Advanced

Talhastighetens betydelse för språkförståelsen

Amnell, Caroline LU ; Sandberg, Elin LU and Thulin, Karin LU (2011) LOGM81 20111
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka huruvida talhastigheten påverkar språkförståelsen samt om arbetsminnets kapacitet har betydelse för storleken av en eventuell talhastighetspåverkan. Detta är ett tämligen outforskat område. Kunskap inom området är till nytta för såväl logopedisk bedömning och behandling, som för pedagogiska insatser inom skolvärlden.
102 barn i åldern 5:0-6:1 år med typisk språkutveckling, det vill säga icke konstaterad avvikande språkutveckling, deltog i studien. Barnen genomgick ett arbetsminnestest och därefter ett digitaliserat språkförståelsetest där meningar med olika grad av grammatisk komplexitet presenterades i tre olika talhastigheter; snabb, normal och långsam hastighet.
Resultatet visade att talhastigheten... (More)
Studiens syfte var att undersöka huruvida talhastigheten påverkar språkförståelsen samt om arbetsminnets kapacitet har betydelse för storleken av en eventuell talhastighetspåverkan. Detta är ett tämligen outforskat område. Kunskap inom området är till nytta för såväl logopedisk bedömning och behandling, som för pedagogiska insatser inom skolvärlden.
102 barn i åldern 5:0-6:1 år med typisk språkutveckling, det vill säga icke konstaterad avvikande språkutveckling, deltog i studien. Barnen genomgick ett arbetsminnestest och därefter ett digitaliserat språkförståelsetest där meningar med olika grad av grammatisk komplexitet presenterades i tre olika talhastigheter; snabb, normal och långsam hastighet.
Resultatet visade att talhastigheten främst inverkade på språkförståelsen hos barn med bra arbetsminne. Långsam hastighet var den mest gynnsamma för språkförståelsen, medan snabb var den mest missgynnsamma. Det visade sig även att hastigheten hade olika stor betydelse för språkförståelsen beroende på meningarnas komplexitet. Betydelsen av snabb eller långsam hastighet var störst för grammatiska strukturer som barnen ännu inte utvecklat stabil förståelse för. Beträffande språkförståelsen hos barnen med svagt arbetsminne visades den inte gynnas eller missgynnas av olika talhastigheter i samma utsträckning som för barnen med bra arbetsminne. Medelvärdet på språkförståelsetestet var lägre för barnen med sämre ett arbetsminne än för barnen bra arbetsminne, framförallt i den långsamma hastigheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Amnell, Caroline LU ; Sandberg, Elin LU and Thulin, Karin LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
talhastighet, språkförståelse, arbetsminne, femåringar
language
Swedish
id
2862272
date added to LUP
2012-07-12 12:10:39
date last changed
2012-07-12 12:10:39
@misc{2862272,
 abstract   = {Studiens syfte var att undersöka huruvida talhastigheten påverkar språkförståelsen samt om arbetsminnets kapacitet har betydelse för storleken av en eventuell talhastighetspåverkan. Detta är ett tämligen outforskat område. Kunskap inom området är till nytta för såväl logopedisk bedömning och behandling, som för pedagogiska insatser inom skolvärlden.
102 barn i åldern 5:0-6:1 år med typisk språkutveckling, det vill säga icke konstaterad avvikande språkutveckling, deltog i studien. Barnen genomgick ett arbetsminnestest och därefter ett digitaliserat språkförståelsetest där meningar med olika grad av grammatisk komplexitet presenterades i tre olika talhastigheter; snabb, normal och långsam hastighet.
Resultatet visade att talhastigheten främst inverkade på språkförståelsen hos barn med bra arbetsminne. Långsam hastighet var den mest gynnsamma för språkförståelsen, medan snabb var den mest missgynnsamma. Det visade sig även att hastigheten hade olika stor betydelse för språkförståelsen beroende på meningarnas komplexitet. Betydelsen av snabb eller långsam hastighet var störst för grammatiska strukturer som barnen ännu inte utvecklat stabil förståelse för. Beträffande språkförståelsen hos barnen med svagt arbetsminne visades den inte gynnas eller missgynnas av olika talhastigheter i samma utsträckning som för barnen med bra arbetsminne. Medelvärdet på språkförståelsetestet var lägre för barnen med sämre ett arbetsminne än för barnen bra arbetsminne, framförallt i den långsamma hastigheten.},
 author    = {Amnell, Caroline and Sandberg, Elin and Thulin, Karin},
 keyword   = {talhastighet,språkförståelse,arbetsminne,femåringar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Talhastighetens betydelse för språkförståelsen},
 year     = {2011},
}