Advanced

Facebooks alla nollor - går de att lita på?

Nofar, Damon and Kalaja, Avni (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska den nya affärsmodell som sociala medier bygger på och hur värderingsmodellerna bör anpassas till detta för att resultera i trovärdiga värderingar av sociala nätverk. Metod: Undersökningen är av kvalitativ art med kompletterande djupintervjuer. Vi har använt oss utav en abduktiv ansats för att bäst öka förståelsen kring ämnet. Teoretisk referensram: Grunden till vår teoretiska referensram bygger på värderingsproblematiken med sociala medier. För att kunna förklara den nya marknadslogik som råder har vi använt oss av service-dominant logiken med co-creation i spetsen, för att sedan utreda om DCF-modellen är lämplig i det skiftande marknadslandskapet. Empiri grund: Insamlingen av empirin har... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska den nya affärsmodell som sociala medier bygger på och hur värderingsmodellerna bör anpassas till detta för att resultera i trovärdiga värderingar av sociala nätverk. Metod: Undersökningen är av kvalitativ art med kompletterande djupintervjuer. Vi har använt oss utav en abduktiv ansats för att bäst öka förståelsen kring ämnet. Teoretisk referensram: Grunden till vår teoretiska referensram bygger på värderingsproblematiken med sociala medier. För att kunna förklara den nya marknadslogik som råder har vi använt oss av service-dominant logiken med co-creation i spetsen, för att sedan utreda om DCF-modellen är lämplig i det skiftande marknadslandskapet. Empiri grund: Insamlingen av empirin har skett genom åtta semi-strukturerade djupintervjuer med marknadsförare, analytiker samt experter. Slutsatser: Vår studie visar att dagens värderingsmodeller inte tar hänsyn till relevanta faktorer som kan påverka värderingen. Dessa faktorer, som kallas värdedrivare, berör främst användarantalet som inte tas i beaktande och därmed ökar risken för en felaktig värdering. Dagens värderingsmodeller behöver således anpassas bättre för att kunna ge realistiska värderingar i den dynamiska bransch som vi kallar sociala medier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nofar, Damon and Kalaja, Avni
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Management of enterprises, it-bubbla, värdering, värdedrivare, sociala medier, co-creation, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1981347
date added to LUP
2011-05-23 00:00:00
date last changed
2012-11-13 11:52:34
@misc{1981347,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska den nya affärsmodell som sociala medier bygger på och hur värderingsmodellerna bör anpassas till detta för att resultera i trovärdiga värderingar av sociala nätverk. Metod: Undersökningen är av kvalitativ art med kompletterande djupintervjuer. Vi har använt oss utav en abduktiv ansats för att bäst öka förståelsen kring ämnet. Teoretisk referensram: Grunden till vår teoretiska referensram bygger på värderingsproblematiken med sociala medier. För att kunna förklara den nya marknadslogik som råder har vi använt oss av service-dominant logiken med co-creation i spetsen, för att sedan utreda om DCF-modellen är lämplig i det skiftande marknadslandskapet. Empiri grund: Insamlingen av empirin har skett genom åtta semi-strukturerade djupintervjuer med marknadsförare, analytiker samt experter. Slutsatser: Vår studie visar att dagens värderingsmodeller inte tar hänsyn till relevanta faktorer som kan påverka värderingen. Dessa faktorer, som kallas värdedrivare, berör främst användarantalet som inte tas i beaktande och därmed ökar risken för en felaktig värdering. Dagens värderingsmodeller behöver således anpassas bättre för att kunna ge realistiska värderingar i den dynamiska bransch som vi kallar sociala medier.},
 author    = {Nofar, Damon and Kalaja, Avni},
 keyword   = {Management of enterprises,it-bubbla,värdering,värdedrivare,sociala medier,co-creation,Företagsledning,management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Facebooks alla nollor - går de att lita på?},
 year     = {2011},
}