Advanced

Alternativa lösningar i den kommunala skolan

Nordström, Sara LU (2012) PEDK01 20121
Education
Abstract (Swedish)
2011 startades NPF-teamet vars mål var att finna strategier för elever med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) så att även dessa barn skulle kunna integreras och få möjligheten att fullfölja årskursen i en ”vanlig” skola. Då NPF-teamet till våren 2012 skulle fortsätta i annan form blev det viktigt att göra en utvärdering av detta projekt. Syftet med denna utvärdering var att belysa projektets måluppfyllelse, vilka insatser som fungerade samt framgångsfaktorer och brister. Detta hoppades uppnås genom en programteoretisk utvärdering av teamets dokumentering, teamets utvärderingar med pedagogerna som var involverade samt enkätsvar från pedagogerna, rektorerna och teamet. Resultatet pekar på att elever från vissa skolor fått bättre... (More)
2011 startades NPF-teamet vars mål var att finna strategier för elever med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) så att även dessa barn skulle kunna integreras och få möjligheten att fullfölja årskursen i en ”vanlig” skola. Då NPF-teamet till våren 2012 skulle fortsätta i annan form blev det viktigt att göra en utvärdering av detta projekt. Syftet med denna utvärdering var att belysa projektets måluppfyllelse, vilka insatser som fungerade samt framgångsfaktorer och brister. Detta hoppades uppnås genom en programteoretisk utvärdering av teamets dokumentering, teamets utvärderingar med pedagogerna som var involverade samt enkätsvar från pedagogerna, rektorerna och teamet. Resultatet pekar på att elever från vissa skolor fått bättre samarbetsförmåga och social kompetens under projekttiden, samtidigt som kunskapsmålen generellt inte uppnåddes mer under projekttiden. Dock fanns det pedagoger som trodde att det NPF-teamet lagt grunden till skulle kunna främja uppfyllelsen av målen i framtiden. Vidare verkar många pedagoger ha uppskattat och dragit nytta av teamets arbete. Kvaliteten på kommunikationen och mängden tid som tillägnades teamets arbete verkar ha varit avgörande för resultatet av insatserna och samarbetet. Dessa resultat pekar på att teamets insatser är effektiva i den utsträckning som teamet har en bra kontakt och kommunikation med skolan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordström, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
Programteoretisk utvärdering av ett insatsprojekt riktat till grundskoleelever med neuropsykiatriska funktionshinder
course
PEDK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
neuropsykiatriska funktionshinder, kommunprojekt, utvärdering, programteori, barn, ungdom.
language
Swedish
id
2759701
date added to LUP
2012-06-21 08:36:51
date last changed
2014-09-04 08:37:02
@misc{2759701,
 abstract   = {2011 startades NPF-teamet vars mål var att finna strategier för elever med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) så att även dessa barn skulle kunna integreras och få möjligheten att fullfölja årskursen i en ”vanlig” skola. Då NPF-teamet till våren 2012 skulle fortsätta i annan form blev det viktigt att göra en utvärdering av detta projekt. Syftet med denna utvärdering var att belysa projektets måluppfyllelse, vilka insatser som fungerade samt framgångsfaktorer och brister. Detta hoppades uppnås genom en programteoretisk utvärdering av teamets dokumentering, teamets utvärderingar med pedagogerna som var involverade samt enkätsvar från pedagogerna, rektorerna och teamet. Resultatet pekar på att elever från vissa skolor fått bättre samarbetsförmåga och social kompetens under projekttiden, samtidigt som kunskapsmålen generellt inte uppnåddes mer under projekttiden. Dock fanns det pedagoger som trodde att det NPF-teamet lagt grunden till skulle kunna främja uppfyllelsen av målen i framtiden. Vidare verkar många pedagoger ha uppskattat och dragit nytta av teamets arbete. Kvaliteten på kommunikationen och mängden tid som tillägnades teamets arbete verkar ha varit avgörande för resultatet av insatserna och samarbetet. Dessa resultat pekar på att teamets insatser är effektiva i den utsträckning som teamet har en bra kontakt och kommunikation med skolan.},
 author    = {Nordström, Sara},
 keyword   = {neuropsykiatriska funktionshinder,kommunprojekt,utvärdering,programteori,barn,ungdom.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alternativa lösningar i den kommunala skolan},
 year     = {2012},
}