Advanced

Den lustfyllda konsumtionen - hur konsumentåtrå väcks, växer och hålls vid liv

Winberg, Amelie and Mangell, Gabriella (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: För att bättre förstå hur det moderna samhället drivs av en omättlig aptit på konsumtion, ämnar vi vidareutveckla den teoretiska och empiriska forskningen kring konsumentåtrå. Genom att undersöka de starka känslor som omgärdar en konsumtionsprocess söker vi att kartlägga vilka djupare betydelser som läggs vid föremål, i vissa fall kopplade till skapandet och upprätthållandet av den egna identiteten. Med utgångspunkt i tidigare forskning söker vi att vidareutveckla befintlig vetskap om ämnet och med hjälp av en mindre utforskad kontext skapa en fylligare teoribildning. Metod: Med en hermeneutisk utgångspunkt har syftet sökt att uppnås genom att studera narrativ vilka givits via fenomenologiska intervjuer, och i efterhand analysera... (More)
Syfte: För att bättre förstå hur det moderna samhället drivs av en omättlig aptit på konsumtion, ämnar vi vidareutveckla den teoretiska och empiriska forskningen kring konsumentåtrå. Genom att undersöka de starka känslor som omgärdar en konsumtionsprocess söker vi att kartlägga vilka djupare betydelser som läggs vid föremål, i vissa fall kopplade till skapandet och upprätthållandet av den egna identiteten. Med utgångspunkt i tidigare forskning söker vi att vidareutveckla befintlig vetskap om ämnet och med hjälp av en mindre utforskad kontext skapa en fylligare teoribildning. Metod: Med en hermeneutisk utgångspunkt har syftet sökt att uppnås genom att studera narrativ vilka givits via fenomenologiska intervjuer, och i efterhand analysera och tolka de teman som har kunnats identifieras. Teoretiska perspektiv: Studien har genomförts tvärvetenskapligt över flera olika forskningsdiscipliner som exempelvis sociologi, psykologi, filosofi samt ekonomi och marknadsföring. En stor del av teorin härstammar från det befintliga kunskapsfältet Consumer Culture Theory, och mer specifikt forskning kring konsumentåtrå, kärlek och andra starka känslor inför föremål. Identitetsskapande, grupptillhörighet och kulturella betydelser är fundamentala begrepp på vilka vi grundar vårt bidrag. Empiri: Empirin har insamlats genom fenomenologiska semistrukturerade intervjuer med fem kvinnliga lyxmodekonsumenter, alla bosatta i Stockholm. Dessa har ombetts återberätta minnesvärda konsumentupplevelser och känslor relaterade till dessa. Slutsatser: Konsumtionsprocessen går att likna vid en sexuell akt, där förspel, akt och efterspel blir del av identitetsskapandet. Vi har kunnat observera att föremål införlivas med en slags energi som antingen finns inneboende i föremålet, eller skapas av konsumenten själv genom processens gång. Konsumentåtrån varar längre än vad tidigare forskning har föreslagit och det är möjligt för begäret att fortleva långt efter anskaffandet - detta på grund av de energier de försetts med tidigare under processen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Winberg, Amelie and Mangell, Gabriella
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, Lyx, Konsumtionsprocess, Konsumentåtrå, Energi, Identitetsskapande
language
Swedish
id
2004230
date added to LUP
2011-05-24 00:00:00
date last changed
2012-11-13 11:41:46
@misc{2004230,
 abstract   = {Syfte: För att bättre förstå hur det moderna samhället drivs av en omättlig aptit på konsumtion, ämnar vi vidareutveckla den teoretiska och empiriska forskningen kring konsumentåtrå. Genom att undersöka de starka känslor som omgärdar en konsumtionsprocess söker vi att kartlägga vilka djupare betydelser som läggs vid föremål, i vissa fall kopplade till skapandet och upprätthållandet av den egna identiteten. Med utgångspunkt i tidigare forskning söker vi att vidareutveckla befintlig vetskap om ämnet och med hjälp av en mindre utforskad kontext skapa en fylligare teoribildning. Metod: Med en hermeneutisk utgångspunkt har syftet sökt att uppnås genom att studera narrativ vilka givits via fenomenologiska intervjuer, och i efterhand analysera och tolka de teman som har kunnats identifieras. Teoretiska perspektiv: Studien har genomförts tvärvetenskapligt över flera olika forskningsdiscipliner som exempelvis sociologi, psykologi, filosofi samt ekonomi och marknadsföring. En stor del av teorin härstammar från det befintliga kunskapsfältet Consumer Culture Theory, och mer specifikt forskning kring konsumentåtrå, kärlek och andra starka känslor inför föremål. Identitetsskapande, grupptillhörighet och kulturella betydelser är fundamentala begrepp på vilka vi grundar vårt bidrag. Empiri: Empirin har insamlats genom fenomenologiska semistrukturerade intervjuer med fem kvinnliga lyxmodekonsumenter, alla bosatta i Stockholm. Dessa har ombetts återberätta minnesvärda konsumentupplevelser och känslor relaterade till dessa. Slutsatser: Konsumtionsprocessen går att likna vid en sexuell akt, där förspel, akt och efterspel blir del av identitetsskapandet. Vi har kunnat observera att föremål införlivas med en slags energi som antingen finns inneboende i föremålet, eller skapas av konsumenten själv genom processens gång. Konsumentåtrån varar längre än vad tidigare forskning har föreslagit och det är möjligt för begäret att fortleva långt efter anskaffandet - detta på grund av de energier de försetts med tidigare under processen.},
 author    = {Winberg, Amelie and Mangell, Gabriella},
 keyword   = {management,Företagsledning,Management of enterprises,Lyx,Konsumtionsprocess,Konsumentåtrå,Energi,Identitetsskapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den lustfyllda konsumtionen - hur konsumentåtrå väcks, växer och hålls vid liv},
 year     = {2011},
}