Advanced

Bli frisk utan läkemedel! Översättning av inanimata subjekt i fransk journalistisk och populärvetenskaplig text

Bonnevier, Lotta LU (2014) FÖUM01 20141
Translation Program
Abstract (Swedish)
Det här magisterarbetet är baserat på fem populärvetenskapliga och journalistiska artiklar från temanumret Guérir sans médicaments (’Bli frisk utan läkemedel’) av den franska tidskriften Le Nouvel Observateur som utkom i januari 2014. Arbetet är uppbyggt av två delar, en översättningsdel och en analysdel. Analysdelen består i sin tur av tre delar. Den första är en källtextanalys grundad på Hellspong & Ledins bok Vägar genom texten (1997). I källtextanalysen analyseras de fem artiklarna utifrån dessa författares modell för textanalys, vilken utgörs av följande fyra aspekter: kontext, textuell struktur, ideationell struktur och interpersonell struktur. Den andra delen av analysen handlar om överväganden inför översättningen samt de... (More)
Det här magisterarbetet är baserat på fem populärvetenskapliga och journalistiska artiklar från temanumret Guérir sans médicaments (’Bli frisk utan läkemedel’) av den franska tidskriften Le Nouvel Observateur som utkom i januari 2014. Arbetet är uppbyggt av två delar, en översättningsdel och en analysdel. Analysdelen består i sin tur av tre delar. Den första är en källtextanalys grundad på Hellspong & Ledins bok Vägar genom texten (1997). I källtextanalysen analyseras de fem artiklarna utifrån dessa författares modell för textanalys, vilken utgörs av följande fyra aspekter: kontext, textuell struktur, ideationell struktur och interpersonell struktur. Den andra delen av analysen handlar om överväganden inför översättningen samt de översättningsstrategier som tillämpats under arbetets gång. Efter det följer en översättningskommentar. I den här kommentaren diskuteras ett språkligt drag som präglar samtliga artiklar, nämligen inanimata subjekt. Dessa subjekt analyseras i en mindre undersökning som främst fokuserar på vilka strategier som använts för att översätta och anpassa dem efter svenska bruksnormer. Resultaten från undersökningen visar att majoriteten av de franska inanimata subjekten har översatts till motsvarande konstruktion på svenska. De vanligaste strategierna som tillämpats för att översätta subjekten till en annan konstruktion på svenska är ett subjektsbyte i form av opersonligt 'man' eller 'det'. Trots att det är svårt att fastställa när subjekt av denna typ kan användas i svenskan samt med vilka verb de kan kombineras ger undersökningen intryck av att subjekten inte kan användas med verb som kräver en avsikt eller tanke för att kunna utföras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bonnevier, Lotta LU
supervisor
organization
alternative title
Good Health Without Drugs : Translation of Inanimate Subjects in a French Journalistic and Popular Scientific Text
course
FÖUM01 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
franska, översättning, översättningsstrategier, textanalys, populärvetenskaplig text, journalistisk text, inanimata subjekt
language
Swedish
id
4461210
date added to LUP
2014-06-10 10:24:00
date last changed
2014-06-10 10:24:00
@misc{4461210,
 abstract   = {Det här magisterarbetet är baserat på fem populärvetenskapliga och journalistiska artiklar från temanumret Guérir sans médicaments (’Bli frisk utan läkemedel’) av den franska tidskriften Le Nouvel Observateur som utkom i januari 2014. Arbetet är uppbyggt av två delar, en översättningsdel och en analysdel. Analysdelen består i sin tur av tre delar. Den första är en källtextanalys grundad på Hellspong & Ledins bok Vägar genom texten (1997). I källtextanalysen analyseras de fem artiklarna utifrån dessa författares modell för textanalys, vilken utgörs av följande fyra aspekter: kontext, textuell struktur, ideationell struktur och interpersonell struktur. Den andra delen av analysen handlar om överväganden inför översättningen samt de översättningsstrategier som tillämpats under arbetets gång. Efter det följer en översättningskommentar. I den här kommentaren diskuteras ett språkligt drag som präglar samtliga artiklar, nämligen inanimata subjekt. Dessa subjekt analyseras i en mindre undersökning som främst fokuserar på vilka strategier som använts för att översätta och anpassa dem efter svenska bruksnormer. Resultaten från undersökningen visar att majoriteten av de franska inanimata subjekten har översatts till motsvarande konstruktion på svenska. De vanligaste strategierna som tillämpats för att översätta subjekten till en annan konstruktion på svenska är ett subjektsbyte i form av opersonligt 'man' eller 'det'. Trots att det är svårt att fastställa när subjekt av denna typ kan användas i svenskan samt med vilka verb de kan kombineras ger undersökningen intryck av att subjekten inte kan användas med verb som kräver en avsikt eller tanke för att kunna utföras.},
 author    = {Bonnevier, Lotta},
 keyword   = {franska,översättning,översättningsstrategier,textanalys,populärvetenskaplig text,journalistisk text,inanimata subjekt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bli frisk utan läkemedel! Översättning av inanimata subjekt i fransk journalistisk och populärvetenskaplig text},
 year     = {2014},
}