Advanced

Hur bred är musikundervisingen? En studie i musikundervisningens genrebredd i högre årskurser.

Wallerstein, Charlotta (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: How wide is the music education? A study of genre diversity in music education in elementary school.

The study investigates the diversity of musical genre in music education for 7th to 9th grade pupils in Swedish schools. There have been interviews with secondary school teachers and 17 pupils in 8th grade from four different schools in a Swedish town. The starting point is that education in different genres, foster the music knowledge of the pupils. The teachers in the study say that only a few genre works with the pupils and these are usually pop and rock. The teachers also say it is difficult to teach in other genres than pop and rock. There is not enough time to educate in more unfamiliar genres. The result of the study claims... (More)
Title: How wide is the music education? A study of genre diversity in music education in elementary school.

The study investigates the diversity of musical genre in music education for 7th to 9th grade pupils in Swedish schools. There have been interviews with secondary school teachers and 17 pupils in 8th grade from four different schools in a Swedish town. The starting point is that education in different genres, foster the music knowledge of the pupils. The teachers in the study say that only a few genre works with the pupils and these are usually pop and rock. The teachers also say it is difficult to teach in other genres than pop and rock. There is not enough time to educate in more unfamiliar genres. The result of the study claims that the pupils want to take part and learn from different musical styles. The amount of lessons for musical educa-tion in the curriculum is a limiting factor, the teachers haven’t time to fulfil the goals stated in the curriculum and the pupils will rarely get any deeper knowledge in any other genre besides pop and rock. (Less)
Abstract (Swedish)
Studien behandlar musikundervisningens genrebredd i årskurs 7-9. Intervjuer har utförts med fyra högstadielärare och 17 elever i årskurs 8 på fyra olika skolor i en svensk stad. Utgångs-punkten för studien är att undervisning i flera olika genrer främjar elevernas musikkunskap. Lärarna i studien låter förstå att enbart vissa genrer går hem hos eleverna och dessa genrer är oftast pop och rock. Lärarna menar också att det är svårt att undervisa i andra genrer än pop och rock. Tiden räcker inte till för att gå in på mer ovana musikgenrer som ofta innebär en avancerad nivå. Studiens resultat visar att eleverna vill ta del av fler genrer än pop och rock. Antalet lektionstimmar som musikundervisningen får i timplanen är en begränsande faktor,... (More)
Studien behandlar musikundervisningens genrebredd i årskurs 7-9. Intervjuer har utförts med fyra högstadielärare och 17 elever i årskurs 8 på fyra olika skolor i en svensk stad. Utgångs-punkten för studien är att undervisning i flera olika genrer främjar elevernas musikkunskap. Lärarna i studien låter förstå att enbart vissa genrer går hem hos eleverna och dessa genrer är oftast pop och rock. Lärarna menar också att det är svårt att undervisa i andra genrer än pop och rock. Tiden räcker inte till för att gå in på mer ovana musikgenrer som ofta innebär en avancerad nivå. Studiens resultat visar att eleverna vill ta del av fler genrer än pop och rock. Antalet lektionstimmar som musikundervisningen får i timplanen är en begränsande faktor, lärarna hinner inte uppfylla målen i kursplanen och eleverna kan sällan få fördjupade kunska-per i någon genre förutom pop och rock. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallerstein, Charlotta
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
genre diversity, music education, personalization, pop and rock music, qualitative interview, genrebredd, individanpassning, kvalitativa intervjuer, musikundervisning, pop- och rockmusik
language
Swedish
id
2374587
date added to LUP
2012-03-20 16:43:39
date last changed
2012-03-20 16:43:39
@misc{2374587,
 abstract   = {Title: How wide is the music education? A study of genre diversity in music education in elementary school.

The study investigates the diversity of musical genre in music education for 7th to 9th grade pupils in Swedish schools. There have been interviews with secondary school teachers and 17 pupils in 8th grade from four different schools in a Swedish town. The starting point is that education in different genres, foster the music knowledge of the pupils. The teachers in the study say that only a few genre works with the pupils and these are usually pop and rock. The teachers also say it is difficult to teach in other genres than pop and rock. There is not enough time to educate in more unfamiliar genres. The result of the study claims that the pupils want to take part and learn from different musical styles. The amount of lessons for musical educa-tion in the curriculum is a limiting factor, the teachers haven’t time to fulfil the goals stated in the curriculum and the pupils will rarely get any deeper knowledge in any other genre besides pop and rock.},
 author    = {Wallerstein, Charlotta},
 keyword   = {genre diversity,music education,personalization,pop and rock music,qualitative interview,genrebredd,individanpassning,kvalitativa intervjuer,musikundervisning,pop- och rockmusik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur bred är musikundervisingen? En studie i musikundervisningens genrebredd i högre årskurser.},
 year     = {2011},
}