Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att skapa en bättre vardag för de många anställda

Eng, Björn LU ; Chan, Valentina LU ; Kiswani, Zuher LU and Hamid, Maher LU (2014) FEKH19 20132
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Att skapa en bättre vardag för de många anställda
Seminariedatum: 2014-01-17
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Valentina Chan, Björn Eng, Maher Hamid, Zuher Kiswani.
Handledare: Rikard Larsson
Nyckelord: Engagemang & Typ I I, Teori X & Y, Karriärmodellen, Principal- Agentteorin, Inre och yttre belöningar
Syfte: Syftet är att undersöka vilka utvärderingsfaktorer och belöningar som främjar engagemang hos detaljhandelspersonal med olika drivkrafter och karriärinriktningar.
Metod: En enkätbaserad enfallsstudie genomfördes på ett större detaljhandelsföretag, vilken kompletterades med kvalitativa intervjuer. Resultatet analyserades med hjälp av statistiska analysverktyg för... (More)
Examensarbetets titel: Att skapa en bättre vardag för de många anställda
Seminariedatum: 2014-01-17
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Valentina Chan, Björn Eng, Maher Hamid, Zuher Kiswani.
Handledare: Rikard Larsson
Nyckelord: Engagemang & Typ I I, Teori X & Y, Karriärmodellen, Principal- Agentteorin, Inre och yttre belöningar
Syfte: Syftet är att undersöka vilka utvärderingsfaktorer och belöningar som främjar engagemang hos detaljhandelspersonal med olika drivkrafter och karriärinriktningar.
Metod: En enkätbaserad enfallsstudie genomfördes på ett större detaljhandelsföretag, vilken kompletterades med kvalitativa intervjuer. Resultatet analyserades med hjälp av statistiska analysverktyg för att söka hypotesstöd i datamaterialet.
Teoretiska perspektiv: Med utgångspunkt från olika utvärderings- och belöningsteorier såsom Kerr’s utvärderingsproblematik, Agentteorin, teori X & Y, typ X & I, avser vi att studera hur de främjar engagemang från ett karriärbaserat perspektiv.
Empiri: Studier (Gallup, 2013) visar att endast 16% av svenskarna är engagerade i sina arbeten. Eftersom detaljhandelspersonal ofta har direktkontakt med kunden så är engagemang inom detaljhandeln betydelsefull och därför är den undersökta populationen IKEA Helsingborgs säljare.
Resultat: Undersökningen fann stöd för hypoteserna beträffande Kerr, Pink och Karriärmodellen i undersökningsurvalet, samtidigt som hypoteserna för Agentteorin och McGregor saknade stöd. De genererade resultaten är möjligen kontextberoende vilket i sig visar på frågans komplexitet. Engagemang visar sig vara fullt möjligt att skapa via välavvägda utvärderingar och belöningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eng, Björn LU ; Chan, Valentina LU ; Kiswani, Zuher LU and Hamid, Maher LU
supervisor
organization
alternative title
To create a better everyday life for the many employees
course
FEKH19 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Teori X & Y, Engagemang & Typ I I, Karriärmodellen, Principal- Agentteorin, Inre och yttre belöningar
language
Swedish
id
4336467
date added to LUP
2014-03-12 15:25:57
date last changed
2014-03-12 15:25:57
@misc{4336467,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Att skapa en bättre vardag för de många anställda
Seminariedatum: 2014-01-17
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Valentina Chan, Björn Eng, Maher Hamid, Zuher Kiswani.
Handledare: Rikard Larsson
Nyckelord: Engagemang & Typ I I, Teori X & Y, Karriärmodellen, Principal- Agentteorin, Inre och yttre belöningar 
Syfte: Syftet är att undersöka vilka utvärderingsfaktorer och belöningar som främjar engagemang hos detaljhandelspersonal med olika drivkrafter och karriärinriktningar.
Metod: En enkätbaserad enfallsstudie genomfördes på ett större detaljhandelsföretag, vilken kompletterades med kvalitativa intervjuer. Resultatet analyserades med hjälp av statistiska analysverktyg för att söka hypotesstöd i datamaterialet.
Teoretiska perspektiv: Med utgångspunkt från olika utvärderings- och belöningsteorier såsom Kerr’s utvärderingsproblematik, Agentteorin, teori X & Y, typ X & I, avser vi att studera hur de främjar engagemang från ett karriärbaserat perspektiv.
Empiri: Studier (Gallup, 2013) visar att endast 16% av svenskarna är engagerade i sina arbeten. Eftersom detaljhandelspersonal ofta har direktkontakt med kunden så är engagemang inom detaljhandeln betydelsefull och därför är den undersökta populationen IKEA Helsingborgs säljare. 
Resultat: Undersökningen fann stöd för hypoteserna beträffande Kerr, Pink och Karriärmodellen i undersökningsurvalet, samtidigt som hypoteserna för Agentteorin och McGregor saknade stöd. De genererade resultaten är möjligen kontextberoende vilket i sig visar på frågans komplexitet. Engagemang visar sig vara fullt möjligt att skapa via välavvägda utvärderingar och belöningar.},
 author    = {Eng, Björn and Chan, Valentina and Kiswani, Zuher and Hamid, Maher},
 keyword   = {Teori X & Y,Engagemang & Typ I I,Karriärmodellen,Principal- Agentteorin,Inre och yttre belöningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skapa en bättre vardag för de många anställda},
 year     = {2014},
}