Advanced

En balansakt mellan formellt och informellt. En uppsats om de lexikogrammatiska utmaningarna vid översättningen av den mångfacetterade texten ”What women farmers need: A blueprint for action”

Hansen, Anna LU (2011) FÖUM01 20111
Translation Program
Abstract (Swedish)
Denna magisteruppsats bygger på en översättning av en text från hjälporganisationen ActionAid. Texten behandlar kvinnliga jordbrukares situation och hur denna kan förbättras. Uppsatsen består av en inledande textanalys där några av textens utmärkande drag tas upp. Därefter följer en genomgång av förutsättningarna för översättningen och valen av översättningsstrategier. Sist kommer en översättningskommentar där några av de problem som uppkom i samband med översättningsarbetet analyseras. En av de främsta utmaningarna vid denna översättning var det faktum att källtexten bär spår av olika genrer och stilar. Uppsatsen fokuserar först och främst på de svårigheter detta har medfört på lexikogrammatikens område. Målet var att försöka uppnå en bra... (More)
Denna magisteruppsats bygger på en översättning av en text från hjälporganisationen ActionAid. Texten behandlar kvinnliga jordbrukares situation och hur denna kan förbättras. Uppsatsen består av en inledande textanalys där några av textens utmärkande drag tas upp. Därefter följer en genomgång av förutsättningarna för översättningen och valen av översättningsstrategier. Sist kommer en översättningskommentar där några av de problem som uppkom i samband med översättningsarbetet analyseras. En av de främsta utmaningarna vid denna översättning var det faktum att källtexten bär spår av olika genrer och stilar. Uppsatsen fokuserar först och främst på de svårigheter detta har medfört på lexikogrammatikens område. Målet var att försöka uppnå en bra balans mellan de olika stildragen genom att kombinera flera översättningsstrategier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansen, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
A balancing act between formal and informal. An essay on the lexico-grammatical challenges posed by the translation of the versatile text "What women farmers need: A blueprint for action"
course
FÖUM01 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
översättning, genre, översättningsstrategier, lexikogrammatik, formell stil, informell stil
language
Swedish
id
2124262
date added to LUP
2011-09-12 11:21:41
date last changed
2011-09-12 11:21:41
@misc{2124262,
 abstract   = {Denna magisteruppsats bygger på en översättning av en text från hjälporganisationen ActionAid. Texten behandlar kvinnliga jordbrukares situation och hur denna kan förbättras. Uppsatsen består av en inledande textanalys där några av textens utmärkande drag tas upp. Därefter följer en genomgång av förutsättningarna för översättningen och valen av översättningsstrategier. Sist kommer en översättningskommentar där några av de problem som uppkom i samband med översättningsarbetet analyseras. En av de främsta utmaningarna vid denna översättning var det faktum att källtexten bär spår av olika genrer och stilar. Uppsatsen fokuserar först och främst på de svårigheter detta har medfört på lexikogrammatikens område. Målet var att försöka uppnå en bra balans mellan de olika stildragen genom att kombinera flera översättningsstrategier.},
 author    = {Hansen, Anna},
 keyword   = {översättning,genre,översättningsstrategier,lexikogrammatik,formell stil,informell stil},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En balansakt mellan formellt och informellt. En uppsats om de lexikogrammatiska utmaningarna vid översättningen av den mångfacetterade texten ”What women farmers need: A blueprint for action”},
 year     = {2011},
}