Advanced

Pedagogik och teknik : en uppföljning av lärare som fullföljt en högskolepedagogisk fortbildningskurs

Gahnberg, Anna LU (2012) PEDK01 20121
Education
Abstract (Swedish)
Inom akademisk verksamhet förväntas det inte bara bedrivas utbildning och forskning utan även utveckling av undervisningen, vilket högskolepedagogiska kurser syftar till att göra. I kursen Pedagogik och teknik är syftet att ”kursdeltagarna skall utveckla sin kompetens att utifrån ett pedagogiskt behov planera och utveckla ett undervisningsmoment där någon digital resurs stöder studenternas lärande”.
Syftet var att följa upp de deltagare som genomgått kursen sedan starten 2010 och att ta reda på vilka effekter kursen haft på verksamheten.
Som forskningsstrategi valdes surveyundersökning, deltagarna tilläts vara anonyma. En webbenkät skapades med kvalitativa och kvantitativa frågor. Länken till den skickades ut till 44 och besvarades av... (More)
Inom akademisk verksamhet förväntas det inte bara bedrivas utbildning och forskning utan även utveckling av undervisningen, vilket högskolepedagogiska kurser syftar till att göra. I kursen Pedagogik och teknik är syftet att ”kursdeltagarna skall utveckla sin kompetens att utifrån ett pedagogiskt behov planera och utveckla ett undervisningsmoment där någon digital resurs stöder studenternas lärande”.
Syftet var att följa upp de deltagare som genomgått kursen sedan starten 2010 och att ta reda på vilka effekter kursen haft på verksamheten.
Som forskningsstrategi valdes surveyundersökning, deltagarna tilläts vara anonyma. En webbenkät skapades med kvalitativa och kvantitativa frågor. Länken till den skickades ut till 44 och besvarades av 27.
Resultatet visar bland annat att 21 enkätdeltagare ansåg att kursen påverkat deras undervisning och 19 av dem ansåg att den påverkats positivt. 17 menar att kursen påverkat studen-ternas lärande gynnsamt. 17 av enkätdeltagarna har efter kursen använt någon digital resurs som de kommit i kontakt med i samband med kursen och 10 har utvärderat den digi-tala resurs de använt.
För den praktiska verksamheten erbjuder studien en klarare bild av kursens inverkan på undervisning och lärande.
Förslag till fortsatt forskning är djupare intervjuer och fall-studier av IKT i undervisning, uppföljning av OER och dess betydelse för att överbrygga gapet mellan oavsiktligt, in-formellt och formellt lärande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gahnberg, Anna LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IKT, undervisning, utvärdering, sociokulturellt perspektiv, digitala resurser, OER, högskolepedagogik, survey, LUVIT, LibGuides, PeerWise
language
Swedish
id
2740454
date added to LUP
2012-06-21 08:16:40
date last changed
2014-09-04 08:37:02
@misc{2740454,
 abstract   = {Inom akademisk verksamhet förväntas det inte bara bedrivas utbildning och forskning utan även utveckling av undervisningen, vilket högskolepedagogiska kurser syftar till att göra. I kursen Pedagogik och teknik är syftet att ”kursdeltagarna skall utveckla sin kompetens att utifrån ett pedagogiskt behov planera och utveckla ett undervisningsmoment där någon digital resurs stöder studenternas lärande”.
Syftet var att följa upp de deltagare som genomgått kursen sedan starten 2010 och att ta reda på vilka effekter kursen haft på verksamheten.
Som forskningsstrategi valdes surveyundersökning, deltagarna tilläts vara anonyma. En webbenkät skapades med kvalitativa och kvantitativa frågor. Länken till den skickades ut till 44 och besvarades av 27.
Resultatet visar bland annat att 21 enkätdeltagare ansåg att kursen påverkat deras undervisning och 19 av dem ansåg att den påverkats positivt. 17 menar att kursen påverkat studen-ternas lärande gynnsamt. 17 av enkätdeltagarna har efter kursen använt någon digital resurs som de kommit i kontakt med i samband med kursen och 10 har utvärderat den digi-tala resurs de använt.
För den praktiska verksamheten erbjuder studien en klarare bild av kursens inverkan på undervisning och lärande.
Förslag till fortsatt forskning är djupare intervjuer och fall-studier av IKT i undervisning, uppföljning av OER och dess betydelse för att överbrygga gapet mellan oavsiktligt, in-formellt och formellt lärande.},
 author    = {Gahnberg, Anna},
 keyword   = {IKT,undervisning,utvärdering,sociokulturellt perspektiv,digitala resurser,OER,högskolepedagogik,survey,LUVIT,LibGuides,PeerWise},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pedagogik och teknik : en uppföljning av lärare som fullföljt en högskolepedagogisk fortbildningskurs},
 year     = {2012},
}