Advanced

Bankreglering - En studie av kapitaltäckning och risktagande

Duvebäck, Oscar and Olausson, Robert (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Uppsatsens titel: Bankreglering - En studie av kapitaltäckning och risktagande Seminariedatum: 23 maj 2011 Ämne/kurs: Examensarbete på Civilekonomprogrammet (FEKP90), Magisteruppsats 30 hp Författare: Robert Olausson & Oscar Duvebäck Handledare: Jens Forssbaeck Nyckelord: Kapitalreglering, Insättningsgaranti, Basel, Risk, Bankreglering Syfte: • Visa hur regleringar och regelverk påverkar bankers risktagande och klargöra om de tjänar sitt syfte • Skapa en bild av hur opinionen kring bankreglering ser ut hos bland annat Riksbanken, Finansinspektionen och svenska banker Metod: I uppsatsen används en kvalitativ undersökning utifrån en metod grundad på en kombination av deduktivt och induktivt angreppssätt. Teoretiska... (More)
Sammanfattning
Uppsatsens titel: Bankreglering - En studie av kapitaltäckning och risktagande Seminariedatum: 23 maj 2011 Ämne/kurs: Examensarbete på Civilekonomprogrammet (FEKP90), Magisteruppsats 30 hp Författare: Robert Olausson & Oscar Duvebäck Handledare: Jens Forssbaeck Nyckelord: Kapitalreglering, Insättningsgaranti, Basel, Risk, Bankreglering Syfte: • Visa hur regleringar och regelverk påverkar bankers risktagande och klargöra om de tjänar sitt syfte • Skapa en bild av hur opinionen kring bankreglering ser ut hos bland annat Riksbanken, Finansinspektionen och svenska banker Metod: I uppsatsen används en kvalitativ undersökning utifrån en metod grundad på en kombination av deduktivt och induktivt angreppssätt. Teoretiska perspektiv: Arbetets teorikapitel grundar sig på forskning inom kapital- och bankreglering. Empiri: Empirin har skapats genom intervjuer med Riksbanken, Finansinspektionen, Konjunkturinstitutet, Swedbank Sjuhärad, Nordea, Svenska Bankföreningen och Deloitte. Slutsatser: • Reglering av banksektorn är ett måste. Dels för förtroendet för det finansiella systemet, och dels för att banker i grunden är instabila med olika durationer på in och utlåning och därför lätt kan få stora problem vid så kallade bank runs. • Statlig insättningsgaranti är ett billigt sätt att skapa förtroende för banksektorn. Dock minskar incitamenten hos kunderna att övervaka bankerna. Ett problem med insättningsgarantin är att samma avgift gäller för alla. • Kapitaltäckningskrav i kombination med riskviktning är ett bra sätt att reglera bankernas risktagande. • IRK-metoder är bättre än schablonmetoder ur ett riskperspektiv eftersom de bättre tar hänsyn till risker. • Basel III kommer innebära kostnader för bankerna, främst i form av kostnader för kapital och likviditet. Dock kommer kostnaden med största sannolikhet att skiftas över på kunderna och därför inte påverka bankernas risktagande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Duvebäck, Oscar and Olausson, Robert
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, Bankreglering, Risk, Basel, Kapitalreglering, Insättningsgaranti
language
Swedish
id
1981332
date added to LUP
2011-05-23 00:00:00
date last changed
2012-11-13 11:16:30
@misc{1981332,
 abstract   = {Sammanfattning
Uppsatsens titel: Bankreglering - En studie av kapitaltäckning och risktagande Seminariedatum: 23 maj 2011 Ämne/kurs: Examensarbete på Civilekonomprogrammet (FEKP90), Magisteruppsats 30 hp Författare: Robert Olausson & Oscar Duvebäck Handledare: Jens Forssbaeck Nyckelord: Kapitalreglering, Insättningsgaranti, Basel, Risk, Bankreglering Syfte: •	Visa hur regleringar och regelverk påverkar bankers risktagande och klargöra om de tjänar sitt syfte •	Skapa en bild av hur opinionen kring bankreglering ser ut hos bland annat Riksbanken, Finansinspektionen och svenska banker Metod: I uppsatsen används en kvalitativ undersökning utifrån en metod grundad på en kombination av deduktivt och induktivt angreppssätt. Teoretiska perspektiv: Arbetets teorikapitel grundar sig på forskning inom kapital- och bankreglering. Empiri: Empirin har skapats genom intervjuer med Riksbanken, Finansinspektionen, Konjunkturinstitutet, Swedbank Sjuhärad, Nordea, Svenska Bankföreningen och Deloitte. Slutsatser: •	Reglering av banksektorn är ett måste. Dels för förtroendet för det finansiella systemet, och dels för att banker i grunden är instabila med olika durationer på in och utlåning och därför lätt kan få stora problem vid så kallade bank runs. •	Statlig insättningsgaranti är ett billigt sätt att skapa förtroende för banksektorn. Dock minskar incitamenten hos kunderna att övervaka bankerna. Ett problem med insättningsgarantin är att samma avgift gäller för alla. •	Kapitaltäckningskrav i kombination med riskviktning är ett bra sätt att reglera bankernas risktagande. •	IRK-metoder är bättre än schablonmetoder ur ett riskperspektiv eftersom de bättre tar hänsyn till risker. •	Basel III kommer innebära kostnader för bankerna, främst i form av kostnader för kapital och likviditet. Dock kommer kostnaden med största sannolikhet att skiftas över på kunderna och därför inte påverka bankernas risktagande.},
 author    = {Duvebäck, Oscar and Olausson, Robert},
 keyword   = {management,Företagsledning,Management of enterprises,Bankreglering,Risk,Basel,Kapitalreglering,Insättningsgaranti},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bankreglering - En studie av kapitaltäckning och risktagande},
 year     = {2011},
}