Advanced

Framtidens Affärsmodeller inom Retail - helt oförutsägbara eller bara lite annourlunda?

Lindau, Sarah and Karlsson, Therése (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har som syfte att bidra med kunskap kring hur affärsmodeller för sällanköpsvaror inom retailbranschen kan komma att se ut i framtiden. Metod: Författarna har tillämpat en abduktiv metodansats med ett kvalitativt angreppssätt. Vidare har en framtidsstudie använts för att uppfylla uppsatsens syfte, där det empiriska materialet har genererats från intervjuer med experter samt trendframskrivning. Teoretiska perspektiv:Uppsatsens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i tre teoretiska fält; marknadsmixen, Business Model Generation samt Blue Ocean Strategy. Teorierna integreras för att skapa, ett av författarna komponerat, teoretisk analysverktyg. Empiri:Den empiriska undersökningen bestod av en kartläggning av 20 svenska... (More)
Denna uppsats har som syfte att bidra med kunskap kring hur affärsmodeller för sällanköpsvaror inom retailbranschen kan komma att se ut i framtiden. Metod: Författarna har tillämpat en abduktiv metodansats med ett kvalitativt angreppssätt. Vidare har en framtidsstudie använts för att uppfylla uppsatsens syfte, där det empiriska materialet har genererats från intervjuer med experter samt trendframskrivning. Teoretiska perspektiv:Uppsatsens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i tre teoretiska fält; marknadsmixen, Business Model Generation samt Blue Ocean Strategy. Teorierna integreras för att skapa, ett av författarna komponerat, teoretisk analysverktyg. Empiri:Den empiriska undersökningen bestod av en kartläggning av 20 svenska retailföretag. Vidare gjordes en trendframskrivning. Slutsatser: Slusatsen som kan dras utifrån studien är att framtidens affärsmodeller inom retail ej kan konkretiseras. Däremot kan en ny köpprocess identifieras tillsammans med polariseringen av företags värdeerbjudande. En matchning mellan strukturförändringarnas framskridning, företag och konsumenternas beteende efterfrågas för att nya affärsmodeller ska kunna skapas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindau, Sarah and Karlsson, Therése
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, Strukturförändringar, Framtiden, Trender, Affärsmodeller, Retail
language
Swedish
id
2007564
date added to LUP
2011-05-24
date last changed
2012-11-13 08:16:00
@misc{2007564,
 abstract   = {Denna uppsats har som syfte att bidra med kunskap kring hur affärsmodeller för sällanköpsvaror inom retailbranschen kan komma att se ut i framtiden. Metod: Författarna har tillämpat en abduktiv metodansats med ett kvalitativt angreppssätt. Vidare har en framtidsstudie använts för att uppfylla uppsatsens syfte, där det empiriska materialet har genererats från intervjuer med experter samt trendframskrivning. Teoretiska perspektiv:Uppsatsens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i tre teoretiska fält; marknadsmixen, Business Model Generation samt Blue Ocean Strategy. Teorierna integreras för att skapa, ett av författarna komponerat, teoretisk analysverktyg. Empiri:Den empiriska undersökningen bestod av en kartläggning av 20 svenska retailföretag. Vidare gjordes en trendframskrivning. Slutsatser: Slusatsen som kan dras utifrån studien är att framtidens affärsmodeller inom retail ej kan konkretiseras. Däremot kan en ny köpprocess identifieras tillsammans med polariseringen av företags värdeerbjudande. En matchning mellan strukturförändringarnas framskridning, företag och konsumenternas beteende efterfrågas för att nya affärsmodeller ska kunna skapas.},
 author    = {Lindau, Sarah and Karlsson, Therése},
 keyword   = {management,Företagsledning,Management of enterprises,Strukturförändringar,Framtiden,Trender,Affärsmodeller,Retail},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framtidens Affärsmodeller inom Retail - helt oförutsägbara eller bara lite annourlunda?},
 year     = {2011},
}