Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Könet bakom opinionerna

Antonson, Marcus and Adell, Erik LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vår studies syfte är att kartlägga hur könssammansättningen inom opinionsbildningen i FARs branschtidning Balans ser ut samt att utreda huruvida det spelar någon roll för utvecklandet av revisionsbranschen
om opinionsbildningen inte är jämställd. Studien utgör till viss del ett komplement till existerande forskning inom genusvetenskapen, men erövrar likaså helt ny mark, eftersom det inte förekommer någon
tidigare forskning om opinionsbildningen i Balans ur ett könsperspektiv.
Studien ökar inte minst den allmänna medvetenheten inom området i fråga, vilket senare kan ligga till grund för ytterligare efterforskning.

Studien har initialt följt den deduktiva ansatsen, men har tids nog övergått i ett induktivt tillvägagångssätt.... (More)
Vår studies syfte är att kartlägga hur könssammansättningen inom opinionsbildningen i FARs branschtidning Balans ser ut samt att utreda huruvida det spelar någon roll för utvecklandet av revisionsbranschen
om opinionsbildningen inte är jämställd. Studien utgör till viss del ett komplement till existerande forskning inom genusvetenskapen, men erövrar likaså helt ny mark, eftersom det inte förekommer någon
tidigare forskning om opinionsbildningen i Balans ur ett könsperspektiv.
Studien ökar inte minst den allmänna medvetenheten inom området i fråga, vilket senare kan ligga till grund för ytterligare efterforskning.

Studien har initialt följt den deduktiva ansatsen, men har tids nog övergått i ett induktivt tillvägagångssätt. Konkret har en kvantitativ
dokumentstudie och ett kvalitativt intervjuarbete företagits.

Teoriramen utgår från genusteori, sociokulturell teori samt från norm- och opinionsbildningsteori.

I dokumentstudien fastställs det huruvida könen är representerade i lika utsträckning inom opinionsbildningen i Balans och om det finns några
skiljaktigheter mellan könen vad gäller hållningen i de opinionsbildande
artiklarna. I intervjuarbetet presenteras respondenternas föreställningar
kring könsfördelningsstrukturen inom opinionsbildningen och dess påverkan på revisionsbranschens utveckling.

Det finns en könssnedvridning inom opinionsbildningen i Balans, såtillvida att kvinnorna skriver färre opinionsbildningsartiklar än männen. Kvinnornas underrepresentation inom revisionsbranschen tjänstgör som primärt förklaringsverktyg, varvid rådande branschkultur och strukturella barriärer verkar som understödjande orsaker. Det finns
däremot inga belägg för att männens könsövervikt varken hämmar eller
gagnar revisionsbranschen i stort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Antonson, Marcus and Adell, Erik LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revision, könsfördelning, opinionsbildning, Balans
language
Swedish
id
3911762
date added to LUP
2013-07-01 14:48:16
date last changed
2013-07-01 14:48:16
@misc{3911762,
 abstract   = {Vår studies syfte är att kartlägga hur könssammansättningen inom opinionsbildningen i FARs branschtidning Balans	ser ut samt att utreda huruvida det spelar någon roll för utvecklandet av revisionsbranschen	
om opinionsbildningen inte är jämställd. Studien utgör till viss del	 ett komplement till existerande forskning inom genusvetenskapen,	 men erövrar likaså helt ny mark, eftersom det inte förekommer någon	
tidigare forskning om opinionsbildningen i Balans ur ett könsperspektiv.	
Studien	ökar inte minst den allmänna medvetenheten inom området i fråga,	vilket senare kan ligga	till grund för ytterligare efterforskning.

Studien har initialt följt den deduktiva ansatsen, men har tids nog övergått i ett induktivt tillvägagångssätt. Konkret har en kvantitativ	
dokumentstudie och ett kvalitativt intervjuarbete företagits.

Teoriramen utgår från genusteori, sociokulturell teori	samt från norm- och	opinionsbildningsteori.

I dokumentstudien fastställs det huruvida könen	är representerade i	lika utsträckning inom opinionsbildningen i Balans och om det finns några	
skiljaktigheter	mellan könen vad gäller hållningen i de	opinionsbildande	
artiklarna. I intervjuarbetet presenteras respondenternas föreställningar
kring könsfördelningsstrukturen inom opinionsbildningen och dess påverkan	på revisionsbranschens utveckling.

Det finns en könssnedvridning inom opinionsbildningen i Balans, såtillvida	 att kvinnorna skriver färre opinionsbildningsartiklar än männen.	 Kvinnornas underrepresentation inom revisionsbranschen tjänstgör	 som primärt förklaringsverktyg,	varvid rådande branschkultur och strukturella barriärer verkar som understödjande orsaker. Det finns
däremot inga belägg för	att männens könsövervikt varken	hämmar eller	
gagnar revisionsbranschen i stort.},
 author    = {Antonson, Marcus and Adell, Erik},
 keyword   = {Revision,könsfördelning,opinionsbildning,Balans},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Könet bakom opinionerna},
 year     = {2013},
}