Advanced

Från kommunism till charterturism - En fallstudie av Albanien som turistdestination

Rehnman, Niklas; Scherdin, Joel and Lindhe, Kalle (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Bakgrund: 1992 föll kommunismen i Albanien och landet som länge varit i princip helt stängt kunde nu börja kommunicera med omvärlden. Ett fåtal turister hade besökt landet under kommunismstyret och blev då styrda av staten vart de fick röra sig och vem de fick prata med. 20 år senare är Albanien ett av Europas fattigaste länder. Som för många andra postkommunistländer har omställningen till marknadsekonomi inte varit enkel och behovet av ekonomisk utveckling är stort. På många håll omkring Albanien blomstrar turismen. Grekland och Korfu i syd och Italien i väst har länge varit framgångsrika vad gäller att locka turister. I norr har Kroatien snabbt växt till en populär destination och Montenegro likaså. I Albanien har däremot turismen inte... (More)
Bakgrund: 1992 föll kommunismen i Albanien och landet som länge varit i princip helt stängt kunde nu börja kommunicera med omvärlden. Ett fåtal turister hade besökt landet under kommunismstyret och blev då styrda av staten vart de fick röra sig och vem de fick prata med. 20 år senare är Albanien ett av Europas fattigaste länder. Som för många andra postkommunistländer har omställningen till marknadsekonomi inte varit enkel och behovet av ekonomisk utveckling är stort. På många håll omkring Albanien blomstrar turismen. Grekland och Korfu i syd och Italien i väst har länge varit framgångsrika vad gäller att locka turister. I norr har Kroatien snabbt växt till en populär destination och Montenegro likaså. I Albanien har däremot turismen inte lyckats skapa lika stor uppmärksamhet internationellt. Metod: Vi har använt ett kvalitativt angreppssätt i denna fallstudie. Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer, observationer och dokumentstudier. Nio djupintervjuer och en mailintervju har genomförts. sex av intervjuerna genomfördes på plats i Albanien, där även observationerna genomfördes. Dokumentstudierna har genomförts både i Albanien och i Sverige. Avgränsningar: Undersökningen av turismen i Albanien avgränsas, med anledning av uppsatsens syfte, till den internationella turismen. Den internationella turismens krav på en destination har avgränsats till svenska charterbolags krav. Då uppsatsen skrivs i Sverige innebär denna avgränsning att undersökningen underlättas och blir mer relevant. Geografiskt avgränsas undersökningen till huvudstaden Tirana, städerna Durres och Saranda samt kusten mellan Saranda och Vlore då dessa platser är de största turismdestinationerna längs Medelhavet i Albanien. Sammanfattande slutsatser: Turismen i Albanien är under utveckling och har vissa brister men också en del möjligheter. Landet har få stora hotell som kan hantera större turismvolymer och stränderna i de största kustorterna håller låg kvalitet. Däremot finns det en mängd fina stränder utanför städerna samt flera historiska sevärdheter. Enligt ledande personer på svenska charterbolag har Albanien en svag image vilket bekräftas av flera albaner inom turismnäringen. Då destinationsimage är mycket betydelsefullt måste Albanien försöka arbeta mer med att förändra sin image. Staten har stor betydelse inom turismutvecklingen i Albanien, dock inte i positiv bemärkelse. Implementeringen av den turismplan som finns har inte lyckats fullt ut. Staten har inte lyckats ta fram fungerande lagar och regleringar inom turismnäringen vilket gör att utvecklingen sker okontrollerat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rehnman, Niklas; Scherdin, Joel and Lindhe, Kalle
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
destinationsutveckling, turismutveckling, postkommunism, statens roll, image, charter
language
Swedish
id
2166543
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1977&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:32
@misc{2166543,
 abstract   = {Bakgrund:	1992 föll kommunismen i Albanien och landet som länge varit i princip helt stängt kunde nu börja kommunicera med omvärlden. Ett fåtal turister hade besökt landet under kommunismstyret och blev då styrda av staten vart de fick röra sig och vem de fick prata med. 20 år senare är Albanien ett av Europas fattigaste länder. Som för många andra postkommunistländer har omställningen till marknadsekonomi inte varit enkel och behovet av ekonomisk utveckling är stort. På många håll omkring Albanien blomstrar turismen. Grekland och Korfu i syd och Italien i väst har länge varit framgångsrika vad gäller att locka turister. I norr har Kroatien snabbt växt till en populär destination och Montenegro likaså. I Albanien har däremot turismen inte lyckats skapa lika stor uppmärksamhet internationellt. Metod: Vi har använt ett kvalitativt angreppssätt i denna fallstudie. Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer, observationer och dokumentstudier. Nio djupintervjuer och en mailintervju har genomförts. sex av intervjuerna genomfördes på plats i Albanien, där även observationerna genomfördes. Dokumentstudierna har genomförts både i Albanien och i Sverige. Avgränsningar:	Undersökningen av turismen i Albanien avgränsas, med anledning av uppsatsens syfte, till den internationella turismen. Den internationella turismens krav på en destination har avgränsats till svenska charterbolags krav. Då uppsatsen skrivs i Sverige innebär denna avgränsning att undersökningen underlättas och blir mer relevant. Geografiskt avgränsas undersökningen till huvudstaden Tirana, städerna Durres och Saranda samt kusten mellan Saranda och Vlore då dessa platser är de största turismdestinationerna längs Medelhavet i Albanien. Sammanfattande slutsatser:	Turismen i Albanien är under utveckling och har vissa brister men också en del möjligheter. Landet har få stora hotell som kan hantera större turismvolymer och stränderna i de största kustorterna håller låg kvalitet. Däremot finns det en mängd fina stränder utanför städerna samt flera historiska sevärdheter. Enligt ledande personer på svenska charterbolag har Albanien en svag image vilket bekräftas av flera albaner inom turismnäringen. Då destinationsimage är mycket betydelsefullt måste Albanien försöka arbeta mer med att förändra sin image. Staten har stor betydelse inom turismutvecklingen i Albanien, dock inte i positiv bemärkelse. Implementeringen av den turismplan som finns har inte lyckats fullt ut. Staten har inte lyckats ta fram fungerande lagar och regleringar inom turismnäringen vilket gör att utvecklingen sker okontrollerat.},
 author    = {Rehnman, Niklas and Scherdin, Joel and Lindhe, Kalle},
 keyword   = {destinationsutveckling,turismutveckling,postkommunism,statens roll,image,charter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från kommunism till charterturism - En fallstudie av Albanien som turistdestination},
 year     = {2011},
}