Advanced

Co-Branding : Ett bra verktyg eller endast upphaussning?

Kanlic, Edvin; Jonsson, Máni and Al Haider, Forat (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Att inneha ett starkt varumärke är något som de flesta företag strävar efter. Genom brand equity kan företagen mäta sitt eget varumärke i jämförelse med sina konkurrenter. Det finns många olika tillvägagångssätt för att stärka sitt varumärke och co-branding är ett utav dessa. Den här uppsatsen hade i syfte att härleda hur det kommer sig att co-branding är ett så vanligt förekommande förfarande, fastän majoriteten tenderar att misslyckas. Co-branding definieras som när två eller flera varumärken går ihop och lanserar en gemensam produkt. Då majoriteten utav de teorier som finns angående varumärkesallianser, som co-branding heter på svenska, handlar om hur man bör göra för att lyckas var vi tvungna att, i den här uppsatsen,... (More)
Sammanfattning
Att inneha ett starkt varumärke är något som de flesta företag strävar efter. Genom brand equity kan företagen mäta sitt eget varumärke i jämförelse med sina konkurrenter. Det finns många olika tillvägagångssätt för att stärka sitt varumärke och co-branding är ett utav dessa. Den här uppsatsen hade i syfte att härleda hur det kommer sig att co-branding är ett så vanligt förekommande förfarande, fastän majoriteten tenderar att misslyckas. Co-branding definieras som när två eller flera varumärken går ihop och lanserar en gemensam produkt. Då majoriteten utav de teorier som finns angående varumärkesallianser, som co-branding heter på svenska, handlar om hur man bör göra för att lyckas var vi tvungna att, i den här uppsatsen, utgå ifrån följande för att sedan kunna återföra det ur vårt perspektiv, det vill säga ur ett misslyckandeperspektiv. För att besvara våra forskningsfrågor nyttjade vi litteratur, som fanns till vårt förfogande, innehållande teorier inom området som utvecklats av ledande forskare såsom David Aaker och Martin Lindström. Följande, i kombination med den information som vi lyckats erhålla genom våra intervjuer med företagen Unilever och Sony-Ericsson, finner vi att uppsatsens frågeställning besvarats och syftet uppnåtts. Efter att ha studerat teorierna, i samband med det empiriska samlade materialet, har vi kommit fram till slutsatsen att en dålig förundersökning, i kombination med produkter som inte kan erbjuda ett högre värde för kunderna samt ett bristande kapital är de kritiska faktorer som oftast ligger bakom ett misslyckande. Men även att företagen inte upplever att risken, för ett misslyckande, verkligen är så hög som statistiken i själva verket uppvisar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kanlic, Edvin; Jonsson, Máni and Al Haider, Forat
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Co-branding, varumärkesallians, samarbete, synergieffekt, misslyckande & kritiska faktorer., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2027386
date added to LUP
2011-06-01
date last changed
2012-04-02 19:10:27
@misc{2027386,
 abstract   = {Sammanfattning
Att inneha ett starkt varumärke är något som de flesta företag strävar efter. Genom brand equity kan företagen mäta sitt eget varumärke i jämförelse med sina konkurrenter. Det finns många olika tillvägagångssätt för att stärka sitt varumärke och co-branding är ett utav dessa. Den här uppsatsen hade i syfte att härleda hur det kommer sig att co-branding är ett så vanligt förekommande förfarande, fastän majoriteten tenderar att misslyckas. Co-branding definieras som när två eller flera varumärken går ihop och lanserar en gemensam produkt. Då majoriteten utav de teorier som finns angående varumärkesallianser, som co-branding heter på svenska, handlar om hur man bör göra för att lyckas var vi tvungna att, i den här uppsatsen, utgå ifrån följande för att sedan kunna återföra det ur vårt perspektiv, det vill säga ur ett misslyckandeperspektiv. För att besvara våra forskningsfrågor nyttjade vi litteratur, som fanns till vårt förfogande, innehållande teorier inom området som utvecklats av ledande forskare såsom David Aaker och Martin Lindström. Följande, i kombination med den information som vi lyckats erhålla genom våra intervjuer med företagen Unilever och Sony-Ericsson, finner vi att uppsatsens frågeställning besvarats och syftet uppnåtts. Efter att ha studerat teorierna, i samband med det empiriska samlade materialet, har vi kommit fram till slutsatsen att en dålig förundersökning, i kombination med produkter som inte kan erbjuda ett högre värde för kunderna samt ett bristande kapital är de kritiska faktorer som oftast ligger bakom ett misslyckande. Men även att företagen inte upplever att risken, för ett misslyckande, verkligen är så hög som statistiken i själva verket uppvisar.},
 author    = {Kanlic, Edvin and Jonsson, Máni and Al Haider, Forat},
 keyword   = {Co-branding,varumärkesallians,samarbete,synergieffekt,misslyckande & kritiska faktorer.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Co-Branding : Ett bra verktyg eller endast upphaussning?},
 year     = {2011},
}