Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betyg, bedömning och musik - En studie kring betygsättning och bedömning inom ämnet musik på grundskolan

Åberg, Björn LU (2015) LMMN91 20142
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur musiklärare praktiskt går tillväga för att sätta betyg och bedöma elever i ämnet musik på grundskolan. Detta eftersom jag upplever att detta inte har lärt mig detta i min utbildning och som musiklärare, eller lärare i allmänhet, är betygsättande en central del i arbetet. Jag har därför haft som mål att ta reda på vad som dokumenteras för de betyg som sätts i musik, vad som bedöms på lektionerna och hur kursplan och kunskapskrav relaterade till ämnet musik uppfattas. Som metod för examensarbetet användes kvalitativa intervjuer samt metoden Critical Incident Technique som innefattat båda filmning av klasser och intervjuer med klassernas musiklärare.
Uppsatsen kom fram till flera saker.... (More)
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur musiklärare praktiskt går tillväga för att sätta betyg och bedöma elever i ämnet musik på grundskolan. Detta eftersom jag upplever att detta inte har lärt mig detta i min utbildning och som musiklärare, eller lärare i allmänhet, är betygsättande en central del i arbetet. Jag har därför haft som mål att ta reda på vad som dokumenteras för de betyg som sätts i musik, vad som bedöms på lektionerna och hur kursplan och kunskapskrav relaterade till ämnet musik uppfattas. Som metod för examensarbetet användes kvalitativa intervjuer samt metoden Critical Incident Technique som innefattat båda filmning av klasser och intervjuer med klassernas musiklärare.
Uppsatsen kom fram till flera saker. Dokumentationsmässigt så arbetade lärarna oftast utifrån anteckningar efter varje eller minst varannan lektion även om vissa kompletterande dokumentationssätt kunde förekomma. Klassernas storlek nämndes av alla lä-rare fram som en problematik i sammanhanget. När det gällde vad lärarna bedömde så rörde det sig till största delen av strikta musikaliska aspekter som till exempel förmågan att känna en gemensam puls eller förmågan att ta ackord korrekt. En del kritik fram-kommer också gentemot kursplanen som uppfattas som lite för omfattande och emot kunskapskraven som uppfattas som något svårtolkade. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to investigate how you practically do grading and assessment in the subject music at the elementary school level. This is because I think that I haven’t really learned this during my education and as a music teacher, or teacher in general, is grading an important part of the work. My goal has been to look at how mu-sic teacher’s document for the grades they give their students, what they look at during their lessons and also how they feel about the syllabus and the different grade levels for the subject of music. The research methods used in the study was qualitative interviews and also the method Critical Incident Technique which has meant that I have filmed different classes at the elementary school level and... (More)
The purpose of this study is to investigate how you practically do grading and assessment in the subject music at the elementary school level. This is because I think that I haven’t really learned this during my education and as a music teacher, or teacher in general, is grading an important part of the work. My goal has been to look at how mu-sic teacher’s document for the grades they give their students, what they look at during their lessons and also how they feel about the syllabus and the different grade levels for the subject of music. The research methods used in the study was qualitative interviews and also the method Critical Incident Technique which has meant that I have filmed different classes at the elementary school level and interviewed those classes’ music teachers.
The study concluded a couple of things. When it came to assessment of the students did the teachers usually document by taking notes every or at least every other lesson even though some other ways of documentation also were discussed. The size of the classes was mentioned by all the teachers as something problematic in this context. The things the teachers assessed where mainly musical aspects such as the ability to feel a mutual pulse or the ability to play chords on your instrument correctly. Some critique also appeared against the syllabus since it included too much things and also against the different grade levels since they sometimes were hard to understand. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åberg, Björn LU
supervisor
organization
alternative title
Grades, assessment and music – A study in grading and assessment in the subject of music at the elementary school level.
course
LMMN91 20142
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Musikundervisning, Musik, Kunskapskrav, Dokumentation, Critical Incident Technique, Bedömning, Betyg, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, Music Education, Music, Grading Policy, Grades, Documentation, Assessment, Educational Sciences
language
Swedish
id
4940348
date added to LUP
2015-02-18 13:08:03
date last changed
2015-02-18 13:08:03
@misc{4940348,
 abstract   = {Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur musiklärare praktiskt går tillväga för att sätta betyg och bedöma elever i ämnet musik på grundskolan. Detta eftersom jag upplever att detta inte har lärt mig detta i min utbildning och som musiklärare, eller lärare i allmänhet, är betygsättande en central del i arbetet. Jag har därför haft som mål att ta reda på vad som dokumenteras för de betyg som sätts i musik, vad som bedöms på lektionerna och hur kursplan och kunskapskrav relaterade till ämnet musik uppfattas. Som metod för examensarbetet användes kvalitativa intervjuer samt metoden Critical Incident Technique som innefattat båda filmning av klasser och intervjuer med klassernas musiklärare.
 Uppsatsen kom fram till flera saker. Dokumentationsmässigt så arbetade lärarna oftast utifrån anteckningar efter varje eller minst varannan lektion även om vissa kompletterande dokumentationssätt kunde förekomma. Klassernas storlek nämndes av alla lä-rare fram som en problematik i sammanhanget. När det gällde vad lärarna bedömde så rörde det sig till största delen av strikta musikaliska aspekter som till exempel förmågan att känna en gemensam puls eller förmågan att ta ackord korrekt. En del kritik fram-kommer också gentemot kursplanen som uppfattas som lite för omfattande och emot kunskapskraven som uppfattas som något svårtolkade.},
 author    = {Åberg, Björn},
 keyword   = {Musikundervisning,Musik,Kunskapskrav,Dokumentation,Critical Incident Technique,Bedömning,Betyg,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap,Music Education,Music,Grading Policy,Grades,Documentation,Assessment,Educational Sciences},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betyg, bedömning och musik - En studie kring betygsättning och bedömning inom ämnet musik på grundskolan},
 year     = {2015},
}