Advanced

Sagor som samtida sanning i amerikansk skönlitteratur. Hur den globala verkanalysen påverkar de lokala strategierna vid översättningen av Mary Gaitskills "Veronica".

Holm, Liselotte LU (2012) FÖUM01 20111
Translation Program
Abstract (Swedish)
Examensarbetet bygger på min egen översättning av ett utdrag ur den amerikanska författaren Mary Gaitskills roman ”Veronica” (2006). Uppsatsen inleds med en textanalys som stödjer sig på Hellspong & Ledins analysmodell (1997). Därefter följer en beskrivning av den globala imitativa och adekvansinriktade översättningsstrategi som använts för att uppnå estetisk ekvivalens och som bygger på Lita Lundquists (2007) respektive Yvonne Lindqvists (2005) översättningsteorier.
I den avslutande översättningskommentaren analyseras romanens intertextuella kontext med tonvikt på de återkommande referenserna till framför allt sagor, myter och berättelser (H.C. Andersens ”Flickan som trampade på brödet”, Lewis Carrolls ”Alice i Underlandet”, m.fl.). Här... (More)
Examensarbetet bygger på min egen översättning av ett utdrag ur den amerikanska författaren Mary Gaitskills roman ”Veronica” (2006). Uppsatsen inleds med en textanalys som stödjer sig på Hellspong & Ledins analysmodell (1997). Därefter följer en beskrivning av den globala imitativa och adekvansinriktade översättningsstrategi som använts för att uppnå estetisk ekvivalens och som bygger på Lita Lundquists (2007) respektive Yvonne Lindqvists (2005) översättningsteorier.
I den avslutande översättningskommentaren analyseras romanens intertextuella kontext med tonvikt på de återkommande referenserna till framför allt sagor, myter och berättelser (H.C. Andersens ”Flickan som trampade på brödet”, Lewis Carrolls ”Alice i Underlandet”, m.fl.). Här stödjer jag mig på Simone De Beauvoirs och Clarissa Pinkola Estés teorier. Min intention är att visa hur sagorna på ett symboliskt plan gestaltar en samtida sanning i ”Veronica” där unga kvinnors självdestruktiva livsval och förvrängda självbilder kan ses som en direkt konsekvens av repressiva patriarkala samhällsstrukturer. Jag tar även upp andra exempel på stilistiska överväganden vid explicita och implicita budskap i form av referenser till musik, mode, konst och litteratur. Syftet med uppsatsen är att illustrera hur den globala verkanalysen påverkar de lokala strategierna vid en imitativ översättning av en samtida amerikansk skönlitterär roman. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Liselotte LU
supervisor
organization
course
FÖUM01 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
adekvansinriktad översättning, intertextualitet, Veronica, William Blake, H. C. Andersen, De Beauvoir, Pinkola Estés, sagor, textanalys, roman, imitativ översättning, skönlitterär översättning, Mary Gaitskill
language
Swedish
id
4294871
date added to LUP
2014-02-18 09:54:35
date last changed
2014-02-18 09:54:35
@misc{4294871,
 abstract   = {Examensarbetet bygger på min egen översättning av ett utdrag ur den amerikanska författaren Mary Gaitskills roman ”Veronica” (2006). Uppsatsen inleds med en textanalys som stödjer sig på Hellspong & Ledins analysmodell (1997). Därefter följer en beskrivning av den globala imitativa och adekvansinriktade översättningsstrategi som använts för att uppnå estetisk ekvivalens och som bygger på Lita Lundquists (2007) respektive Yvonne Lindqvists (2005) översättningsteorier. 
I den avslutande översättningskommentaren analyseras romanens intertextuella kontext med tonvikt på de återkommande referenserna till framför allt sagor, myter och berättelser (H.C. Andersens ”Flickan som trampade på brödet”, Lewis Carrolls ”Alice i Underlandet”, m.fl.). Här stödjer jag mig på Simone De Beauvoirs och Clarissa Pinkola Estés teorier. Min intention är att visa hur sagorna på ett symboliskt plan gestaltar en samtida sanning i ”Veronica” där unga kvinnors självdestruktiva livsval och förvrängda självbilder kan ses som en direkt konsekvens av repressiva patriarkala samhällsstrukturer. Jag tar även upp andra exempel på stilistiska överväganden vid explicita och implicita budskap i form av referenser till musik, mode, konst och litteratur. Syftet med uppsatsen är att illustrera hur den globala verkanalysen påverkar de lokala strategierna vid en imitativ översättning av en samtida amerikansk skönlitterär roman.},
 author    = {Holm, Liselotte},
 keyword   = {adekvansinriktad översättning,intertextualitet,Veronica,William Blake,H. C. Andersen,De Beauvoir,Pinkola Estés,sagor,textanalys,roman,imitativ översättning,skönlitterär översättning,Mary Gaitskill},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sagor som samtida sanning i amerikansk skönlitteratur. Hur den globala verkanalysen påverkar de lokala strategierna vid översättningen av Mary Gaitskills "Veronica".},
 year     = {2012},
}