmedla vad tjänsterna innebär.},
 author    = {Lövstad, Stine},
 keyword   = {organisation,ledarskap,genus,kön,män,kvinnor,kultur,struktur,härskarteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Amazon på Arbetsplatsen? En fallstudie inom Posten},
 year     = {2011},
}