Advanced

Modern Marknadsföring - En studie om företags användande av sociala medier

Persson, Evelina; Zetterman, Caroline; Augustsson, Fredrik and Laufeld, Linn (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att granska relevanta teorier kring marknadsföring och forskning kopplat till sociala medier. Med hjälp av teoretisk granskning och empiriska undersökningar analyseras de faktorer som företag och organisationer bör ta hänsyn till avseende användandet av sociala medier. Avslutningsvis presenteras en modell som beskriver ett strategiskt tillvägagångssött för hur företag bör agera vid användandet av sociala medier.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2158141,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att granska relevanta teorier kring marknadsföring och forskning kopplat till sociala medier. Med hjälp av teoretisk granskning och empiriska undersökningar analyseras de faktorer som företag och organisationer bör ta hänsyn till avseende användandet av sociala medier. Avslutningsvis presenteras en modell som beskriver ett strategiskt tillvägagångssött för hur företag bör agera vid användandet av sociala medier.},
 author    = {Persson, Evelina and Zetterman, Caroline and Augustsson, Fredrik and Laufeld, Linn},
 keyword   = {Sociala medier,marknadsföringsstrategi,interaktion,relationsskapande,Integrated Marketing Communications,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Modern Marknadsföring - En studie om företags användande av sociala medier},
 year     = {2011},
}