Advanced

Takt och rytm: Vilken roll spelar begreppen takt och rytm i en idrottslärares undervisning?

Helander, Emmy (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Measure and rhythm: What part do concepts of measure and rhythm play in a physical education teachers way of teaching?
The purpose of this study is to determine what part the measure and rhythm plays in a physical education teacher's way of teaching. To clarify the purpose of this study and describe physical education teachers' perception, the following research questions are processed: How do the physical education teachers view measure and rhythm in their teaching? What perceive physical education teachers that they must teach according to the curriculum subject to measure and rhythm? How do the physical education teachers evaluate how students adapt to the measure, rhythm and context? How do physical education teachers experience that... (More)
Measure and rhythm: What part do concepts of measure and rhythm play in a physical education teachers way of teaching?
The purpose of this study is to determine what part the measure and rhythm plays in a physical education teacher's way of teaching. To clarify the purpose of this study and describe physical education teachers' perception, the following research questions are processed: How do the physical education teachers view measure and rhythm in their teaching? What perceive physical education teachers that they must teach according to the curriculum subject to measure and rhythm? How do the physical education teachers evaluate how students adapt to the measure, rhythm and context? How do physical education teachers experience that their own education prepared them to work with measure and rhythm? These issues process what part measures and rhythm play in physical education teachers' teaching from multiple angles such as measure and rhythm in physical education teachers' education, curriculum, the concepts of measure and rhythm, assessment and the content of teaching from these perspectives. The method used is qualitative interviews with five physical education teachers in junior high school. The results show that the respondents are reluctant to tell what is meant by the concepts of measure and rhythm. Thus, they are not fully aware of what the grade assessment situation should look like. In the National Agency for Education assessments support these words are not defined or explained. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka vilken roll takt och rytm spelar i en idrottslärares undervisning. För att förtydliga uppsatsens syfte och beskriva idrottslärarnas uppfattning behandlas följande forskningsfrågor: Hur ser idrottslärare på takt och rytm i sin undervisning? Vad uppfattar idrottslärare att det är de ska undervisa i när det gäller takt och rytm enligt kursplanen? Hur ser idrottslärare på bedömning av hur eleverna anpassar sig till takt, rytm och sammanhang? Hur upplever idrottslärare att deras utbildning förberett dem för att arbeta med takt och rytm? Frågeställningarna bearbetar vilken roll takt och rytm spelar i en idrottslärares undervisning utifrån flera synvinklar såsom takt och rytm i idrottslärarutbildningarna,... (More)
Syftet med studien är att undersöka vilken roll takt och rytm spelar i en idrottslärares undervisning. För att förtydliga uppsatsens syfte och beskriva idrottslärarnas uppfattning behandlas följande forskningsfrågor: Hur ser idrottslärare på takt och rytm i sin undervisning? Vad uppfattar idrottslärare att det är de ska undervisa i när det gäller takt och rytm enligt kursplanen? Hur ser idrottslärare på bedömning av hur eleverna anpassar sig till takt, rytm och sammanhang? Hur upplever idrottslärare att deras utbildning förberett dem för att arbeta med takt och rytm? Frågeställningarna bearbetar vilken roll takt och rytm spelar i en idrottslärares undervisning utifrån flera synvinklar såsom takt och rytm i idrottslärarutbildningarna, kursplan, begreppen takt och rytm, bedömning samt undervisningens innehåll. Den metod som använts är kvalitativa intervjuer med fem undervisande idrottslärare inom grundskolans senare år. Resultatet visar att informanterna är tveksamma till vad som menas med begreppen takt och rytm. Därigenom är de heller inte helt medvetna om hur kunskapskravets bedömningssituation bör se ut. I Skolverkets bedömningsstöd definieras eller förklaras dessa ord på ett otillräckligt sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helander, Emmy
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Assessment, Lgr11, physical education, music, measure and rhythm, dance, integration of subjects, bedömning, idrott och hälsa, musik, takt och rytm, dans, ämnesintegrering.
language
Swedish
id
3512852
date added to LUP
2013-02-19 11:15:27
date last changed
2013-02-19 11:15:27
@misc{3512852,
 abstract   = {Measure and rhythm: What part do concepts of measure and rhythm play in a physical education teachers way of teaching?
The purpose of this study is to determine what part the measure and rhythm plays in a physical education teacher's way of teaching. To clarify the purpose of this study and describe physical education teachers' perception, the following research questions are processed: How do the physical education teachers view measure and rhythm in their teaching? What perceive physical education teachers that they must teach according to the curriculum subject to measure and rhythm? How do the physical education teachers evaluate how students adapt to the measure, rhythm and context? How do physical education teachers experience that their own education prepared them to work with measure and rhythm? These issues process what part measures and rhythm play in physical education teachers' teaching from multiple angles such as measure and rhythm in physical education teachers' education, curriculum, the concepts of measure and rhythm, assessment and the content of teaching from these perspectives. The method used is qualitative interviews with five physical education teachers in junior high school. The results show that the respondents are reluctant to tell what is meant by the concepts of measure and rhythm. Thus, they are not fully aware of what the grade assessment situation should look like. In the National Agency for Education assessments support these words are not defined or explained.},
 author    = {Helander, Emmy},
 keyword   = {Assessment,Lgr11,physical education,music,measure and rhythm,dance,integration of subjects,bedömning,idrott och hälsa,musik,takt och rytm,dans,ämnesintegrering.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Takt och rytm: Vilken roll spelar begreppen takt och rytm i en idrottslärares undervisning?},
 year     = {2012},
}