Advanced

Kvalitetsstyrningens påverkan av Energimarknadsinspektionens kvalitetsreglering

Knops, Viktor LU ; El Gharbawi, Jimmy LU and Molander, Jonas LU (2011) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att undersöka den del av Energimarknadsinspektionens nya reglering som berör kvalité. Vidare ämnar studien även beskriva vilka effekter regleringens utformning och incitament får för kvalitetsstyrningen i Vattenfall eldistribution AB. En kvalitativ ansats har använts vid uppförandet av denna studie. Uppsatsförfattarna har använt både primär och sekundärdata. Primärdatan består av djupgående intervjuer med två anställda på Vattenfall eldistribution AB. Den sekundära datan består till störst del utav de rapporter och dokument som går att finna på Energimarknadsinspektionens hemsida. För att besvara studiens syfte har uppsatsförfattarna gjort ett urval av teori där fokus lagts på strategi, resultatmätning av både... (More)
Studien syftar till att undersöka den del av Energimarknadsinspektionens nya reglering som berör kvalité. Vidare ämnar studien även beskriva vilka effekter regleringens utformning och incitament får för kvalitetsstyrningen i Vattenfall eldistribution AB. En kvalitativ ansats har använts vid uppförandet av denna studie. Uppsatsförfattarna har använt både primär och sekundärdata. Primärdatan består av djupgående intervjuer med två anställda på Vattenfall eldistribution AB. Den sekundära datan består till störst del utav de rapporter och dokument som går att finna på Energimarknadsinspektionens hemsida. För att besvara studiens syfte har uppsatsförfattarna gjort ett urval av teori där fokus lagts på strategi, resultatmätning av både finansiella och kvalitativa faktorer samt incitament. Den teoretiska referensramen lyfter även fram två branschspecifika mätmått, SAIDI och SAIFI. Den empiriska studien består av två delar. Den första delen beskriver Energimarknadsinspektionens kvalitetsreglering. Del nummer två beskriver kvalitetsregleringens effekt på Vattenfall eldistribution AB och dess kvalitetsstyrning. Studien har funnit att kvalitetsregleringen har två påverkningsmetoder. Justering av intäktsram vilket är ett tvåsidigt incitament. Den andra påverkningsmetoden är det negativa incitamentet, avbrottsersättning. Vilken metod som används beror på avbrottets längd. Sammanfattningsvis konstaterar studien att de avbrott som resulterar i avbrottsersättning får större vikt för Vattenfall eldistribution AB:s finansiella resultat och därmed större vikt i deras kvalitetsstyrning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knops, Viktor LU ; El Gharbawi, Jimmy LU and Molander, Jonas LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie på Vattenfall eldistribution AB
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Elnät, Eldistribution, Kvalitetsstyrning, Vattenfall eldistribution AB, Reglering
language
Swedish
id
2342806
date added to LUP
2012-02-16 13:42:11
date last changed
2012-02-16 13:42:11
@misc{2342806,
 abstract   = {Studien syftar till att undersöka den del av Energimarknadsinspektionens nya reglering som berör kvalité. Vidare ämnar studien även beskriva vilka effekter regleringens utformning och incitament får för kvalitetsstyrningen i Vattenfall eldistribution AB. En kvalitativ ansats har använts vid uppförandet av denna studie. Uppsatsförfattarna har använt både primär och sekundärdata. Primärdatan består av djupgående intervjuer med två anställda på Vattenfall eldistribution AB. Den sekundära datan består till störst del utav de rapporter och dokument som går att finna på Energimarknadsinspektionens hemsida. För att besvara studiens syfte har uppsatsförfattarna gjort ett urval av teori där fokus lagts på strategi, resultatmätning av både finansiella och kvalitativa faktorer samt incitament. Den teoretiska referensramen lyfter även fram två branschspecifika mätmått, SAIDI och SAIFI. Den empiriska studien består av två delar. Den första delen beskriver Energimarknadsinspektionens kvalitetsreglering. Del nummer två beskriver kvalitetsregleringens effekt på Vattenfall eldistribution AB och dess kvalitetsstyrning. Studien har funnit att kvalitetsregleringen har två påverkningsmetoder. Justering av intäktsram vilket är ett tvåsidigt incitament. Den andra påverkningsmetoden är det negativa incitamentet, avbrottsersättning. Vilken metod som används beror på avbrottets längd. Sammanfattningsvis konstaterar studien att de avbrott som resulterar i avbrottsersättning får större vikt för Vattenfall eldistribution AB:s finansiella resultat och därmed större vikt i deras kvalitetsstyrning.},
 author    = {Knops, Viktor and El Gharbawi, Jimmy and Molander, Jonas},
 keyword   = {Elnät,Eldistribution,Kvalitetsstyrning,Vattenfall eldistribution AB,Reglering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvalitetsstyrningens påverkan av Energimarknadsinspektionens kvalitetsreglering},
 year     = {2011},
}