Advanced

Vad är bilden av revision idag? En undersökning av effekter och förändringar efter revisionspliktens avskaffande.

Hallbeck, Caroline LU ; Persson, Josefine LU and Stenström, Terese LU (2011) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka effekter revisionspliktens avskaffande bidragit till, samt hur relationen mellan aktiebolag och revisionsbyrå ser ut efter förändringen. I uppsatsen har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer och enkätutskick för att finna information som vi sedan med hjälp av sekundärdata i form av litteratur har analyserat för att nå ett resultat. Referensramen bygger på teorier och modeller om revision, relationsmarknadsföring och strategi. Den innehåller även reflektioner om syftet med revisionen, hur revisionsbranschen ser ut idag och dess omvärld.

Empirin består av en presentation av de olika revisionsbyråerna samt en sammanställning av de genomförda intervjuerna med auktoriserade... (More)
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka effekter revisionspliktens avskaffande bidragit till, samt hur relationen mellan aktiebolag och revisionsbyrå ser ut efter förändringen. I uppsatsen har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer och enkätutskick för att finna information som vi sedan med hjälp av sekundärdata i form av litteratur har analyserat för att nå ett resultat. Referensramen bygger på teorier och modeller om revision, relationsmarknadsföring och strategi. Den innehåller även reflektioner om syftet med revisionen, hur revisionsbranschen ser ut idag och dess omvärld.

Empirin består av en presentation av de olika revisionsbyråerna samt en sammanställning av de genomförda intervjuerna med auktoriserade revisorer. Därefter följer en enkätsammanställning där svaren från aktiebolagen presenteras och sammanställs.

Studien visar att de effekter och förändringar som revisionspliktens avskaffande kunde ha lett till fram till idag inte har blivit så stora. Den främsta slutsatsen till detta utfall är att relationen med kunderna har fått allt större betydelse och utnyttjas av byråerna samtidigt som syftet med revisionen vill upprätthållas. (Less)
Abstract
The purpose with this thesis is to analyze the effects of Audit abolition and illustrate the relationship between companies and audit firms after the abolition. To gather information for this essay we used semi structured interviews and surveys. The information we got from these surveys have been analyzed with the use of secondary data such as scientific literature. Our theoretical perspective is based on theories and models regarding audit, relationship marketing and strategy. It also includes information about the purpose of auditing, the audit business and its environment.

The empirical foundation consists of a presentation of the audit firms and a compilation of the completed interviews. It is followed by a presention of the survey... (More)
The purpose with this thesis is to analyze the effects of Audit abolition and illustrate the relationship between companies and audit firms after the abolition. To gather information for this essay we used semi structured interviews and surveys. The information we got from these surveys have been analyzed with the use of secondary data such as scientific literature. Our theoretical perspective is based on theories and models regarding audit, relationship marketing and strategy. It also includes information about the purpose of auditing, the audit business and its environment.

The empirical foundation consists of a presentation of the audit firms and a compilation of the completed interviews. It is followed by a presention of the survey and its answers.

Conclusions can be made that effects and changes caused by the audit abolition have not been major. The primary conclusion to this outcome is that the relationship with the companies has developed a larger significance and is being well used by the bureaus while the purpose of audit maintains the same. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallbeck, Caroline LU ; Persson, Josefine LU and Stenström, Terese LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisionsplikt, revisionsbyrå, aktiebolag, revision, kommunikation.
language
Swedish
id
2227378
date added to LUP
2012-02-07 17:31:18
date last changed
2012-02-07 17:31:18
@misc{2227378,
 abstract   = {The purpose with this thesis is to analyze the effects of Audit abolition and illustrate the relationship between companies and audit firms after the abolition. To gather information for this essay we used semi structured interviews and surveys. The information we got from these surveys have been analyzed with the use of secondary data such as scientific literature. Our theoretical perspective is based on theories and models regarding audit, relationship marketing and strategy. It also includes information about the purpose of auditing, the audit business and its environment.

The empirical foundation consists of a presentation of the audit firms and a compilation of the completed interviews. It is followed by a presention of the survey and its answers.

Conclusions can be made that effects and changes caused by the audit abolition have not been major. The primary conclusion to this outcome is that the relationship with the companies has developed a larger significance and is being well used by the bureaus while the purpose of audit maintains the same.},
 author    = {Hallbeck, Caroline and Persson, Josefine and Stenström, Terese},
 keyword   = {Revisionsplikt,revisionsbyrå,aktiebolag,revision,kommunikation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är bilden av revision idag? En undersökning av effekter och förändringar efter revisionspliktens avskaffande.},
 year     = {2011},
}