Advanced

Massturism - En granskning av begreppets betydelse

Serler, Pia; Nilsson, Therese and Araskog, Emanuel (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Massturism – En granskning av begreppets betydelse Författare: Emanuel Araskog, Therese Nilsson, Pia Serler Handledare: Elisabeth Högdahl, Jan-Henrik Nilsson Problembeskrivning: Begreppet massturism berörs och används såväl i folkmun som i litteratur och forskning. Dock är begreppet massturism i sig sällan behandlat och utrett utan omnämns vanligen i förbifarten, utan vidare redogörelse av själva begreppet. Vi har funnit att det saknas en grundlig förklaring, definition och undersökning kring begreppet massturism. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet massturism och dess innebörd. Frågeställning: I vilka sammanhang återfinns begreppet massturism? Hur framställs och används begreppet massturism? Vilka faktorer... (More)
Titel: Massturism – En granskning av begreppets betydelse Författare: Emanuel Araskog, Therese Nilsson, Pia Serler Handledare: Elisabeth Högdahl, Jan-Henrik Nilsson Problembeskrivning: Begreppet massturism berörs och används såväl i folkmun som i litteratur och forskning. Dock är begreppet massturism i sig sällan behandlat och utrett utan omnämns vanligen i förbifarten, utan vidare redogörelse av själva begreppet. Vi har funnit att det saknas en grundlig förklaring, definition och undersökning kring begreppet massturism. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet massturism och dess innebörd. Frågeställning: I vilka sammanhang återfinns begreppet massturism? Hur framställs och används begreppet massturism? Vilka faktorer påverkar innebörden av begreppet massturism? Metod: En diskursanalys omfattande dokumentstudie tillsammans med en kompletterande kvalitativ intervju utfördes. Huvudfokus i undersökningen är analys av hur olika versioner av världen, samhället och händelser produceras i diskurser. Slutsats: Begreppet massturism används som en motpol till ett attraktivt resmål. Ur ett perspektiv framställs och används begreppet för att beskriva något som förstör, eller har en negativ påverkan på, en destination. Ur ett annat perspektiv används begreppet för att beskriva något som förstör för besökarna på destinationen. Begreppet massturism används i ett tredje perspektiv som en etikett för något som associeras med ”mindre fin smak”, låg status och något att distansera sig från. Nyckelord: Massturism, storskalig turism, volymresmål (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Serler, Pia; Nilsson, Therese and Araskog, Emanuel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
massturism, storskalig turism, volymresmål
language
Swedish
id
2166585
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2000&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:32
@misc{2166585,
 abstract   = {Titel: Massturism – En granskning av begreppets betydelse Författare: Emanuel Araskog, Therese Nilsson, Pia Serler Handledare: Elisabeth Högdahl, Jan-Henrik Nilsson Problembeskrivning: Begreppet massturism berörs och används såväl i folkmun som i litteratur och forskning. Dock är begreppet massturism i sig sällan behandlat och utrett utan omnämns vanligen i förbifarten, utan vidare redogörelse av själva begreppet. Vi har funnit att det saknas en grundlig förklaring, definition och undersökning kring begreppet massturism. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet massturism och dess innebörd. Frågeställning: I vilka sammanhang återfinns begreppet massturism? Hur framställs och används begreppet massturism? Vilka faktorer påverkar innebörden av begreppet massturism? Metod: En diskursanalys omfattande dokumentstudie tillsammans med en kompletterande kvalitativ intervju utfördes. Huvudfokus i undersökningen är analys av hur olika versioner av världen, samhället och händelser produceras i diskurser. Slutsats: Begreppet massturism används som en motpol till ett attraktivt resmål. Ur ett perspektiv framställs och används begreppet för att beskriva något som förstör, eller har en negativ påverkan på, en destination. Ur ett annat perspektiv används begreppet för att beskriva något som förstör för besökarna på destinationen. Begreppet massturism används i ett tredje perspektiv som en etikett för något som associeras med ”mindre fin smak”, låg status och något att distansera sig från. Nyckelord: Massturism, storskalig turism, volymresmål},
 author    = {Serler, Pia and Nilsson, Therese and Araskog, Emanuel},
 keyword   = {massturism,storskalig turism,volymresmål},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Massturism - En granskning av begreppets betydelse},
 year     = {2011},
}