Advanced

Kvalitetsförbättring - En tortillas väg genom logistikkedjan

Hashemi Nejad, Roozbeh LU (2011) MTT920 20101
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Bakgrund
Det här examensarbetet handlar om Santa Marias mögelreklamationer av tortillas, samt hur företaget kan minska sina reklamationer. Eftersom tortillan inte har konserveringsmedel, skyddas den av modifierad atmosfär i primärförpackningen. När förpackningarna brister försvinner den skyddande gasen, och brödet möglar.

Syfte och Mål
Huvudsyftet för studien är att identifiera orsaken till att förpackningarna punkteras, och spåra källan till problemet. Frågeställningen blir därmed; Vad är källan till att förpackningarna punkteras? Målet med studien är att ge Santa Maria tillräckligt med kunskap om problemet så att företaget själv skall kunna gå vidare för att minska reklamationerna.

Metod
För att ta reda på var i... (More)
Bakgrund
Det här examensarbetet handlar om Santa Marias mögelreklamationer av tortillas, samt hur företaget kan minska sina reklamationer. Eftersom tortillan inte har konserveringsmedel, skyddas den av modifierad atmosfär i primärförpackningen. När förpackningarna brister försvinner den skyddande gasen, och brödet möglar.

Syfte och Mål
Huvudsyftet för studien är att identifiera orsaken till att förpackningarna punkteras, och spåra källan till problemet. Frågeställningen blir därmed; Vad är källan till att förpackningarna punkteras? Målet med studien är att ge Santa Maria tillräckligt med kunskap om problemet så att företaget själv skall kunna gå vidare för att minska reklamationerna.

Metod
För att ta reda på var i försörjningskedjan förpackningarna skadas har författaren till examensarbetet följt tortillas väg från tortillafabrikens lager ända till att konsumenten köper produkten i butik. Detta genomfördes med en riskkartläggning där olika risker med avseende på hanteringen av primärförpackningen analyserades. I samarbete med Santa Marias egen konsumentkontaktavdelning spårades mögelreklamationerna tillbaka till butikerna den reklamerade tortillan var inköpt hos, och dess transportsträckor analyserades. Därefter gjordes en marknadsundersökning riktad mot butikerna om hur dessa hanterade samt exponerade sin tortilla produkter. Förpackningsmaterialet genomgick analys i form av punkteringstester samt belastningstester. Två andra förpackningsmaterial som hade klarat Santa Marias egna kvalifikationer blev också analyserade.

Slutsats
•Transportsträckor har ingen inverkan på mögelreklamationerna.
•Inga reklamationer där bottenfilmen varit punkterat.
•Företag B:s toppfilm är 18 % mer punkteringstålig än toppfilmen från
den befintliga leverantören.
•Santa Maria bör undersöka om polypropen är möjlig att använda i
toppfilmen.
•Santa Maria behöver se över tidigare led i försörjningskedjan. (Less)
Abstract
Problem Definition
This Master Thesis is about the Swedish spice company Santa Maria. The company has experienced customer complaints with their tortilla product. The tortilla is packaged with a modified atmosphere technology. If the package gets punctured, the modified atmosphere will disappear and the product will begin to mould.

Purpose and goal
The main purpose of the study is to detect the reason why the packages are getting punctured. The question which needs to be answered is: ”What is the main reason that the packages are getting punctured?”. The goal of the study is to give the company enough information about the problem so they can decrease the amount of customer complaints.

Methodology
In order to solve the problem,... (More)
Problem Definition
This Master Thesis is about the Swedish spice company Santa Maria. The company has experienced customer complaints with their tortilla product. The tortilla is packaged with a modified atmosphere technology. If the package gets punctured, the modified atmosphere will disappear and the product will begin to mould.

Purpose and goal
The main purpose of the study is to detect the reason why the packages are getting punctured. The question which needs to be answered is: ”What is the main reason that the packages are getting punctured?”. The goal of the study is to give the company enough information about the problem so they can decrease the amount of customer complaints.

Methodology
In order to solve the problem, the study was initiated with a risk analysis, made by the author of the Thesis, which started at the tortilla factory’s’ warehouse and ended at the retail store. The transportation distance was also analyzed. Together with Santa Marias Customer Service department the complaints were traced back to the retail store which the product was purchased, this led to a study of how these retail stores handled the Santa Maria tortilla. Two other packaging materials were also analyzed from two other suppliers, and compared with the existing packaging material made by the current supplier.

Conclusions
•The transportation distance has no correlation to the mould
complaints.
•There were no complaints on a tortilla package which was punctured
in the bottom film.
•The material from company B is 18 % more resistant for puncturing
than the current material.
•Santa Maria needs to examine the possibility of using Polypropylene
on the top-film.
•Santa Maria needs to research the beginning of the supply chain. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hashemi Nejad, Roozbeh LU
supervisor
organization
course
MTT920 20101
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Förpackningsteknik, Primärförpackning, Tortilla, Kvalitetsförbättring, Mjukplast, Livsmedel
language
Swedish
id
2224372
date added to LUP
2012-10-05 07:43:25
date last changed
2012-10-05 07:43:25
@misc{2224372,
 abstract   = {Problem Definition
This Master Thesis is about the Swedish spice company Santa Maria. The company has experienced customer complaints with their tortilla product. The tortilla is packaged with a modified atmosphere technology. If the package gets punctured, the modified atmosphere will disappear and the product will begin to mould. 

Purpose and goal
The main purpose of the study is to detect the reason why the packages are getting punctured. The question which needs to be answered is: ”What is the main reason that the packages are getting punctured?”. The goal of the study is to give the company enough information about the problem so they can decrease the amount of customer complaints. 

Methodology 
In order to solve the problem, the study was initiated with a risk analysis, made by the author of the Thesis, which started at the tortilla factory’s’ warehouse and ended at the retail store. The transportation distance was also analyzed. Together with Santa Marias Customer Service department the complaints were traced back to the retail store which the product was purchased, this led to a study of how these retail stores handled the Santa Maria tortilla. Two other packaging materials were also analyzed from two other suppliers, and compared with the existing packaging material made by the current supplier.  

Conclusions
•The transportation distance has no correlation to the mould
 complaints.
•There were no complaints on a tortilla package which was punctured 
 in the bottom film.
•The material from company B is 18 % more resistant for puncturing 
 than the current material. 
•Santa Maria needs to examine the possibility of using Polypropylene 
 on the top-film.
•Santa Maria needs to research the beginning of the supply chain.},
 author    = {Hashemi Nejad, Roozbeh},
 keyword   = {Förpackningsteknik,Primärförpackning,Tortilla,Kvalitetsförbättring,Mjukplast,Livsmedel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvalitetsförbättring - En tortillas väg genom logistikkedjan},
 year     = {2011},
}