Advanced

Musik i rörelse - En intervjustudie om hur svensk folkmusik- och dans kan berika rytmikmetoden

Rippe, Elin (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Music in motion- An interview study on how Swedish folk music and dance can enrich the method of Eurythmics.
In this essay I examine how Swedish folk music and dance can enrich the Eurythmics method. Eurythmics is the starting point for the study and the paper contains a historical overview of Eurythmics, the development from the founder Jaques-Dalcroze to the teaching method of Eurytmics in Sweden today. I also explain the basic principles, methods and contents of the method of Eurythmics to make the comparison with the teaching of Swedish folk music and dance as clear as possible. The Swedish folk music and dance tradition is a cooperation be-tween music and movement and that is why I chose to study Swedish folk music and dance... (More)
Title: Music in motion- An interview study on how Swedish folk music and dance can enrich the method of Eurythmics.
In this essay I examine how Swedish folk music and dance can enrich the Eurythmics method. Eurythmics is the starting point for the study and the paper contains a historical overview of Eurythmics, the development from the founder Jaques-Dalcroze to the teaching method of Eurytmics in Sweden today. I also explain the basic principles, methods and contents of the method of Eurythmics to make the comparison with the teaching of Swedish folk music and dance as clear as possible. The Swedish folk music and dance tradition is a cooperation be-tween music and movement and that is why I chose to study Swedish folk music and dance in the perspective of Eurythmics. I have made a qualitative study using interviews and observa-tions. In the quest of how the Swedish folk music and dance can enrich Eurythmics, I asked several questions about repertoire, exercises, target groups, pedagogical principles and holistic approach to music and dance in the interviews. The results of the study are reported by a cate-gorization based on three of the rhythm method's basic principles: improvisation, lead-follow- and metric exercises. The results show that the Swedish folk music and dance can enrich the method of Eurythmics, especially in the exercises in 3/4, lead-follow exercises, repertoire, the holistic view of music and dance and the importance of musicians in teaching music and dance. (Less)
Abstract (Swedish)
I denna C-uppsats undersöker jag hur svensk folkmusik- och dans kan berika rytmikmetoden. Rytmikmetoden är mitt huvudämne och utgångspunkten för studien och uppsatsen innehåller därför en historisk översikt över rytmikmetodens utveckling från grundaren Jaques-Dalcroze till idag. Jag förklarar även grundläggande principer, metod och innehåll i rytmikmetoden för att göra jämförelsen med undervisning av svensk folkmusik- och dans möjlig. I svensk folk-musik- och danstradition finns samarbetet mellan musik och rörelse inbyggt i själva musiken och i dansen och det är därför som jag valt att undersöka svensk folkmusik- och dansunder-visning i ett rytmikmetodiskt perspektiv. Jag har genomfört en kvalitativ studie med intervjuer och observationer... (More)
I denna C-uppsats undersöker jag hur svensk folkmusik- och dans kan berika rytmikmetoden. Rytmikmetoden är mitt huvudämne och utgångspunkten för studien och uppsatsen innehåller därför en historisk översikt över rytmikmetodens utveckling från grundaren Jaques-Dalcroze till idag. Jag förklarar även grundläggande principer, metod och innehåll i rytmikmetoden för att göra jämförelsen med undervisning av svensk folkmusik- och dans möjlig. I svensk folk-musik- och danstradition finns samarbetet mellan musik och rörelse inbyggt i själva musiken och i dansen och det är därför som jag valt att undersöka svensk folkmusik- och dansunder-visning i ett rytmikmetodiskt perspektiv. Jag har genomfört en kvalitativ studie med intervjuer och observationer med fyra pedagoger som undervisar i svensk folkmusik- och/eller folkdans, varav tre är utbildade rytmikpedagoger och den fjärde utbildad danspedagog. I undersökandet av hur svensk folkmusik och dans kan berika rytmikmetoden ställde jag frågor kring reperto-ar, övningar, målgrupper, planering av undervisning, pedagogiska principer och helhetsper-spektiv på musik och dans i intervjuerna. Resultatet av studien redovisas utifrån en kategori-sering byggd på tre av rytmikmetodens grundprinciper: improvisations-, föra-följa-, och metrikövningar. Resultaten visar att svensk folkmusik- och dans kan berika rytmikmetoden, främst i fråga om övningar i tretakt, föra-följa-övningar, repertoar och helhetsperspektivet på musik och dans och betydelsen av musiker i undervisning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rippe, Elin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eurythmics, lead-follow-principle, improvisation, Jaques-Dalcroze method, mediated artefacts, ngoma, Swedish folk dance, Swedish folk music, föra-följa-principen, Jaques-Dalcroze-metoden, medierande artefakter, rytmik, rytmikmetoden, svensk folkdans, svensk folkmusik
language
Swedish
id
2339860
date added to LUP
2012-02-08 13:46:40
date last changed
2012-02-08 13:46:40
@misc{2339860,
 abstract   = {Title: Music in motion- An interview study on how Swedish folk music and dance can enrich the method of Eurythmics.
In this essay I examine how Swedish folk music and dance can enrich the Eurythmics method. Eurythmics is the starting point for the study and the paper contains a historical overview of Eurythmics, the development from the founder Jaques-Dalcroze to the teaching method of Eurytmics in Sweden today. I also explain the basic principles, methods and contents of the method of Eurythmics to make the comparison with the teaching of Swedish folk music and dance as clear as possible. The Swedish folk music and dance tradition is a cooperation be-tween music and movement and that is why I chose to study Swedish folk music and dance in the perspective of Eurythmics. I have made a qualitative study using interviews and observa-tions. In the quest of how the Swedish folk music and dance can enrich Eurythmics, I asked several questions about repertoire, exercises, target groups, pedagogical principles and holistic approach to music and dance in the interviews. The results of the study are reported by a cate-gorization based on three of the rhythm method's basic principles: improvisation, lead-follow- and metric exercises. The results show that the Swedish folk music and dance can enrich the method of Eurythmics, especially in the exercises in 3/4, lead-follow exercises, repertoire, the holistic view of music and dance and the importance of musicians in teaching music and dance.},
 author    = {Rippe, Elin},
 keyword   = {Eurythmics,lead-follow-principle,improvisation,Jaques-Dalcroze method,mediated artefacts,ngoma,Swedish folk dance,Swedish folk music,föra-följa-principen,Jaques-Dalcroze-metoden,medierande artefakter,rytmik,rytmikmetoden,svensk folkdans,svensk folkmusik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musik i rörelse - En intervjustudie om hur svensk folkmusik- och dans kan berika rytmikmetoden},
 year     = {2011},
}