Advanced

Prioritering av investeringar-En fallstudie av Malmö Stads förvaltning Gatukontoet

Banovic, Ivana and Lukanovic, Vedrana (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka de bakomliggande
faktorerna vid prioritering av investeringar inom en
kommunal verksamhet är och i vilken utsträckning de
påverkar prioriteringarna. Uppsatsen ska skapa en förståelse
för hur kommunala verksamheter prioriterar mellan olika
investeringsförslag samt analysera deras sätt att prioritera för
att kunna diskutera lämpligheten i dessa och om möjligt ge
förslag på förbättringar. För att uppnå uppsatsens syfte användes en kvalitativ metod utifrån ett deduktivt synsätt. Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Studien visar att Gatukontoret inte har några tydliga riktlinjer på hur prioriteringar av investeringar bör göras. Slutsatsen är att flera faktorer... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka de bakomliggande
faktorerna vid prioritering av investeringar inom en
kommunal verksamhet är och i vilken utsträckning de
påverkar prioriteringarna. Uppsatsen ska skapa en förståelse
för hur kommunala verksamheter prioriterar mellan olika
investeringsförslag samt analysera deras sätt att prioritera för
att kunna diskutera lämpligheten i dessa och om möjligt ge
förslag på förbättringar. För att uppnå uppsatsens syfte användes en kvalitativ metod utifrån ett deduktivt synsätt. Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Studien visar att Gatukontoret inte har några tydliga riktlinjer på hur prioriteringar av investeringar bör göras. Slutsatsen är att flera faktorer påverkar prioriteringen av investeringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Banovic, Ivana and Lukanovic, Vedrana
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Företagsledning, management, Management of enterprises, kommunal verksamhet, offentlig verksamhet, Malmö Stad, Investering, prioritering
language
Swedish
id
1979892
date added to LUP
2011-05-23
date last changed
2012-11-13 08:15:17
@misc{1979892,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka vilka de bakomliggande
faktorerna vid prioritering av investeringar inom en
kommunal verksamhet är och i vilken utsträckning de
påverkar prioriteringarna. Uppsatsen ska skapa en förståelse
för hur kommunala verksamheter prioriterar mellan olika
investeringsförslag samt analysera deras sätt att prioritera för
att kunna diskutera lämpligheten i dessa och om möjligt ge
förslag på förbättringar. För att uppnå uppsatsens syfte användes en kvalitativ metod utifrån ett deduktivt synsätt. Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Studien visar att Gatukontoret inte har några tydliga riktlinjer på hur prioriteringar av investeringar bör göras. Slutsatsen är att flera faktorer påverkar prioriteringen av investeringar.},
 author    = {Banovic, Ivana and Lukanovic, Vedrana},
 keyword   = {Företagsledning,management,Management of enterprises,kommunal verksamhet,offentlig verksamhet,Malmö Stad,Investering,prioritering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prioritering av investeringar-En fallstudie av Malmö Stads förvaltning Gatukontoet},
 year     = {2011},
}