Advanced

Dubrovnik- En stad på turismens villkor

Monhagen, Katarina; Liljekvist, Matilda and Johansson, Tobias (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Dubrovnik – en stad på turismens villkor
Universitet: Lunds Universitet
Institution: Campus Helsingborg, Service Management, Tourism
Ämne/Nivå: Kandidatuppsats Service Management 15 hp
Seminariedatum: 2011-05-31
Författare: Tobias Johansson, Matilda Liljekvist och Katarina Monhagen
Handledare: Fredrik Nilsson och Malin Zillinger
Nyckelord: Planering, utnyttja, bevara, hållbar utveckling, Dubrovnik.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka balansen mellan att utnyttja och bevara ur ett hållbart perspektiv.
Frågeställningar: Hur agerar olika aktörer i Dubrovnik för att generera inkomster från turism i kontrast till att slita ned natur- och kulturarv? Vilka bakomliggande orsaker baseras detta agerande på? Metod: Vi... (More)
Uppsatsens titel: Dubrovnik – en stad på turismens villkor
Universitet: Lunds Universitet
Institution: Campus Helsingborg, Service Management, Tourism
Ämne/Nivå: Kandidatuppsats Service Management 15 hp
Seminariedatum: 2011-05-31
Författare: Tobias Johansson, Matilda Liljekvist och Katarina Monhagen
Handledare: Fredrik Nilsson och Malin Zillinger
Nyckelord: Planering, utnyttja, bevara, hållbar utveckling, Dubrovnik.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka balansen mellan att utnyttja och bevara ur ett hållbart perspektiv.
Frågeställningar: Hur agerar olika aktörer i Dubrovnik för att generera inkomster från turism i kontrast till att slita ned natur- och kulturarv? Vilka bakomliggande orsaker baseras detta agerande på? Metod: Vi har använt oss av intervju och observation som metod för insamlandet av den empiri som ligger till grund för denna kandidatuppsats. Personerna vi valt att intervjua är aktörer som på olika sätt är verksamma inom Dubrovniks turism. Samtlig empiriinsamling har skett på plats i Dubrovnik.
Teoretiska utgångspunkter: Uppsatsen grundas i teorier angående turismplanering, turism, natur – och kulturarv och hållbar utveckling. Slutsatser: Genom vår empiriska undersökning har vi kommit fram till att turism är ovärderlig för aktörer i Dubrovnik då staden saknar annan industri. Detta leder till att turism utvecklas i syfte att generera inkomst utan större hänsynstagande till hur turism kan komma att förbruka de resurser destinationen innehar. Trots detta utför aktörer i staden mindre åtagande för att skapa jämvikt mellan att utnyttja och bevara. Åtaganden sker för att legitimera den vinstmaximering som sker på natur- och kulturarvens bekostnad. Denna balans är inget som kan uppnås utan att aktörer agerar i linje med en hållbar utveckling. För att lyckas med detta bör Dubrovniks aktörer inse resursernas betydelse för att säkra destinationens framtida attraktivitet hos turister. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Monhagen, Katarina; Liljekvist, Matilda and Johansson, Tobias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dubrovnik, planering, utnyttja, bevara, hållbar utveckling
language
Swedish
id
2166726
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1964&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:35
@misc{2166726,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Dubrovnik – en stad på turismens villkor
Universitet: Lunds Universitet
Institution: Campus Helsingborg, Service Management, Tourism
Ämne/Nivå: Kandidatuppsats Service Management 15 hp
Seminariedatum: 2011-05-31
Författare: Tobias Johansson, Matilda Liljekvist och Katarina Monhagen
Handledare: Fredrik Nilsson och Malin Zillinger
Nyckelord: Planering, utnyttja, bevara, hållbar utveckling, Dubrovnik.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka balansen mellan att utnyttja och bevara ur ett hållbart perspektiv.
Frågeställningar: Hur agerar olika aktörer i Dubrovnik för att generera inkomster från turism i kontrast till att slita ned natur- och kulturarv? Vilka bakomliggande orsaker baseras detta agerande på? Metod: Vi har använt oss av intervju och observation som metod för insamlandet av den empiri som ligger till grund för denna kandidatuppsats. Personerna vi valt att intervjua är aktörer som på olika sätt är verksamma inom Dubrovniks turism. Samtlig empiriinsamling har skett på plats i Dubrovnik.
Teoretiska utgångspunkter: Uppsatsen grundas i teorier angående turismplanering, turism, natur – och kulturarv och hållbar utveckling. Slutsatser: Genom vår empiriska undersökning har vi kommit fram till att turism är ovärderlig för aktörer i Dubrovnik då staden saknar annan industri. Detta leder till att turism utvecklas i syfte att generera inkomst utan större hänsynstagande till hur turism kan komma att förbruka de resurser destinationen innehar. Trots detta utför aktörer i staden mindre åtagande för att skapa jämvikt mellan att utnyttja och bevara. Åtaganden sker för att legitimera den vinstmaximering som sker på natur- och kulturarvens bekostnad. Denna balans är inget som kan uppnås utan att aktörer agerar i linje med en hållbar utveckling. För att lyckas med detta bör Dubrovniks aktörer inse resursernas betydelse för att säkra destinationens framtida attraktivitet hos turister.},
 author    = {Monhagen, Katarina and Liljekvist, Matilda and Johansson, Tobias},
 keyword   = {dubrovnik,planering,utnyttja,bevara,hållbar utveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dubrovnik- En stad på turismens villkor},
 year     = {2011},
}