Advanced

Användandet av Hållbarhetsrapporter - En studie ur två perspektiv

Gruber, Filip and Svärdell, Jacob (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Debatten om hållbarhetsrapporter är fortfarande livlig. Allt fler företag väljer att släppa en hållbarhetsrapport och fokus på miljö frågor får allt större betydelse. Trots detta visar vår studie vi gjort i samband med vårt examensarbete på civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan på Lund Universitet att själva användningen av rapporterna är splittrat. Av de två fallföretagen vi undersökte framkom det att rapporternas faktiska användare är få. Istället tenderar intressenterna att ta till sig informationen om miljö och socialt ansvar via andra kanaler. Det vanligaste är att externa intressenter snarare frågar exempelvis säljare, personer som jobbar på miljöavdelningen eller tar till sig informationen via finansiella rapporter istället för... (More)
Debatten om hållbarhetsrapporter är fortfarande livlig. Allt fler företag väljer att släppa en hållbarhetsrapport och fokus på miljö frågor får allt större betydelse. Trots detta visar vår studie vi gjort i samband med vårt examensarbete på civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan på Lund Universitet att själva användningen av rapporterna är splittrat. Av de två fallföretagen vi undersökte framkom det att rapporternas faktiska användare är få. Istället tenderar intressenterna att ta till sig informationen om miljö och socialt ansvar via andra kanaler. Det vanligaste är att externa intressenter snarare frågar exempelvis säljare, personer som jobbar på miljöavdelningen eller tar till sig informationen via finansiella rapporter istället för att läsa hållbarhetsrapporten. Av studien framkommer det också att företagen väljer att hållbarhetsrapportera för att legitimera sina handlingar och för att de känner en institutionell press.
Våra resultat belyser det faktum att företagen har svårt att hantera sina intressentrelationer och frågan vi ställer oss är om utvecklingen som går mot att allt fler företag släpper fullständiga rapporter enligt Global Reporting Initiatives ramverk är den rätta vägen att gå. Leverantörerna var den enda intressentgrupp av de fyra tillfrågade (övriga var ägare, kunder & anställda) som uppgav att de faktiskt läste rapporten. Ägarna/investerare var i större grad intresserade av den traditionella rapporteringen och hämtar främst information från årsredovisningen. Kunderna som av båda fallföretagen menade vara en stor intressent till hållbarhetsrapporterna läste inte rapporterna alls.
Undersökningen visar på att det är både interna och externa drivkrafter som ger motiv till varför företagen upprättar hållbarhetsrapporter. Både företagen kunde bäst förklara den interna användningen av rapporten. Främst används den som ett internt uppslagsverk där de anställda finner information som de sedan förmedlar vidare utåt. Den används också i syfte för att upplysa och undervisa anställda om företagens arbete med hållbarhet. Vad som kunde konstateras är också att rapporten fyller en viktig funktion genom att den legitimerar företagens agerande. En attityd bland de intervjuade intressenterna var också att de önskade se en tydlig hållbarhetsstrategi med mål, visioner och gärna med en ekonomisk koppling.
De senaste skriverierna om hållbarhetsrapporteringens framtid har i vis mån handlat om en ny form för rapportering, den integrerade rapporten, där man i årsredovisningen inkluderar hållbarhetsinformation i större utsträckning. Vi menar att detta spåret kan vara rätt väg att följa då årsredovisningen redan är en inarbetat rapporteringskanal som många tar till sig. Genom den integrerade rapporten skulle man på så vis kunna nå en större grupp intressenter och ändå eventuellt skulle rapporten kunna belysa de viktiga hållbarhetsfrågorna. En integrerad rapport skulle också lättare kunna sammankoppla de ekonomiska målen med hållbarhetsmålen. Detta skulle i sin tur kunna höja nivån på hållbarhetsrapporterandet eftersom det, att döma av vår undersökning, är en koppling som är efterfrågad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gruber, Filip and Svärdell, Jacob
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Management of enterprises, GRI, Drivkrafter, Förväntningsgap, Hållbarhetsrapportering, Intressentteorin, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2019096
date added to LUP
2011-05-23
date last changed
2012-11-13 12:12:44
@misc{2019096,
 abstract   = {Debatten om hållbarhetsrapporter är fortfarande livlig. Allt fler företag väljer att släppa en hållbarhetsrapport och fokus på miljö frågor får allt större betydelse. Trots detta visar vår studie vi gjort i samband med vårt examensarbete på civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan på Lund Universitet att själva användningen av rapporterna är splittrat. Av de två fallföretagen vi undersökte framkom det att rapporternas faktiska användare är få. Istället tenderar intressenterna att ta till sig informationen om miljö och socialt ansvar via andra kanaler. Det vanligaste är att externa intressenter snarare frågar exempelvis säljare, personer som jobbar på miljöavdelningen eller tar till sig informationen via finansiella rapporter istället för att läsa hållbarhetsrapporten. Av studien framkommer det också att företagen väljer att hållbarhetsrapportera för att legitimera sina handlingar och för att de känner en institutionell press.
Våra resultat belyser det faktum att företagen har svårt att hantera sina intressentrelationer och frågan vi ställer oss är om utvecklingen som går mot att allt fler företag släpper fullständiga rapporter enligt Global Reporting Initiatives ramverk är den rätta vägen att gå. Leverantörerna var den enda intressentgrupp av de fyra tillfrågade (övriga var ägare, kunder & anställda) som uppgav att de faktiskt läste rapporten. Ägarna/investerare var i större grad intresserade av den traditionella rapporteringen och hämtar främst information från årsredovisningen. Kunderna som av båda fallföretagen menade vara en stor intressent till hållbarhetsrapporterna läste inte rapporterna alls.
Undersökningen visar på att det är både interna och externa drivkrafter som ger motiv till varför företagen upprättar hållbarhetsrapporter. Både företagen kunde bäst förklara den interna användningen av rapporten. Främst används den som ett internt uppslagsverk där de anställda finner information som de sedan förmedlar vidare utåt. Den används också i syfte för att upplysa och undervisa anställda om företagens arbete med hållbarhet. Vad som kunde konstateras är också att rapporten fyller en viktig funktion genom att den legitimerar företagens agerande. En attityd bland de intervjuade intressenterna var också att de önskade se en tydlig hållbarhetsstrategi med mål, visioner och gärna med en ekonomisk koppling.
De senaste skriverierna om hållbarhetsrapporteringens framtid har i vis mån handlat om en ny form för rapportering, den integrerade rapporten, där man i årsredovisningen inkluderar hållbarhetsinformation i större utsträckning. Vi menar att detta spåret kan vara rätt väg att följa då årsredovisningen redan är en inarbetat rapporteringskanal som många tar till sig. Genom den integrerade rapporten skulle man på så vis kunna nå en större grupp intressenter och ändå eventuellt skulle rapporten kunna belysa de viktiga hållbarhetsfrågorna. En integrerad rapport skulle också lättare kunna sammankoppla de ekonomiska målen med hållbarhetsmålen. Detta skulle i sin tur kunna höja nivån på hållbarhetsrapporterandet eftersom det, att döma av vår undersökning, är en koppling som är efterfrågad.},
 author    = {Gruber, Filip and Svärdell, Jacob},
 keyword   = {Management of enterprises,GRI,Drivkrafter,Förväntningsgap,Hållbarhetsrapportering,Intressentteorin,Företagsledning,management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användandet av Hållbarhetsrapporter - En studie ur två perspektiv},
 year     = {2011},
}