Advanced

Svårigheter i implementering av IFRS 3, IAS 38 och IAS 36 vid företagsförvärv

Kryzhanouskaya, Elena and Gneusheva, Natalia (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Företagsförvärv anses vara viktiga affärshändelser eftersom transaktioner oftast innebär omfattande förändringar, stora belopp och höga risker. Globalisering av marknaden ställer krav på ökad transparens och jämförbarhet bland internationella bolag. Gränsöverskridande transaktioner inklusive företagsförvärv underlättas och effektiviseras när finansiella rapporter baseras på samma principer och utformas på ett likartat sätt i olika länder. Under 2001 startade IASB, normgivande organisation för redovisningsfrågor i EU, ett utvecklingsprojekt som handlade om harmonisering av redovisning för företagsförvärv. Det skulle leda till förbättrad redovisningskvalité och ökad jämförbarhet av finansiella rapporter mellan länderna. Projektet bestod av... (More)
Företagsförvärv anses vara viktiga affärshändelser eftersom transaktioner oftast innebär omfattande förändringar, stora belopp och höga risker. Globalisering av marknaden ställer krav på ökad transparens och jämförbarhet bland internationella bolag. Gränsöverskridande transaktioner inklusive företagsförvärv underlättas och effektiviseras när finansiella rapporter baseras på samma principer och utformas på ett likartat sätt i olika länder. Under 2001 startade IASB, normgivande organisation för redovisningsfrågor i EU, ett utvecklingsprojekt som handlade om harmonisering av redovisning för företagsförvärv. Det skulle leda till förbättrad redovisningskvalité och ökad jämförbarhet av finansiella rapporter mellan länderna. Projektet bestod av två faser där den första avslutades 2004 med införandet av IFRS 3 Rörelseförvärv. Centrala frågeställningar i vårt arbete är följande:
Vilka huvudsakliga svårigheter möter svenska börsnoterade företag vid redovisning av rörelseförvärv enligt IFRS 3?
För att kunna besvara denna fråga har vi delat upp den i två mindre följdfrågor:
• Vilka problem uppstår vid identifiering och särredovisning av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv?
• Hur hanteras nedskrivning av goodwillposten i praktiken? Vilka utmaningar i samband med nedskrivningsprövning står företaget inför? För svenska börsnoterade bolag innebar det nya regelverket en del stora förändringar (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kryzhanouskaya, Elena and Gneusheva, Natalia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Företagsförvärv, börsnoterade företag, immateriella tillgångar, nedskrivning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1979156
date added to LUP
2011-06-03
date last changed
2012-04-02 19:04:50
@misc{1979156,
 abstract   = {Företagsförvärv anses vara viktiga affärshändelser eftersom transaktioner oftast innebär omfattande förändringar, stora belopp och höga risker. Globalisering av marknaden ställer krav på ökad transparens och jämförbarhet bland internationella bolag. Gränsöverskridande transaktioner inklusive företagsförvärv underlättas och effektiviseras när finansiella rapporter baseras på samma principer och utformas på ett likartat sätt i olika länder. Under 2001 startade IASB, normgivande organisation för redovisningsfrågor i EU, ett utvecklingsprojekt som handlade om harmonisering av redovisning för företagsförvärv. Det skulle leda till förbättrad redovisningskvalité och ökad jämförbarhet av finansiella rapporter mellan länderna. Projektet bestod av två faser där den första avslutades 2004 med införandet av IFRS 3 Rörelseförvärv. Centrala frågeställningar i vårt arbete är följande:
Vilka huvudsakliga svårigheter möter svenska börsnoterade företag vid redovisning av rörelseförvärv enligt IFRS 3?
För att kunna besvara denna fråga har vi delat upp den i två mindre följdfrågor:
•	Vilka problem uppstår vid identifiering och särredovisning av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv?
•	Hur hanteras nedskrivning av goodwillposten i praktiken? Vilka utmaningar i samband med nedskrivningsprövning står företaget inför? För svenska börsnoterade bolag innebar det nya regelverket en del stora förändringar},
 author    = {Kryzhanouskaya, Elena and Gneusheva, Natalia},
 keyword   = {Företagsförvärv,börsnoterade företag,immateriella tillgångar,nedskrivning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svårigheter i implementering av IFRS 3, IAS 38 och IAS 36 vid företagsförvärv},
 year     = {2011},
}