Advanced

Styrelsearbete i nystartade innovationsföretag- vad innebär

Hemberg, Johan; Hollmen, Astrid and Ekblom, Ellen (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsen har till syfte att undersöka hur styrelsearbetet har sett ut i nystartade innovationsföretag. Då det utförts relativt få undersökningar inom detta område, hoppas vi även kunna lägga grund för framtida forskning.
Metod: Kvalitativ data har samlats in genom semistrukturerade
intervjuer. En iterativ ansats har valts.
Teoretiska perspektiv: Utifrån befintliga teorier för bolagsstyrning har en teoretisk
referensram skapats.
Empiri: Empirin bygger på material från fyra stycken genomförda intervjuer med styrelseordförande och vd i två företag. Det empiriska resultatet visar på hur styrelsearbete ser ut i nystartade innovationsföretag.
Slutsats: Studien bekräftade att informellt arbete är positivt för en styrelse i nystartade... (More)
Syfte: Uppsatsen har till syfte att undersöka hur styrelsearbetet har sett ut i nystartade innovationsföretag. Då det utförts relativt få undersökningar inom detta område, hoppas vi även kunna lägga grund för framtida forskning.
Metod: Kvalitativ data har samlats in genom semistrukturerade
intervjuer. En iterativ ansats har valts.
Teoretiska perspektiv: Utifrån befintliga teorier för bolagsstyrning har en teoretisk
referensram skapats.
Empiri: Empirin bygger på material från fyra stycken genomförda intervjuer med styrelseordförande och vd i två företag. Det empiriska resultatet visar på hur styrelsearbete ser ut i nystartade innovationsföretag.
Slutsats: Studien bekräftade att informellt arbete är positivt för en styrelse i nystartade innovationsföretag. Utöver detta visade det sig även att styrelsearbetet är engagerat, framförallt i det operativa arbetet. Det har även framkommit att styrelsens sammansättning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hemberg, Johan; Hollmen, Astrid and Ekblom, Ellen
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate governance, Innovationsföretag, Styrelse, Nystartade, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2094874
date added to LUP
2011-06-01
date last changed
2012-04-02 19:12:38
@misc{2094874,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsen har till syfte att undersöka hur styrelsearbetet har sett ut i nystartade innovationsföretag. Då det utförts relativt få undersökningar inom detta område, hoppas vi även kunna lägga grund för framtida forskning.
Metod: Kvalitativ data har samlats in genom semistrukturerade
intervjuer. En iterativ ansats har valts.
Teoretiska perspektiv: Utifrån befintliga teorier för bolagsstyrning har en teoretisk
referensram skapats.
Empiri: Empirin bygger på material från fyra stycken genomförda intervjuer med styrelseordförande och vd i två företag. Det empiriska resultatet visar på hur styrelsearbete ser ut i nystartade innovationsföretag.
Slutsats: Studien bekräftade att informellt arbete är positivt för en styrelse i nystartade innovationsföretag. Utöver detta visade det sig även att styrelsearbetet är engagerat, framförallt i det operativa arbetet. Det har även framkommit att styrelsens sammansättning},
 author    = {Hemberg, Johan and Hollmen, Astrid and Ekblom, Ellen},
 keyword   = {Corporate governance,Innovationsföretag,Styrelse,Nystartade,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrelsearbete i nystartade innovationsföretag- vad innebär},
 year     = {2011},
}