Advanced

L1-inlärare i L2-klassrummet - En intervjustudie med gymnasielärare i moderna språk

Seiler-Holmer, Gudrun (2014) ÄKPM33 20131
Educational Sciences
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete som anlägger ett lärarperspektiv är
att belysa och öka förståelsen om ett inom pedagogisk forskning i
Sverige hittills föga uppmärksammat fenomen, som antas ställa
gymnasielärare i moderna språk inför en rad didaktiska utmaningar:
modersmålselever som deltar i andraspråksundervisningen, här
benämnt L1/L2-fenomenet. Till grund för detta arbete ligger ett antal
forskningsfrågor som handlar om huruvida lärarna är medvetna om
fenomenet och vilka didaktiska konsekvenser detta leder till. Den
genomförda studien är en undersökning med kvalitativ ansats som
bygger på intervjuer med lärare i moderna språk (franska, italienska,
kinesiska, spanska, tyska) och deras beprövade erfarenhet.
Relevanta teorier om... (More)
Syftet med detta examensarbete som anlägger ett lärarperspektiv är
att belysa och öka förståelsen om ett inom pedagogisk forskning i
Sverige hittills föga uppmärksammat fenomen, som antas ställa
gymnasielärare i moderna språk inför en rad didaktiska utmaningar:
modersmålselever som deltar i andraspråksundervisningen, här
benämnt L1/L2-fenomenet. Till grund för detta arbete ligger ett antal
forskningsfrågor som handlar om huruvida lärarna är medvetna om
fenomenet och vilka didaktiska konsekvenser detta leder till. Den
genomförda studien är en undersökning med kvalitativ ansats som
bygger på intervjuer med lärare i moderna språk (franska, italienska,
kinesiska, spanska, tyska) och deras beprövade erfarenhet.
Relevanta teorier om första- och andraspråksinlärning formar ett
teoretiskt ramverk för analysen av det empiriska materialet som
tagits fram medelst semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar
att det bland intervjupersonerna finns en påtaglig medvetenhet om
L1/L2-fenomenet, men att detta endast diskuteras inom kollegiet i
samband med praktiska aspekter, till exempel vid särskild
prövning. Elevsynpunkter som lärarna får del av angående
problematiken visar att situationen i klassrummet utifrån elevernas
lärande betraktad inte är särskilt gynnsam för någondera elevgrupp.
Det framstår tydligt att intervjupersonerna anser att själva L1/L2-
fenomenet utgör en del av ett betydligt större allmändidaktiskt
sammanhang: individualisering av undervisningen. Vidare kommer
studien till ett resultat av utbildningspolitisk relevans som är
kopplat till meritpoängsystemet. Studiens resultat som vilar på
intervjupersonernas utsagor tyder på att elever för vilka målspråket
också är deras modersmål av taktiska skäl väljer en kurs i moderna
språk för att kunna få meritpoäng, något de inte kan få i ämnet
modersmål, då detta ämne är undantaget från meritpoängsystemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Seiler-Holmer, Gudrun
supervisor
organization
course
ÄKPM33 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
modersmålstalare, andraspråksinlärning, moderna språk, didaktik, heritage language learner, L1/L2
language
Swedish
id
4255286
date added to LUP
2014-01-27 15:20:54
date last changed
2014-02-04 15:17:58
@misc{4255286,
 abstract   = {Syftet med detta examensarbete som anlägger ett lärarperspektiv är
att belysa och öka förståelsen om ett inom pedagogisk forskning i
Sverige hittills föga uppmärksammat fenomen, som antas ställa
gymnasielärare i moderna språk inför en rad didaktiska utmaningar:
modersmålselever som deltar i andraspråksundervisningen, här
benämnt L1/L2-fenomenet. Till grund för detta arbete ligger ett antal
forskningsfrågor som handlar om huruvida lärarna är medvetna om
fenomenet och vilka didaktiska konsekvenser detta leder till. Den
genomförda studien är en undersökning med kvalitativ ansats som
bygger på intervjuer med lärare i moderna språk (franska, italienska,
kinesiska, spanska, tyska) och deras beprövade erfarenhet.
Relevanta teorier om första- och andraspråksinlärning formar ett
teoretiskt ramverk för analysen av det empiriska materialet som
tagits fram medelst semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar
att det bland intervjupersonerna finns en påtaglig medvetenhet om
L1/L2-fenomenet, men att detta endast diskuteras inom kollegiet i
samband med praktiska aspekter, till exempel vid särskild
prövning. Elevsynpunkter som lärarna får del av angående
problematiken visar att situationen i klassrummet utifrån elevernas
lärande betraktad inte är särskilt gynnsam för någondera elevgrupp.
Det framstår tydligt att intervjupersonerna anser att själva L1/L2-
fenomenet utgör en del av ett betydligt större allmändidaktiskt
sammanhang: individualisering av undervisningen. Vidare kommer
studien till ett resultat av utbildningspolitisk relevans som är
kopplat till meritpoängsystemet. Studiens resultat som vilar på
intervjupersonernas utsagor tyder på att elever för vilka målspråket
också är deras modersmål av taktiska skäl väljer en kurs i moderna
språk för att kunna få meritpoäng, något de inte kan få i ämnet
modersmål, då detta ämne är undantaget från meritpoängsystemet.},
 author    = {Seiler-Holmer, Gudrun},
 keyword   = {modersmålstalare,andraspråksinlärning,moderna språk,didaktik,heritage language learner,L1/L2},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {L1-inlärare i L2-klassrummet - En intervjustudie med gymnasielärare i moderna språk},
 year     = {2014},
}