Advanced

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på revisionsbyråers marknadsföring

Burell, Rebecka; Skärström Hansson, Isabelle and Mattsson, Josefin (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur revisionspliktens avskaffande har påverkat revisionsbyråernas arbete med relations-marknadsföring samt bibehållandet och skapandet av lojala kunder. Vår metod utgår från ett interpretativistiskt synsätt och vi analyserar med hjälp utav den hermeneutiska cirkeln. Vi använde oss utav en kvalitativ metod i form utav semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att hålla fokus på trovärdighet och äkthet och har en källkritisk hållning genom hela uppsatsen.De teorier vi har valt är intressentteorin och legitimitetsteorin för att förmedla den viktiga roll som en revisor har i ett företag. Vidare valde vi The Relationship Profitability Model och lojalitetsstegen för att visa att en relation... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur revisionspliktens avskaffande har påverkat revisionsbyråernas arbete med relations-marknadsföring samt bibehållandet och skapandet av lojala kunder. Vår metod utgår från ett interpretativistiskt synsätt och vi analyserar med hjälp utav den hermeneutiska cirkeln. Vi använde oss utav en kvalitativ metod i form utav semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att hålla fokus på trovärdighet och äkthet och har en källkritisk hållning genom hela uppsatsen.De teorier vi har valt är intressentteorin och legitimitetsteorin för att förmedla den viktiga roll som en revisor har i ett företag. Vidare valde vi The Relationship Profitability Model och lojalitetsstegen för att visa att en relation kräver ett ständigt arbete för att kunna utvecklas. Vi har även behandlat teorier kring grundläggande egenskaper för en affärsrelation, där vi även använder oss utav en relationsmatris.Studien behandlar avskaffandet av revisionsplikten sett ur revisionsbyråernas perspektiv. Vi har därför genomfört intervjuer med auktoriserade revisorer på Grant Thornton, KPMG och PwC. Revisorerna har en gemensam positiv inställning gentemot avskaffandet, men inser alla vikten av att framföra deras roll som en oberoende part som granskar redovisningen och ledningens förvaltning av företaget. Revisorerna hävdar även att en granskning av företaget är viktig ur ett legitimitetssyfte för att bygga och upprätthålla en trovärdighet i samhället och för att skapa ett starkt varumärke. För att kunna möta den nya marknadsorienteringen som avskaffandet innebär är det nu viktigt för revisionsbyråerna att fokusera mer på relationsmarknadsföring och skapa lojala kunder. De slutsatser vi kommit fram till i denna uppsats är att avskaffandet inte medför den frivillighet man skulle kunna tro. Oron över att ingå affärer med ej reviderade bolag tror vi kommer att göra att företag fortsätter att låta sig granskas, och därmed är det intressenterna, och inte revisorn, som skapar incitamentet att anlita revisionsbyrån. Det är nu viktigt att revisionsbyråerna anpassar sitt tjänsteutbud efter vad som efterfrågas. Slutligen kom vi fram till att de teorier vi använt oss utav för att analysera byråernas arbete med relationsmarknadsföring och skapande av lojala kunder är inte rakt av applicerbara på branschen, utan kräver modifiering.
. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Burell, Rebecka; Skärström Hansson, Isabelle and Mattsson, Josefin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revivionspliktens avskaffande, marknadsorientering, intressenter, relationsmarknadsföring, lojalitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2065208
date added to LUP
2011-06-01
date last changed
2012-04-02 19:12:09
@misc{2065208,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur revisionspliktens avskaffande har påverkat revisionsbyråernas arbete med relations-marknadsföring samt bibehållandet och skapandet av lojala kunder. Vår metod utgår från ett interpretativistiskt synsätt och vi analyserar med hjälp utav den hermeneutiska cirkeln. Vi använde oss utav en kvalitativ metod i form utav semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att hålla fokus på trovärdighet och äkthet och har en källkritisk hållning genom hela uppsatsen.De teorier vi har valt är intressentteorin och legitimitetsteorin för att förmedla den viktiga roll som en revisor har i ett företag. Vidare valde vi The Relationship Profitability Model och lojalitetsstegen för att visa att en relation kräver ett ständigt arbete för att kunna utvecklas. Vi har även behandlat teorier kring grundläggande egenskaper för en affärsrelation, där vi även använder oss utav en relationsmatris.Studien behandlar avskaffandet av revisionsplikten sett ur revisionsbyråernas perspektiv. Vi har därför genomfört intervjuer med auktoriserade revisorer på Grant Thornton, KPMG och PwC. Revisorerna har en gemensam positiv inställning gentemot avskaffandet, men inser alla vikten av att framföra deras roll som en oberoende part som granskar redovisningen och ledningens förvaltning av företaget. Revisorerna hävdar även att en granskning av företaget är viktig ur ett legitimitetssyfte för att bygga och upprätthålla en trovärdighet i samhället och för att skapa ett starkt varumärke. För att kunna möta den nya marknadsorienteringen som avskaffandet innebär är det nu viktigt för revisionsbyråerna att fokusera mer på relationsmarknadsföring och skapa lojala kunder. De slutsatser vi kommit fram till i denna uppsats är att avskaffandet inte medför den frivillighet man skulle kunna tro. Oron över att ingå affärer med ej reviderade bolag tror vi kommer att göra att företag fortsätter att låta sig granskas, och därmed är det intressenterna, och inte revisorn, som skapar incitamentet att anlita revisionsbyrån. Det är nu viktigt att revisionsbyråerna anpassar sitt tjänsteutbud efter vad som efterfrågas. Slutligen kom vi fram till att de teorier vi använt oss utav för att analysera byråernas arbete med relationsmarknadsföring och skapande av lojala kunder är inte rakt av applicerbara på branschen, utan kräver modifiering.
.},
 author    = {Burell, Rebecka and Skärström Hansson, Isabelle and Mattsson, Josefin},
 keyword   = {Revivionspliktens avskaffande,marknadsorientering,intressenter,relationsmarknadsföring,lojalitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionspliktens avskaffande - påverkan på revisionsbyråers marknadsföring},
 year     = {2011},
}