Advanced

Kredit vid konsumtion? -Kundernas attityder och förklaringar till konsumtion med hjälp av krediter

Johansson, Ida; Kollberg-Johnsson, Anna and Tevin, Marika (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Samhället har förändrats från att ha varit ett produktionssamhälle till att numera vara ett konsumtionssamhälle med tjänsteföretag som erbjuder alltfler finansieringsmedel för sina kunders köp. I och med krediternas framväxt har kunderna fått möjligheten att kunna konsumera över sina finansiella tillgångar. Krediter är i dagens samhälle en service tjänsteföretag erbjuder sina kunder i konsumtionsprocessen och fungerar även som ett konkurrensmedel. Syftet och frågeställningen med uppsatsen är att belysa kundernas attityder och förklaringar till konsumtion med hjälp av krediter. För att undersöka syftet utifrån ett kundperspektiv genomfördes en kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer. Studiens slutsatser visade att kunderna innehar en... (More)
Samhället har förändrats från att ha varit ett produktionssamhälle till att numera vara ett konsumtionssamhälle med tjänsteföretag som erbjuder alltfler finansieringsmedel för sina kunders köp. I och med krediternas framväxt har kunderna fått möjligheten att kunna konsumera över sina finansiella tillgångar. Krediter är i dagens samhälle en service tjänsteföretag erbjuder sina kunder i konsumtionsprocessen och fungerar även som ett konkurrensmedel. Syftet och frågeställningen med uppsatsen är att belysa kundernas attityder och förklaringar till konsumtion med hjälp av krediter. För att undersöka syftet utifrån ett kundperspektiv genomfördes en kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer. Studiens slutsatser visade att kunderna innehar en osäkerhet till hanteringen av krediter och en omedvetenhet om krediternas avtalsvillkor. Omedvetenheten kan möjligtvis förklaras med en bristande upplysning ifrån tjänsteföretagen, som kan anses bryta mot den goda kreditgivningseden. Det finns även ett tvivel att kunder kan lyckas behålla självkontrollen vid kreditanvändning samt att risken för konsumtionen med krediter blir en vana och ett beroende, som leder till en ond cirkel med stora kreditskulder. Det framkom dessutom ett flertal förklarande faktorer som kan anses påverka kundens omdöme i konsumtion med hjälp av krediter. En del förklarande faktorerna är behov, begär, lättillgängligheten, samhällets tekniska utveckling samt tjänsteföretagens reklam och marknadsföring av kreditköp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Ida; Kollberg-Johnsson, Anna and Tevin, Marika
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konsumtion, krediter, tjänsteföretag, kunder, attityder, behov och begär
language
Swedish
id
2166648
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2005&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:34
@misc{2166648,
 abstract   = {Samhället har förändrats från att ha varit ett produktionssamhälle till att numera vara ett konsumtionssamhälle med tjänsteföretag som erbjuder alltfler finansieringsmedel för sina kunders köp. I och med krediternas framväxt har kunderna fått möjligheten att kunna konsumera över sina finansiella tillgångar. Krediter är i dagens samhälle en service tjänsteföretag erbjuder sina kunder i konsumtionsprocessen och fungerar även som ett konkurrensmedel. Syftet och frågeställningen med uppsatsen är att belysa kundernas attityder och förklaringar till konsumtion med hjälp av krediter. För att undersöka syftet utifrån ett kundperspektiv genomfördes en kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer. Studiens slutsatser visade att kunderna innehar en osäkerhet till hanteringen av krediter och en omedvetenhet om krediternas avtalsvillkor. Omedvetenheten kan möjligtvis förklaras med en bristande upplysning ifrån tjänsteföretagen, som kan anses bryta mot den goda kreditgivningseden. Det finns även ett tvivel att kunder kan lyckas behålla självkontrollen vid kreditanvändning samt att risken för konsumtionen med krediter blir en vana och ett beroende, som leder till en ond cirkel med stora kreditskulder. Det framkom dessutom ett flertal förklarande faktorer som kan anses påverka kundens omdöme i konsumtion med hjälp av krediter. En del förklarande faktorerna är behov, begär, lättillgängligheten, samhällets tekniska utveckling samt tjänsteföretagens reklam och marknadsföring av kreditköp.},
 author    = {Johansson, Ida and Kollberg-Johnsson, Anna and Tevin, Marika},
 keyword   = {konsumtion,krediter,tjänsteföretag,kunder,attityder,behov och begär},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kredit vid konsumtion? -Kundernas attityder och förklaringar till konsumtion med hjälp av krediter},
 year     = {2011},
}