Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Holzhammerhafte Hinweise = träklubbeaktiga tecken? Semantisk, formell och stilistisk exakthet vid översättning av allitterationer i Daniel Kehlmanns Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen

Festin, Jesper LU (2013) FÖUM01 20131
Translation Program
Abstract (Swedish)
Det här examensarbetet grundar sig på en översättning av den tyske författaren Daniel Kehlmanns Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen (2007). Efter en inledande källtextanalys följer en redogörelse för de strategiska överväganden som låg till grund för översättningen. Arbetet avslutas sedan med en fördjupande översättningskommentar där två specifika översättningsproblem näranalyseras i relation till den övergripande strategin och till översättningens exakthet i olika avseenden. Syftet har varit att visa hur översättaren av en stil- och formmedveten text förhåller sig till de krav som ställs vid imitativ översättning genom att väga semantiska, stilistiska och formella element mot varandra. Särskilt fokus har lagts på hur man kan... (More)
Det här examensarbetet grundar sig på en översättning av den tyske författaren Daniel Kehlmanns Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen (2007). Efter en inledande källtextanalys följer en redogörelse för de strategiska överväganden som låg till grund för översättningen. Arbetet avslutas sedan med en fördjupande översättningskommentar där två specifika översättningsproblem näranalyseras i relation till den övergripande strategin och till översättningens exakthet i olika avseenden. Syftet har varit att visa hur översättaren av en stil- och formmedveten text förhåller sig till de krav som ställs vid imitativ översättning genom att väga semantiska, stilistiska och formella element mot varandra. Särskilt fokus har lagts på hur man kan förena formellt trogen översättning av allitterationer med bibehållen exakthet i både semantiskt och stilistiskt hänseende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Festin, Jesper LU
supervisor
organization
alternative title
Holzhammerhafte Hinweise = träklubbeaktiga tecken? Semantische, formale und stilistische Exaktheit bei Übersetzung von Alliterationen in Daniel Kehlmanns Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen
Holzhammerhafte Hinweise = träklubbeaktiga tecken? Semantic, Formal and Stylistic Precision When Translating Alliterations in Daniel Kehlmann’s Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen
course
FÖUM01 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
översättning, textanalys, imitativ strategi, allitteration, assonans, klang, rim, stilistik, ironi, Daniel Kehlmann, tyska
language
Swedish
id
3809376
date added to LUP
2013-06-18 14:45:43
date last changed
2013-06-18 14:45:43
@misc{3809376,
 abstract   = {Det här examensarbetet grundar sig på en översättning av den tyske författaren Daniel Kehlmanns Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen (2007). Efter en inledande källtextanalys följer en redogörelse för de strategiska överväganden som låg till grund för översättningen. Arbetet avslutas sedan med en fördjupande översättningskommentar där två specifika översättningsproblem näranalyseras i relation till den övergripande strategin och till översättningens exakthet i olika avseenden. Syftet har varit att visa hur översättaren av en stil- och formmedveten text förhåller sig till de krav som ställs vid imitativ översättning genom att väga semantiska, stilistiska och formella element mot varandra. Särskilt fokus har lagts på hur man kan förena formellt trogen översättning av allitterationer med bibehållen exakthet i både semantiskt och stilistiskt hänseende.},
 author    = {Festin, Jesper},
 keyword   = {översättning,textanalys,imitativ strategi,allitteration,assonans,klang,rim,stilistik,ironi,Daniel Kehlmann,tyska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Holzhammerhafte Hinweise = träklubbeaktiga tecken? Semantisk, formell och stilistisk exakthet vid översättning av allitterationer i Daniel Kehlmanns Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen},
 year     = {2013},
}