Advanced

Mångfald som diskurs och idé- En fallstudie om Sodexo

Ahlbäck, Frida; Kero, Bodil and Staffansdotter, Evelyn LU (2011) FEKH49 20122
Department of Service Management and Service Studies
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Kraven på företag har under senare år ökat. Idag ska de inte bara generera vinst och vara effektiva, krav har också vuxit fram om att de ska ta samhällsansvar och agera etiskt och moraliskt korrekt. Mångfaldsidén ses som ett sätt att möta kraven på ökat samhällsansvar och samtidigt som ett sätt att möta utmaningarna i en globaliserad värld. Mångfald är ett laddat begrepp, vars definition och konnotationer skiftar beroende på den kontextuella diskursen. Denna studie ämnar inte studera begreppet i sig, utan utifrån ett organisatoriskt perspektiv analysera mångfald som en idé. Syftet är således att, med stöd i Czarniawskas och Joerges teori om översättningsprocessen, undersöka hur idén om mångfald påverkas av färden, tolkningen och... (More)
Kraven på företag har under senare år ökat. Idag ska de inte bara generera vinst och vara effektiva, krav har också vuxit fram om att de ska ta samhällsansvar och agera etiskt och moraliskt korrekt. Mångfaldsidén ses som ett sätt att möta kraven på ökat samhällsansvar och samtidigt som ett sätt att möta utmaningarna i en globaliserad värld. Mångfald är ett laddat begrepp, vars definition och konnotationer skiftar beroende på den kontextuella diskursen. Denna studie ämnar inte studera begreppet i sig, utan utifrån ett organisatoriskt perspektiv analysera mångfald som en idé. Syftet är således att, med stöd i Czarniawskas och Joerges teori om översättningsprocessen, undersöka hur idén om mångfald påverkas av färden, tolkningen och materialiseringen i en personalintensiv serviceorganisation och på vilket sätt det har inverkan på handlingar i organisationen. Sodexo har använts som fallstudieobjekt och för att kunna besvara vårt syfte har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer och dokumentstudier. Slutsatserna som sedan har kunnat dras utifrån uppsatsen är att betydelsen och laddningen av begreppet mångfald förändras under färden och diskurserna har inverkan påverkar aktörernas tolkningar av begreppet. Mångfald har även blivit ett sätt att differentiera sig och anses vara nödvändigt för att konkurrera på marknaden. Det kan dels se som en stor tillgång till kompetens samtidigt som det är ett viktigt i marknadsföringssyfte då mångfalden blir en del i företagets identitetsskapande och image. För att mångfald ska skapa nytta krävs att idén översätts till den lokala kontexten. I denna översättningsprocess finns dock både möjligheter och hinder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlbäck, Frida; Kero, Bodil and Staffansdotter, Evelyn LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mångfald, idé, tjänstesektorn, översättning, diskurs, makt
language
Swedish
id
2166820
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2041&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2012-10-19 12:22:15
@misc{2166820,
 abstract   = {Kraven på företag har under senare år ökat. Idag ska de inte bara generera vinst och vara effektiva, krav har också vuxit fram om att de ska ta samhällsansvar och agera etiskt och moraliskt korrekt. Mångfaldsidén ses som ett sätt att möta kraven på ökat samhällsansvar och samtidigt som ett sätt att möta utmaningarna i en globaliserad värld. Mångfald är ett laddat begrepp, vars definition och konnotationer skiftar beroende på den kontextuella diskursen. Denna studie ämnar inte studera begreppet i sig, utan utifrån ett organisatoriskt perspektiv analysera mångfald som en idé. Syftet är således att, med stöd i Czarniawskas och Joerges teori om översättningsprocessen, undersöka hur idén om mångfald påverkas av färden, tolkningen och materialiseringen i en personalintensiv serviceorganisation och på vilket sätt det har inverkan på handlingar i organisationen. Sodexo har använts som fallstudieobjekt och för att kunna besvara vårt syfte har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer och dokumentstudier. Slutsatserna som sedan har kunnat dras utifrån uppsatsen är att betydelsen och laddningen av begreppet mångfald förändras under färden och diskurserna har inverkan påverkar aktörernas tolkningar av begreppet. Mångfald har även blivit ett sätt att differentiera sig och anses vara nödvändigt för att konkurrera på marknaden. Det kan dels se som en stor tillgång till kompetens samtidigt som det är ett viktigt i marknadsföringssyfte då mångfalden blir en del i företagets identitetsskapande och image. För att mångfald ska skapa nytta krävs att idén översätts till den lokala kontexten. I denna översättningsprocess finns dock både möjligheter och hinder.},
 author    = {Ahlbäck, Frida and Kero, Bodil and Staffansdotter, Evelyn},
 keyword   = {mångfald,idé,tjänstesektorn,översättning,diskurs,makt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mångfald som diskurs och idé- En fallstudie om Sodexo},
 year     = {2011},
}