Advanced

Företagskommunikation i sociala medier– En studie av hur börsnoterade företag kommunicerar i de sociala medierna

Strinnholm, Charlotte and Öwre, Laura (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur företag aktivt arbetar med sociala medier utifrån ett kommunikationsperspektiv. Studien ämnar att beskriva och analysera de olika kommunikationsformer som företag bedriver i dessa medier. Metod: Studien tillämpar en abduktiv ansats med ett kvalitativt metodiskt angreppssätt. Vidare har netnografi via observationer på Internet använts för det empiriska materialet. Teori: Utgångspunkten tas i traditionella kommunikationsteorier. Vidare inkluderas även nyare teoretiska resonemang och synsätt inom kommunikation som utvecklats till följd av Internets framväxt Empiri: Det empiriska undersökningsområdet består av samtliga företag listade på Stockholmsbörsen (OMXS), Large Cap. Där 19 företag... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur företag aktivt arbetar med sociala medier utifrån ett kommunikationsperspektiv. Studien ämnar att beskriva och analysera de olika kommunikationsformer som företag bedriver i dessa medier. Metod: Studien tillämpar en abduktiv ansats med ett kvalitativt metodiskt angreppssätt. Vidare har netnografi via observationer på Internet använts för det empiriska materialet. Teori: Utgångspunkten tas i traditionella kommunikationsteorier. Vidare inkluderas även nyare teoretiska resonemang och synsätt inom kommunikation som utvecklats till följd av Internets framväxt Empiri: Det empiriska undersökningsområdet består av samtliga företag listade på Stockholmsbörsen (OMXS), Large Cap. Där 19 företag identifieras som närvarande/aktiva inom sociala medier och utgör studieobjekt för observationer. Slutsats: Slutsatsen som kan dras utifrån studien är att företag arbetar med sociala medier utifrån tre olika kommunikationsperspektiv; som envägs-, tvåvägs- och trevägskommunikation. Inom samtliga finns även ett flertal olika praktiska inriktningar som det redogörs för. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strinnholm, Charlotte and Öwre, Laura
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, Börsnoterade företag, Observationer, Marknadsföring, Sociala medier, Kommunikation
language
Swedish
id
2004247
date added to LUP
2011-05-24
date last changed
2012-11-13 11:19:19
@misc{2004247,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur företag aktivt arbetar med sociala medier utifrån ett kommunikationsperspektiv. Studien ämnar att beskriva och analysera de olika kommunikationsformer som företag bedriver i dessa medier. Metod: Studien tillämpar en abduktiv ansats med ett kvalitativt metodiskt angreppssätt. Vidare har netnografi via observationer på Internet använts för det empiriska materialet. Teori: Utgångspunkten tas i traditionella kommunikationsteorier. Vidare inkluderas även nyare teoretiska resonemang och synsätt inom kommunikation som utvecklats till följd av Internets framväxt Empiri: Det empiriska undersökningsområdet består av samtliga företag listade på Stockholmsbörsen (OMXS), Large Cap. Där 19 företag identifieras som närvarande/aktiva inom sociala medier och utgör studieobjekt för observationer. Slutsats: Slutsatsen som kan dras utifrån studien är att företag arbetar med sociala medier utifrån tre olika kommunikationsperspektiv; som envägs-, tvåvägs- och trevägskommunikation. Inom samtliga finns även ett flertal olika praktiska inriktningar som det redogörs för.},
 author    = {Strinnholm, Charlotte and Öwre, Laura},
 keyword   = {management,Företagsledning,Management of enterprises,Börsnoterade företag,Observationer,Marknadsföring,Sociala medier,Kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagskommunikation i sociala medier– En studie av hur börsnoterade företag kommunicerar i de sociala medierna},
 year     = {2011},
}