Advanced

Förväntningsgapet – I revisionsskandalernas centrum? –

Forsberg, Alexander and Bredahl, Johan (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:Vårt syfte är att studera hur förväntnings- och prestationsgapet mellan revisorer och intressenter ser ut i Sverige, där investerare står som representanter för intressentgruppen. Vi avser också att undersöka vilka faktorer som påverkar förväntnings- och prestationsgapet samt utreda om de senaste årens stora revisionsskandaler, likt HQ Bank, har haft någon påverkan på gapet i Sverige. Metod:I examensarbetet använder vi oss av en kvalitativ undersökning. Vi genomför en dokumentstudie samt intervjuer med revisorer och investerare för att få svar på vår undersökning. För att nå slutsatserna har vi arbetat enligt en deduktiv ansats. Teoretiskt perspektiv: I teorin presenteras begreppet revision: Vad är det och varför behövs det?,... (More)
Syfte:Vårt syfte är att studera hur förväntnings- och prestationsgapet mellan revisorer och intressenter ser ut i Sverige, där investerare står som representanter för intressentgruppen. Vi avser också att undersöka vilka faktorer som påverkar förväntnings- och prestationsgapet samt utreda om de senaste årens stora revisionsskandaler, likt HQ Bank, har haft någon påverkan på gapet i Sverige. Metod:I examensarbetet använder vi oss av en kvalitativ undersökning. Vi genomför en dokumentstudie samt intervjuer med revisorer och investerare för att få svar på vår undersökning. För att nå slutsatserna har vi arbetat enligt en deduktiv ansats. Teoretiskt perspektiv: I teorin presenteras begreppet revision: Vad är det och varför behövs det?, revisionens mål, revisorns uppgifter och ansvar samt lagar och regleringar kring revisorn och revision. Därefter tar vi upp förväntningsgapets historia samt tre olika forskningsbidrag gällande detta, intressentmodellen inom revision samt tolkningen av revisionsskandaler och dess möjliga påverkan på förväntningsgapet. Empiri: Här presenteras åsikter/debatt kring EU Green Paper 2010, för-väntningsgapet i Sverige, revisionsskandaler samt intervjuerna med våra respondenter som består av fyra revisorer och tre investerare. Slutsatser: Vi kan konstatera att ett förväntnings- och prestationsgap existerar mellan revisorer och intressenter. Gapet består främst av ett rimlighetsgap och påverkas bland annat av standarder och undermålig kommunikation mellan parterna. Till sist så kan vi också fastställa att revisionsskandaler har en påverkan på förväntnings- och prestationsgapet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg, Alexander and Bredahl, Johan
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Management of enterprises, intressenter, EU Green Paper 2010, revisionsskandaler, Förväntningsgap, revision, Företagsledning
language
Swedish
id
2006979
date added to LUP
2011-05-20
date last changed
2012-11-13 11:24:29
@misc{2006979,
 abstract   = {Syfte:Vårt syfte är att studera hur förväntnings- och prestationsgapet mellan revisorer och intressenter ser ut i Sverige, där investerare står som representanter för intressentgruppen. Vi avser också att undersöka vilka faktorer som påverkar förväntnings- och prestationsgapet samt utreda om de senaste årens stora revisionsskandaler, likt HQ Bank, har haft någon påverkan på gapet i Sverige. Metod:I examensarbetet använder vi oss av en kvalitativ undersökning. Vi genomför en dokumentstudie samt intervjuer med revisorer och investerare för att få svar på vår undersökning. För att nå slutsatserna har vi arbetat enligt en deduktiv ansats. Teoretiskt perspektiv: I teorin presenteras begreppet revision: Vad är det och varför behövs det?, revisionens mål, revisorns uppgifter och ansvar samt lagar och regleringar kring revisorn och revision. Därefter tar vi upp förväntningsgapets historia samt tre olika forskningsbidrag gällande detta, intressentmodellen inom revision samt tolkningen av revisionsskandaler och dess möjliga påverkan på förväntningsgapet. Empiri: Här presenteras åsikter/debatt kring EU Green Paper 2010, för-väntningsgapet i Sverige, revisionsskandaler samt intervjuerna med våra respondenter som består av fyra revisorer och tre investerare. Slutsatser: Vi kan konstatera att ett förväntnings- och prestationsgap existerar mellan revisorer och intressenter. Gapet består främst av ett rimlighetsgap och påverkas bland annat av standarder och undermålig kommunikation mellan parterna. Till sist så kan vi också fastställa att revisionsskandaler har en påverkan på förväntnings- och prestationsgapet.},
 author    = {Forsberg, Alexander and Bredahl, Johan},
 keyword   = {management,Management of enterprises,intressenter,EU Green Paper 2010,revisionsskandaler,Förväntningsgap,revision,Företagsledning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förväntningsgapet – I revisionsskandalernas centrum? –},
 year     = {2011},
}