Advanced

Mathantverk i nätverk - En studie om samverkan på landsbygden

Pettersson, Elin LU and Jönsson, Agneta LU (2014) SMKK10 20141
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Landsbygden och lokalproducerad mat har fått alltmer uppmärksamhet i media under de senaste åren. Även på politisk nivå har detta uppmärksammats och genom olika åtgärder uppmuntras företag att driva projekt med mål att utveckla landsbygden genom att samarbeta i olika typer av nätverk. Syftet med denna fallstudie är att bredda kunskapen om hur småskaliga företagare upplever samverkan i ett nätverk. Frågeställningarna besvaras genom analys av 11 kvalitativa intervjuer med mathantverkare som deltar i ett nätverk samt observationer i samband med intervjuerna. I studien framgår det att aktörerna upplever samverkan som positivt. De uppfattar att samverkan och samarbete leder till större sammanhållning då de sociala kontakterna har stärkts och... (More)
Landsbygden och lokalproducerad mat har fått alltmer uppmärksamhet i media under de senaste åren. Även på politisk nivå har detta uppmärksammats och genom olika åtgärder uppmuntras företag att driva projekt med mål att utveckla landsbygden genom att samarbeta i olika typer av nätverk. Syftet med denna fallstudie är att bredda kunskapen om hur småskaliga företagare upplever samverkan i ett nätverk. Frågeställningarna besvaras genom analys av 11 kvalitativa intervjuer med mathantverkare som deltar i ett nätverk samt observationer i samband med intervjuerna. I studien framgår det att aktörerna upplever samverkan som positivt. De uppfattar att samverkan och samarbete leder till större sammanhållning då de sociala kontakterna har stärkts och känslan av konkurrens minskat. Genom diskussioner om medlemskriterier och om definitionen av lokal mat visar aktörerna på hur meningsskiljaktigheter leder till kunskapsutbyte och därmed en bättre förståelse för andra aktörer. Därmed kan meningsskiljaktigheter ha en positiv inverkan på samarbetet i ett nätverk. Studien visar även på att engagemanget bland aktörerna är ojämnt fördelat och detta kan relateras både till aktörernas inställning och till deras värdering av nätverket, samt typen av verksamhet. Mindre engagerade aktörer har nästan enbart positiva upplevelser av samverkan och samarbete, och förefaller därför mer nöjda med sitt medlemskap i nätverket än de som är mer engagerade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Elin LU and Jönsson, Agneta LU
supervisor
organization
course
SMKK10 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Landsbygdsturism, Lokal mat, Nätverk, Värdeskapande, Mathantverk
language
Swedish
id
4693467
date added to LUP
2015-02-05 15:27:00
date last changed
2015-02-05 15:27:00
@misc{4693467,
 abstract   = {Landsbygden och lokalproducerad mat har fått alltmer uppmärksamhet i media under de senaste åren. Även på politisk nivå har detta uppmärksammats och genom olika åtgärder uppmuntras företag att driva projekt med mål att utveckla landsbygden genom att samarbeta i olika typer av nätverk. Syftet med denna fallstudie är att bredda kunskapen om hur småskaliga företagare upplever samverkan i ett nätverk. Frågeställningarna besvaras genom analys av 11 kvalitativa intervjuer med mathantverkare som deltar i ett nätverk samt observationer i samband med intervjuerna. I studien framgår det att aktörerna upplever samverkan som positivt. De uppfattar att samverkan och samarbete leder till större sammanhållning då de sociala kontakterna har stärkts och känslan av konkurrens minskat. Genom diskussioner om medlemskriterier och om definitionen av lokal mat visar aktörerna på hur meningsskiljaktigheter leder till kunskapsutbyte och därmed en bättre förståelse för andra aktörer. Därmed kan meningsskiljaktigheter ha en positiv inverkan på samarbetet i ett nätverk. Studien visar även på att engagemanget bland aktörerna är ojämnt fördelat och detta kan relateras både till aktörernas inställning och till deras värdering av nätverket, samt typen av verksamhet. Mindre engagerade aktörer har nästan enbart positiva upplevelser av samverkan och samarbete, och förefaller därför mer nöjda med sitt medlemskap i nätverket än de som är mer engagerade.},
 author    = {Pettersson, Elin and Jönsson, Agneta},
 keyword   = {Landsbygdsturism,Lokal mat,Nätverk,Värdeskapande,Mathantverk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mathantverk i nätverk - En studie om samverkan på landsbygden},
 year     = {2014},
}