Advanced

Don’t be the image - be a true piece in the puzzle. En studie om den kvinnliga konsumentens relation till varumärken på den svenska modemarknaden.

König, Claes and Bunge-Meyer, Malin (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är ett öka förståelsen för hur den kvinnliga konsumentens relation till varumärken på den svenska modemarknaden ser ut, och hur man som märkesinnehavare kan agera för att stärka denna relation. Metod: En studie med en kvalitativ ansats och abduktiv metod. För att bearbeta och analysera empirin som utgörs av fokusgrupper, har metoden grundad teori använts. Teoretiska perspektiv: De huvudsakliga teoretiska perspektiven berör varumärkesstrategi samt konsumentbaserat varumärkeskapital. Vidare diskuteras teorier kring mode, konsumtion och identitetsskapande. Empiri: Empirin är grundad på fokusgrupper där kvinnliga konsumenter i åldern 20-35 år diskuterar hur de upplever, konsumerar och använder sig av modemärken.... (More)
Syfte: Syftet med studien är ett öka förståelsen för hur den kvinnliga konsumentens relation till varumärken på den svenska modemarknaden ser ut, och hur man som märkesinnehavare kan agera för att stärka denna relation. Metod: En studie med en kvalitativ ansats och abduktiv metod. För att bearbeta och analysera empirin som utgörs av fokusgrupper, har metoden grundad teori använts. Teoretiska perspektiv: De huvudsakliga teoretiska perspektiven berör varumärkesstrategi samt konsumentbaserat varumärkeskapital. Vidare diskuteras teorier kring mode, konsumtion och identitetsskapande. Empiri: Empirin är grundad på fokusgrupper där kvinnliga konsumenter i åldern 20-35 år diskuterar hur de upplever, konsumerar och använder sig av modemärken. Slutsatser: Slutsatsen belyser vilken relation den kvinnliga konsumenten har till varumärken på den svenska modemarknaden, och hur en märkesinnehavare kan arbeta för att stärka denna. Det teoretiska bidraget består av en förståelse för hur kvinnliga konsumenter skapar sig en identitet genom att konsumera varumärken, medan det praktiska bidraget är en strategi för hur märkesinnehavare kan agera för att attrahera konsumenten och stärka sitt konsumentbaserade varumärkeskapital. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
König, Claes and Bunge-Meyer, Malin
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, grundad teori, konsumtion, identitet, mode, varumärken
language
Swedish
id
2007607
date added to LUP
2011-05-20
date last changed
2012-11-13 11:27:00
@misc{2007607,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien är ett öka förståelsen för hur den kvinnliga konsumentens relation till varumärken på den svenska modemarknaden ser ut, och hur man som märkesinnehavare kan agera för att stärka denna relation. Metod: En studie med en kvalitativ ansats och abduktiv metod. För att bearbeta och analysera empirin som utgörs av fokusgrupper, har metoden grundad teori använts. Teoretiska perspektiv: De huvudsakliga teoretiska perspektiven berör varumärkesstrategi samt konsumentbaserat varumärkeskapital. Vidare diskuteras teorier kring mode, konsumtion och identitetsskapande. Empiri: Empirin är grundad på fokusgrupper där kvinnliga konsumenter i åldern 20-35 år diskuterar hur de upplever, konsumerar och använder sig av modemärken. Slutsatser: Slutsatsen belyser vilken relation den kvinnliga konsumenten har till varumärken på den svenska modemarknaden, och hur en märkesinnehavare kan arbeta för att stärka denna. Det teoretiska bidraget består av en förståelse för hur kvinnliga konsumenter skapar sig en identitet genom att konsumera varumärken, medan det praktiska bidraget är en strategi för hur märkesinnehavare kan agera för att attrahera konsumenten och stärka sitt konsumentbaserade varumärkeskapital.},
 author    = {König, Claes and Bunge-Meyer, Malin},
 keyword   = {management,Företagsledning,Management of enterprises,grundad teori,konsumtion,identitet,mode,varumärken},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Don’t be the image - be a true piece in the puzzle. En studie om den kvinnliga konsumentens relation till varumärken på den svenska modemarknaden.},
 year     = {2011},
}